Landelijk Congres
Bewegen en activeren
in de ouderenzorg
27 juni 2016

Landelijk Congres
Bewegen en activeren
in de ouderenzorg

Datum
maandag 27 juni 2016
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Kom in beweging!

mg 3582Bewegen en activeren in de ouderenzorg is belangrijk, dat weten we allemaal. Het schiet er echter vaak bij in om kwetsbare ouderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Met als gevolg: minder zelfredzaam en verzwakking van lichamelijke en geestelijke conditie. Daardoor worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp. Aandacht voor bewegen en activeren in de ouderenzorg is van groot belang op alle beweegterreinen, maar ook door alle beroepsgroepen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een beroep gedaan op de ouderenzorg om goede beweegstimulering als onderdeel van verantwoorde zorg op te pakken. Daarmee is de opdracht bij de zorginstellingen gelegd om op structurele wijze het activeren en bewegen van de ouderen te implementeren in haar zorgaanbod.

Daarom organiseerden wij op 27 juni 2016 de 5e editie van het landelijk congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg. De organisatie van het congresprogramma was een initiatief van StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. het kenniscentrum Sport (voormalig NISB en Onbeperkt Sportief) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Alle beweegvormen kwamen tijdens het congres aan bod: preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe activeren en bewegen in de ouderenzorg kan worden gestimuleerd. Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteitscoach, liet de deelnemers ervaren wat een goede beweeghouding is en wat dat met je doet.

Prof.dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapiewetenschappen schetste een beeld over de transitie in de zorg en de veranderende rol van de zorgprofessional gerelateerd aan de thema's bewegen en activeren. Prof.mr. Jos Dute, lid College voor de rechten van de mens, schonk aandacht aan het VN-verdrag waarin nu ook specifieke rechten voor mensen met een beperking zijn vastgelegd. Wat betekent dit voor ouderenzorg in een verpleeghuis, als het gaat om thema's als zelfregie, bewegen en activeren? Dat zou de zorgverlening voor deze kwetsbare groep in een compleet ander daglicht kunnen zetten.

Een reactie van de deelnemer naar aanleiding van deze dag:

"Compleet overrompeld, ontzettend gelachen, gehuild, geraakt, verrast, en super veel mooie informatie gehad al, wat voor 100% ingezet kan worden op de werkvloer. Het is een daadwerkelijk mooi en interessant congres, met goede sprekers. Daarbij is alles tot in de putjes verzorgd. Ik ben blij dat ik hier aanwezig mocht zijn!"


PDF programma

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening congresprogramma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

De professionals maken het verschil!

Remco Boer, directeur Kenniscentrum Sport (voormalig NISB en Stichting Onbeperkt Sportief)

09:45 uur

olga commandeur congres bewegen studiearenaStimuleren van een goede beweeghouding

Olga Commandeur hanteert het motto: beweegstimulering van ouderen begint met de houding waarin ouderen zitten of staan. Zij heeft veel ervaring met het verleiden van ouderen (met en zonder hulpvraag) tot meer beweging. Steeds vaker is Olga ook actief in woonzorgcentra. In haar plenaire bijdrage laat Olga de deelnemers letterlijk en figuurlijk ervaren wat een goede beweeghouding is en wat dat met je doet.

Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteitscoach voor meer bewegen door en voor senioren

10:05 uur

Talkshow met inspirerende gastsprekers over innovaties in bewegen en activeren in de ouderenzorg

De maatschappij verandert en zo ook onze cliënten in de zorg. Zij zullen in de toekomst steeds meer verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, eigen keuzes willen maken en zelf grip willen houden op hun leven, gezondheid en zorg. Een actieve levenshouding en meer bewegen spelen hierbij een cruciale rol. Wat vraagt deze ontwikkelingen van jouw als zorgprofessional? Hoe kunnen we het beste de ondersteuning organiseren? Hoe komen we tot een meer activerende en bewegingsgerichte zorg? En hoe zit het eigenlijk met de mensenrechten van cliënten in de ouderenzorg?

Naar analogie van het tv-programma College Tour gaan wij in gesprek met 3 inspirerende gastsprekers over hun visie op bewegen en activeren in de ouderenzorg. Interviews, discussie en korte filmpjes wisselen elkaar af. Uiteraard worden de deelnemers ook uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de discussie.

Prof. dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Gezondheidswetenschappen / Fysiotherapiewetenschappen Universiteit Utrecht

Prof. mr. Jos Dute, lid van het College voor de Rechten van de Mens en hoogleraar Gezondheidsrecht Radboud Universiteit Nijmegen en
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en projectleider Bewegen in de ouderenzorg i.s.m. Kenniscentrum Sport

cindy_veenhof_gastsprteker_studiearena.jpgjos dute gastspreker studiearena 1ruud_dirkse_gastspreker_studiearena_1.jpg

11:00 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

11:30 uur

Sessieronde 1 * Maak een keuze uit 9 verschillende sessies

congres_bewegen_en_activeren_in_de_ouderenzorg_sessie2.jpg

 • Hoe zet ik een beweegproject op?
 • Uitnodigen tot bewegen binnen de ADL
 • (Rol)stoelgebonden beweegactiviteiten
 • Bewegen en activeren in zelfsturende teams
 • Gedragsverandering, bewegen en activeren
 • Activerende omgevingsfactoren
 • Mindfulness Yoga
 • Balans, belangrijkste basis bij bewegen!
 • Eigen initiatief bewoners (besloten sessie)
12:35 uur

Lunch & bezoek informatiemarkt

13:35 uur

Dance for Health

De wereld van Marc Vlemmix stortte in toen hij vier jaar geleden, op zijn 37ste, hoorde dat hij Parkinson heeft. Tot hij iets wonderlijks ontdekte: dansen. “Het is mijn redding geweest, het was voor het eerst dat ik het harnas van Parkinson niet voelde.” Marc vertelt over zijn levensmissie om lotgenoten met Parkinson ook aan het dansen te krijgen. Het is voor hen een manier om letterlijk in beweging te blijven.
Marc Vlemmix en Andrew Greenwood initiatiefnemers van Dance for Health

14:10 uur

Koffiepauze & bezoek informatiemarkt

14:40 uur

Sessieronde 2 * Maak een keuze uit 9 verschillende sessies

 • congres bewegen en activeren in de ouderenzorg sessie1Bewegen op de afdeling
 • Inzet vrijwilligers en familieparticipatie
 • Bewegingsactiviteiten aan tafel
 • Zelfregie en alle deuren open
 • Bewegen en depressie
 • Bewegingsvriendelijke omgeving en belevingstuinen
 • Biodanza, dans van het leven!
 • Dementie en activeren - kunst van het verleiden
 • Minder overnemen (besloten sessie)
15:45 uur

Wisseling sessies

15:55 uur

Sessieronde 3 * Maak een keuze uit 7 verschillende sessies

 • congres bewegen en activeren in de ouderenzorg sessie4Beweegweek als start voor structurele bewegingsactiviteiten
 • Interdisciplinaire samenwerking - leren van elkaar
 • Help elkaar (on)bewust in beweging
 • Mantelzorg en bewegen in de thuissituatie
 • Groene Vingers
 • Muziek als middel voor activeren en contact
 • Successen vieren (besloten sessie)
17:00 uur

Borrel & bezoek informatiemarkt

Direct inschrijven

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ervaringssessie

In een ervaringssessie ligt de nadruk op het zelf ondergaan/ervaren van bepaalde methodieken om deze vervolgens in de eigen praktijk te kunnen inzetten.

Oefensessie

Na een korte inleiding gaan de deelnemers concreet oefenen een bepaalde methodiek toe te passen. Let op: voor de oefensessies geldt een beperkt aantal deelnemers.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Projectgroepsessie

Uitwisseling van ervaringen over enkele hoofdthema's uit het project Bewegen in de ouderenzorg van het Kenniscentrum Sport en zorginnovatiebureau DAZ. Deze sessie is uitsluitend bestemd voor medewerkers van zorginstellingen die deelnemen aan het project.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Hoe zet ik een beweegproject op?
2 .1 Bewegen op de afdeling
3 .1 Beweegweek als start voor structurele bewegingsactiviteiten
1 .2 Uitnodigen tot bewegen binnen de ADL
2 .2 Inzet vrijwilligers en familieparticipatie
3 .2 Interdisciplinaire samenwerking - leren van elkaar
1 .3 (Rol)stoelgebonden beweegactiviteiten (vol)
2 .3 Bewegingsactiviteiten aan tafel
3 .3 Help elkaar (on)bewust in beweging
1 .4 Bewegen en activeren in zelfsturende teams
2 .4 Zelfregie en alle deuren open
3 .4 Mantelzorg en bewegen in de thuissituatie
1 .5 Gedragsverandering, bewegen en activeren
2 .5 Bewegen en depressie
3 .5 De invloed van medicatie op bewegen en actief zijn
1 .6 Activerende omgevingsfactoren
2 .6 Bewegingsvriendelijke omgeving en belevingstuinen
3 .6 'Groene Vingers'
1 .7 Mindfulness Yoga
2 .7 Biodanza, dans van het leven! (vol)
3 .7 Muziek als middel voor activeren en contact
1 .8 Balans; belangrijkste basis bij bewegen!
2 .8 Dementie en activeren - kunst van het verleiden (vol)
1 .9 Eigen initiatief bewoners
2 .9 Minder overnemen
3 .9 Successen vieren

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Kenniscentrum Sport
NVFG

Kennismarkt

DAZ
Kenniscentrum Sport
Fietslabyrint
IJslander
Nijha
Olga Commandeur Promotions
Wiltraco

Voor wie?

Voor wie?

congres_studiearena_voor_wie.jpgDit congresprogramma was bedoeld voor medewerkers van zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten. Tijdens deze congresdag ontmoette de deelnemers collega's uit alle diciplines, van verzorgenden tot paramedici en locatie- en afdelingsmanagers tot beleidsmakers.

Het programma was tevens interessant voor medewerkers van gemeenten, onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en afgelopen editie toegekend voor:

 • Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals - 5 punten
 • Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) - 6 punten
 • De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) - 6 punten
 • ADAP Algemeen - 5,5 punten
 • Registerplein (voormalig Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers (BAMw) - 1 punt
  - Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk en
  - Vrije Ruimte Agogen.
 • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) - 6 punten
 • ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) - 6 punten

Extra informatie

Voorproefje

Dit jaar organiseerden wij de 5e editie van het congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg. Hieronder krijg je een impressie van het congresprogramma.

 

LinkedIn-groep

linkedin.pngIn onze LinkedIn groep Moderne Dementiezorg kan je voorafgaand aan onze congressen al kennisdelen over dit thema. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat je inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de congressen? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met Maartje van Bracht, StudieArena, tel. 035-5394005, mail: info@studiearena.nl.