Landelijk Congres
Bewegen en activeren
in de ouderenzorg
16 november 2015

Landelijk Congres
Bewegen en activeren
in de ouderenzorg

Datum
maandag 16 november 2015
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Nieuwe editie Bewegen en activeren in de ouderenzorg - 27 juni 2016 >>

Kom in beweging!

mg 3761

Bewegen is belangrijk, dat weten we allemaal. Toch bewegen mensen die afhankelijk zijn van langdurende zorg veel te weinig. Zorgverleners zijn geneigd snel taken over te nemen, waardoor cliënten minder zelfredzaam worden. Door verzwakking van de lichamelijke en geestelijke conditie worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een beroep gedaan op de ouderenzorg om goede beweegstimulering als onderdeel van verantwoorde zorg op te pakken. Daarmee is de opdracht bij de zorginstellingen gelegd om op structurele wijze het activeren en bewegen van de ouderen te implementeren in haar zorgaanbod.

Aandacht voor bewegen en activeren in de ouderenzorg is van groot belang op alle beweegterreinen, maar ook door alle beroepsgroepen. Daarom organiseerden wij op 16 november 2015 de 4e editie van het landelijk congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg. Het congresprogramma is een initiatief van StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging) en de VU Amsterdam.

Alle beweegvormen kwamen tijdens het congres aan bod: preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe activeren en bewegen in de ouderenzorg kan worden gestimuleerd. Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Bewegingswetenschappen en Klinische Neuropsychologie, vertelde over de psychologische kant van bewegen. Wat zijn de gevolgen als kwetsbare ouderen te weinig worden geactiveerd? Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteitscoach, liet de deelnemers ervaren wat een goede beweeghouding is en wat dat met je doet.

Nieuwe editie Bewegen en activeren in de ouderenzorg - 27 juni 2016 >>

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening congresprogramma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

De professionals maken het verschil!

Remco Boer, directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

09:45 uur

olga commandeur congres bewegen studiearenaStimuleren van een goede beweeghouding

Olga Commandeur hanteert het motto: beweegstimulering van ouderen begint met de houding waarin ouderen zitten of staan. Zij heeft veel ervaring met het verleiden van ouderen (met en zonder hulpvraag) tot meer beweging. Steeds vaker is Olga ook actief in woonzorgcentra. In haar plenaire bijdrage laat Olga de deelnemers letterlijk en figuurlijk ervaren wat een goede beweeghouding is en wat dat met je doet.

Olga Commandeur, oud olympisch sportster en vitaliteitscoach voor meer bewegen door en voor senioren

10:05 uur

Talkshow met inspirerende gastsprekers over innovaties in bewegen en activeren in de ouderenzorg

Aan tafel bij Meeder en Boer. Naar analogie van het tv-programma Pauw en Witteman gaan uiteenlopende deskundigen met elkaar in gesprek over bewegen en activeren in de ouderenzorg. Interviews, discussies en filmpjes over uitdagingen, kansen en goede voorbeelden wisselen elkaar af. Uitgangspunt is de vraag: hoe komen we tot een meer activerende en bewegingsgerichte zorg? Uiteraard word jij ook uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan de discussie.

11:15 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

11:40 uur

Sessieronde 1 * Maak een keuze uit 11 verschillende sessies

12:55 uur

Lunch & bezoek informatiemarkt

13:55 uur

Sessieronde 2 * Maak uw keuze uit 11 verschillende sessies

15:10 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

15:30 uur

erik_scherder_congres_bewegen_studiearena.jpgWaarom bewegen ouderen en zorgverleners zo weinig?

Hoe motiveer je kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers tot meer bewegen? 

In samenwerking met andere (ervarings)deskundigen staat Prof.dr. Erik Scherder stil bij diverse facetten van bewegen. Enerzijds neurologisch, waarom is bewegen goed voor het brein en hoe werkt motivatie om te komen tot bewegen in het brein? De andere invalshoeken zijn meer psychologisch en fysiologisch van aard. Gezamenlijk vormt dit een afwisselend en inspirerend slotprogramma.

16:30 uur

Borrel & bezoek informatiemarkt

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Hoe zet ik een beweegproject op? (vol)
2 .1 Bewegen op de afdeling
1 .2 Interdisciplinaire samenwerking - leren van elkaar
2 .2 Beweegweek als start voor structurele bewegingsactiviteiten
1 .3 Bewegen als interventie bij (probleem)gedrag (vol)
2 .3 Bewegen en depressie
1 .4 Uitnodigen tot bewegen binnen de ADL
2 .4 Dementie en de kunst van het verleiden
1 .5 Bewegingsactiviteiten aan tafel (vol)
2 .5 Rolstoelgebonden beweegactiviteiten
1 .6 Bewegen, interactieve games en technologische hulpmiddelen
2 .6 Help elkaar (on)bewust in beweging
1 .7 Fitness met een zorgvraag
2 .7 Mindfulness Yoga
1 .8 Gagol therapie
2 .8 Ambitieus geriatrisch revalideren
1 .9 Biodanza, dans van het leven!
2 .9 Muziek als middel voor activeren en contact
1 .10 Beweegvriendelijke omgeving en belevingstuinen
2 .10 Activerende omgevingsfactoren
1 .11 Duurzame creatieve allianties
2 .11 Inzet vrijwilligers en familieparticipatie (vol)

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Kenniscentrum Sport
Vrije Universiteit Amsterdam

Kennismarkt

DAZ
Nijha
NISB
Praktijk voor Gagol therapie
Smovey
Snoezelkussen
Tover
Yalp
Deel je kennis op de informatiemarkt!

Voor wie?

Voor wie?

informatiemarkt bewegen congres studiearenaOok dit programma over bewegen en activeren in de ouderenzorg was bedoeld voor medewerkers van (thuis)zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Het programma was tevens interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Tijdens deze congresdag ontmoeten de deelnemers elkaar vanuit alle diciplines, van verzorgenden tot paramedici en locatie- en afdelingsmanagers tot beleidsmakers.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor:

 • Verpleegkundig Specialisten Register (toegekend voor 6 punten)
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (toegekend voor 5 punten)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) (toegekend voor 6 punten)
 • De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) (toegekend voor 6 punten)
 • ADAP Algemeen (toegekend voor 6 punten)
 • Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers (BAMw) (toegekend voor 1 punten)
  - Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk en
  - Vrije Ruimte Agogen.
 • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) (toegekend voor 6 punten)
 • Accreditatie Bureau Cluster 1, o.a. Verenso en NVAVG (toegekend voor 5 punten)

Staat jouw vereniging niet in de bovenstaande lijst en wil je wel graag deelnemen en in aanmerking komen voor accreditatiepunten? Laat het ons weten! Wij nemen nieuwe aanvragen graag in behandeling.

Extra informatie

Terugblik op eerdere editie van het congres


Deelnemen met een informatiestand?

Ook op het komende congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg bieden wij kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen. 

Interesse om deel te nemen met een informatiestand? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met Maartje van Bracht van het congressecretariaat van StudieArena. Mail: info@studiearena.nl of bel 035-5394005.