Landelijk Congres
Bewegen in de ouderenzorg
19 januari 2015

Landelijk Congres
Bewegen in de ouderenzorg

Datum
maandag 19 januari 2015
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Bewegen in de ouderenzorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Kom in beweging!

mg 3761Bewegen is belangrijk, dat weten we allemaal. Toch bewegen mensen die afhankelijk zijn van langdurende zorg veel te weinig. Het schiet er vaak bij in om ze zoveel mogelijk zelf te laten doen. Met als gevolg: minder zelfredzaam en verzwakking van lichamelijke en geestelijke conditie. Daardoor worden deze mensen sneller afhankelijk van intensieve hulp. Daarom leggen wij met de congressen rond het thema bewegen de aandacht op alle beweegterreinen, maar ook bewegen door alle beroepsgroepen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een beroep gedaan op de ouderenzorg om goede beweegstimulering als onderdeel van verantwoorde zorg op te pakken. Daarmee is de opdracht bij de zorginstellingen gelegd om op structurele wijze het activeren en bewegen van de ouderen te implementeren in haar zorgaanbod.

mg 3582Voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiswonende kwetsbare ouderen is het van belang dat zij meer gaan bewegen. Het congres bestond uit een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Dit congres kenmerkte zich door de vele disciplines die elkaar konden ontmoeten en inspireren. Al meer dan 1500 vertegenwoordigers uit de zorg namen deel aan eerdere edities van dit congres, met recht kan er dan ook worden gezegd dat bewegen een thema is dat steeds meer aandacht krijgt binnen de langdurende zorg.

mg 3369Alle beweegvormen kwamen tijdens het congres aan bod: preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. Speciale aandacht ging uit naar de vraag hoe bewegen in de ouderenzorg kan worden gestimuleerd. Het congresprogramma was een initiatief van StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ en werd ondersteunt door diverse partners uit het veld. 16 november volgt er een nieuwe editie van dit congres.

Moch je op de hoogte willen blijven over toekomstige congressen rond dit thema? Mail naar: info@studiearena.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening congresprogramma
Jeroen Meeder, directeur StudieArena

De professionals maken het verschil!
Remco Boer, directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

 

09:50 uur

Inspectie op bewegen

In de Staat van de Gezondheidszorg 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een beroep gedaan op de ouderenzorg om goede beweegstimulering in de ouderenzorg als onderdeel van verantwoorde zorg op te pakken. Daarmee is de opdracht bij de zorginstellingen gelegd om op structurele wijze het bewegen van de ouderen te implementeren in haar zorgaanbod. Dit zorgt er niet alleen voor dat ouderen meer bewegen maar bevordert ook de zelfredzaamheid. De inspectie heeft verzorgings- en verpleeghuizen vervolgens 2 jaar de tijd gegeven om de bouwstenen te implementeren.
Anja Jonkers, directeur Ouderenzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

10:10 uur

Ons vak in beweging

De rol en het vak van fysiotherapeuten en andere paramedici, die veel aandacht hebben voor bewegen, verandert. Wat zijn de gevolgen voor hen, andere zorgprofessionals en de cliënten? Ook wordt ingegaan op mogelijke innovaties en toekomstscenario’s.
Dr. Hans Hobbelen, bestuurslid NVFG en fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Hanzehogeschool Groningen

10:30 uur

Zorgen met de handen op de rug

Verzorgenden hebben vaak de neiging om te snel algemene dagelijkse handelingen (ADL) over te nemen. Hoe zorgt u dat zij dit minder doen? Bijvoorbeeld bij het aankleden en koffiezetten. Kortom, hoe zet u bewoners/cliënten in hun eigen kracht en stimuleert u zelfredzaamheid.
Nico Knibbe, bewegingswetenschapper en partner LOCOmotion

10:50 uur

Korte vragenronde met de congresdeelnemers.

11:00 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:30 uur

Sessieronde 1 * Maak uw keuze uit 12 verschillende sessies

12:50 uur

Lunch & Informatiemarkt

13:50 uur

Sessieronde 2 * Maak uw keuze uit 12 verschillende sessies

15:10 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

15:30 uur

Plenaire afsluiting

Dance for Health

De wereld van Marc Vlemmix stortte in toen hij vier jaar geleden, op zijn 37ste, hoorde dat hij Parkinson heeft. Tot hij iets wonderlijks ontdekte: dansen. "Het is mijn redding geweest, het was voor het eerst dat ik het harnas van Parkinson niet voelde." Marc vertelt over zijn levensmissie om lotgenoten met Parkinson ook aan het dansen te krijgen. Het is voor hen een manier om letterlijk in beweging te blijven.
Marc Vlemmix en Andrew Greenwood, initiatiefnemers van Dance for Health

Muziek, bewegen en het brein

Bewegen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de werking van het brein. Als mensen met bijvoorbeeld parkinson, dementie of een verstandelijke beperking minder gaan bewegen, gaan hun verstandelijke vermogens sneller achteruit. Belangrijke onderdelen van het brein krijgen dan te weinig prikkels, wat kan zorgen voor onrust, probleemgedrag en inactiviteit.
Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen en Klinische Neuropsychologie VU Amsterdam

16:40 uur

Netwerkborrel & Informatiemarkt

Tijdens het congres komen vier vormen van bewegen aan bod, teweten:
preventief, recreatief, therapeutisch en functioneel bewegen.

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Zorgen met je handen op je rug
2 .1 Stimuleren van een goede beweeghouding
1 .2 Hoe zet ik een beweegproject op? (vol)
2 .2 Meer bewegen, gelijk aan de slag!
1 .3 Bewegingsactiviteiten aan tafel (vol)
2 .3 Bewegen op de afdeling
1 .4 Stimulerende omgevingsfactoren
2 .4 Beweeg- en belevingstuinen
1 .5 Valrisico, balans- en loopproblemen
2 .5 Ambitieus geriatrisch revalideren
1 .6 Bewegen en depressie
2 .6 Dementie en de kunst van het verleiden
1 .7 Bewegen als interventie bij (probleem)gedrag
2 .7 Aanleren van vaste looproute
1 .8 Buurtsportcoach als verbinder tussen zorg, sport en bewegen
2 .8 Aandachtsfunctionarissen bewegen op alle locaties
1 .9 Vernieuwende technologische hulpmiddelen
2 .9 Zelfredzaamheid thuis
1 .10 Ondersteuning fysiotherapeut aan de verzorgende
2 .10 Module - Bewegingsgerichte zorg in praktijk
1 .11 Werken met de IGZ Bouwstenen
2 .11 Visie op bewegen: rol van het management
1 .12 Help elkaar (on)bewust in beweging
2 .12 Muziek als aanjager van bewegen (vol)
1 .13 Meer bewegen, gelijk aan de slag!
2 .13 Hoe zet ik een beweegproject op? (vol)

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Vrije Universiteit Amsterdam
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
NVFG

Kennismarkt

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Axendo
DAZ
Fietslabyrint
ID-coach
Levare Cura
Memomoto
NVFG
NISB
rdgKompagne
Smovey
VU Vrije Universiteit Amsterdam
Wiltraco
Yalp

Voor wie?

Dit congres was bedoeld voor medewerkers van (thuis)zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten. Ook was het programma interessant voor medewerkers van leerinstellingen, universiteiten, kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Mocht u op de hoogte willen blijven over toekomstige congressen rond dit thema? Mail naar: info@studiearena.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door:

 • 6 punten - Verpleegkundig Specialisten Register,
 • 5/6 punten - Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals,
 • 6 punten - Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF),
 • 6 punten - De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG),
 • 5 punten - ADAP Algemeen (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten),
 • 1 punt - Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers (BAMw),
  - Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk en
  - Vrije Ruimte Agogen.
 • 1 punt - Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Extra informatie

Terugblik Congres Bewegen in de ouderenzorg, door Zorg voor Beter

18 februari 2015 - Jolanda de Zeeuw

Dat bewegen belangrijk is, weten we allemaal. Toch bewegen mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg veel te weinig. Het schiet er bij zorgmedewerkers vaak bij in om ze zoveel mogelijk zelf te laten doen. Het gevolg daarvan is dat cliënten minder zelfredzaam zijn en hun lichamelijke en geestelijke conditie verzwakken. Daardoor zijn mensen sneller afhankelijk van intensieve hulp.

mg 3708

Maandag 19 januari 2015 vond het congres 'Bewegen in de Ouderenzorg' plaats. Alle beweegvormen kwamen tijdens het congres aan bod: preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. Speciale aandacht ging uit naar de vraag hoe bewegen in de ouderenzorg kan worden gestimuleerd. Het congres bestond uit een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Dit congres kenmerkte zich door de vele disciplines die elkaar konden ontmoeten en inspireren. 

Dance for Health & Parkinson Evelien Siegerink, adviseur programma kwetsbare ouderen en dementie van Vilans, was aanwezig op het congres. Zij was onder de indruk van de interessante lezing van Mark Vlemix, één van de initiatiefnemers van Dance for Health & Parkinson (website Stichting Dance for health & Parkinson). Mark heeft Parkinson en vertelt dat hij door het dansen zich even geen patiënt voelt, maar danser. 'Ik kan hier ontzettend van genieten en morgen zien we wel verder'. Wat zou het mooi zijn als meer patiënten en/of ouderen de kans krijgen om dit te ervaren. We weten allemaal dat bewegen goed is voor ouderen, maar hoe krijgen we ouderen meer in beweging? Er zijn al een aantal goede voorbeelden in de praktijk:

Time to Dance, danslessen voor 55-plussers Sinds 2014 organiseert Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam in samenwerking met verzorgingshuizen van Aafje, Havensteder, Laurens, Stichting Humanitas en Lelie zorggroep laagdrempelige en goedkope danslessen voor 55- plussers onder de naam ‘Time to Dance’ (Danslessen voor 55-plussersop website SKVR).

MJ Tafeltennis is een organisatie die tafeltennis stimuleert bij verschillende doelgroepen, waaronder ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen (website:MJ Tafeltennis)

Inspiratie voor bewegen en activeren in de dagelijkse zorg


Aanvullende informatie

Website MOVE, VU Amsterdam.
Website CASA-Reade, website over aangepaste sport.

Prof.dr. Erik Scherder heeft speciaal voor de universiteit van Nederland 5 hoorcollege's gegeven over de werking van het brein. Hieronder kunt u de afzonderlijke college's bekijken:

College 1 - Gaat het geheugen kapot, als je teveel voor de computer hangt?
College 2 - Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?
College 3 - Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen?
College 4 - Waarom vernietigt vanillevla onze hersenen?
College 5 - Hoe brengt muziek het verleden dichterbij?

Kennispagina Bewegen is gezond. Aly Waninge heeft voor haar promotieonderzoek, dat het resultaat was van de Basistestset Fitheid, eind 2010 de Han Nakkenprijs ontvangen. Het Programma "Bewegen naar Gezondheid" is een vervolg hierop. Op de website treft u meer informatie en een stappenplan.

Deelnemen met een informatiestand?

Ook op onze congressen bieden wij kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heeft u interesse om deel te nemen met een informatiestand aan een congres? Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het congressecretariaat van StudieArena.