Landelijk Congres 
Anders kijken naar 'Probleemgedrag'
27 mei 2019

Landelijk Congres
Anders kijken naar 'Probleemgedrag'

Datum
maandag 27 mei 2019
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Anders kijken naar 'Probleemgedrag'

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

studiearena_en_cce.pngAnders kijken naar 'Probleemgedrag'

Omgaan met complex gedrag in de dagelijkse zorg

Zorgverleners in de langdurige zorg krijgen regelmatig te maken met gedrag van bewoners waar ze niet goed mee uit de voeten kunnen. Het gedrag hangt nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de bewoner. Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig anticiperen op dit gedrag vraagt een andere manier van kijken.

Wat vraagt het van jou?

Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? Hoe kan je omgaan met claimend, ontremd en dwaalgedrag? Maar nog beter, hoe kan je stemmingswisseling vroegtijdig herkennen en hier adequaat op inspelen, zodat je complex gedrag kunt voorkomen? Hoe kan je daarbij interventies als bewegen, muziek en complementaire zorg inzetten? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van het team en jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal op het Landelijk Congres Anders kijken naar 'Probleemgedrag' van StudieArena i.s.m. het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Vanwege de grote belangstelling voor dit programma is besloten het congres, dat afgelopen jaar 2x volgeboekt was, opnieuw te organiseren. Natuurlijk wel met een vernieuwd programma! De bijeenkomst vindt plaats op 27 mei 2019 in De Werelt in Lunteren.

Direct inschrijven >

Download PDF-versie van het programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start plenaire programma

Welkom

jeroen_meeder_directeur_studiearena.pngProbleemgedrag uit zich altijd in interactie met de sociale en fysieke omgeving van de bewoner. Hoe kan je hier als zorgprofessional invloed op uitoefenen, zodat het gedrag positief wordt beïnvloed? Tijdens deze dag kun je je rugzak vullen met vaardigheden en methodieken. Met extra aandacht voor hoe jij het verschil kunt maken.

Jeroen Meeder, directeur StudieArena
09:40 uur

Gedrag en invloed van omgevingsprikkels

pieternel_van_amelsvoort_gastspreker_studiearena.png

Prikkelverwerking doen we de hele dag door, ons hele leven lang. Onze hersenen zijn er maar druk mee. Zoals jij prikkels op je eigen manier verwerkt, doen je cliënten dat ook. Bij jouw cliënten gaat die prikkelverwerking soms moeilijker. Dit kan zich uiten in (complex)gedrag. Welke invloed hebben omgevingsprikkels, zoals geluid, licht en de inrichting van de ruimte op het gedrag van je cliënt. Door het toevoegen of juist vermijden van prikkels kan je het comfort voor je cliënten verhogen en mogelijke onrust voorkomen.

robert_de_hoog_gastspreker_studiearena.pngPieternel van Amelsvoort, musicus en zangpedagoog en initiatiefnemer Diva Dichtbij &
Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

10:20 uur

Een andere kijk op 'probleemgedrag'

geert_bettinger_gastspreker_studiearena.png

Slaan, gillen, dwalen, zelfverwonding, angst en apathie. Dit type gedrag wordt nogal eens als ‘probleemgedrag’ gezien. Maar wat is de onderliggende oorzaak van dit gedrag? Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenoemd complex gedrag. Door stil te staan kom je verder.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur 'Door stil te staan kom je verder' en CCE consulent
11:10 uur

Afsluiting plenaire programma

11:40 uur

Sessieronde 1 * Maak per ronde een keuze uit 6 verschillende sessies

12: 30 uur

Lunchpauze

13:20 uur

Sessieronde 2 * Maak per ronde een keuze uit 6 verschillende sessies

14:10 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

14:30 uur

Sessieronde 3 * Maak per ronde een keuze uit 7 verschillende sessies

15:20 uur

Koffie-/theepauze & bezoek informatiemarkt

15:40 uur

Sessieronde 4 * Maak per ronde een keuze uit 7 verschillende sessies

16:30 uur

Einde programma & netwerkborrel

Ronde 1 & 2

overzicht_sessieronde_1_en_2.png

Maak je keuze uit de volgende sessies.

Ronde 1 & 2

Sessie 1.1 en 2.1 * Probleem- of signaalgedrag?

Cliënten hebben vaak andere communicatie middelen tot hun beschikking dan wij, zorgprofessionals. Zij kunnen niet altijd hun verdriet, angsten, woede of wensen verwoorden zoals wij wellicht doen. Dit resulteert vaak in zogenoemd ‘negatief aandacht’ vragen. In deze sessie ga je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan de slag met mogelijke signalen achter dit gedrag en jouw, vaak onbewuste, rol daarin.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur ‘Door stil te staan kom je verder’ en CCE consulent

Ronde 1 & 2

Sessie 1.2 en 2.2 * Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt. Deze sessie maakt je bewust van die prikkels die onstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

Ronde 1 & 2

Sessie 1.3  en 2.3 * De Keerzijde van afhankelijkheid

Hoe ervaart een zorgvrager onze zorg? Zijn wij ons wel bewust van het effect van ons gedrag? Wat gebeurt er met jou wanneer de regie van je leven overgenomen wordt? In deze confronterende sessie ervaar je zelf hoe het is om in een afhankelijkheidspositie te verkeren en welk gedrag dit bij jou uitlokt.

Lieke du Bois, eigenaar en trainer i.s.m. team De Keerzijde

Ronde 1 & 2

Sessie 1.4 en 2.4 * Contact maken zonder oordeel

In contact met je bewoner neem je onbewust vaak je oordeel mee, bijvoorbeeld: ‘ik vind je zielig’ of ‘ik wil je helpen’ of ‘ik ben bang voor je’. Hoe kan je dit oordeel opzij zetten en echt afstemmen? Als je jezelf openstelt en de ander echt ziet en accepteert zal je zien dat er ruimte komt voor een heel ander contact. Mogelijk kan onbegrepen gedrag, irritatie of frustratie plaats maken voor begrip. Probeer maar!

Pieternel van Amelsvoort, musicus en zangpedagoog en initiatiefnemer Diva Dichtbij

Ronde 1

Sessie 1.5 * Shantala en Haptonomie

Bij kwetsbare bewoners ben je vaak aangewezen op non-verbale benaderingswijzen. Dit is, mede door hoge werkdruk, niet altijd makkelijk te realiseren, terwijl het juist zo belangrijk is de cliënt respectvol en rustig te bejegenen. Haptonomie en Shantala dragen bij aan een mooi contactmoment met de cliënt en kunnen het gedrag op een positieve manier beïnvloeden. Marca leert je aantal praktische vaardigheden die je gelijk in de dagelijkse zorg kunt toepassen.

Marca van den Broek, bewegingsagoog en docent Shantalamassage ORO

Ronde 2

Sessie 2.5 * Aandacht voor persoonlijke ruimte

Persoonlijke ruimte is het territorium dat je altijd met je mee neemt. Als zorgprofessional werk je continue in de persoonlijke en soms zelfs intieme ruimte van je cliënt. Dit kan leiden tot onbegrepen en zelfs agressief gedrag. Ervaar jouw persoonlijke ruimte en oefen met werken in het territorium van jouw cliënten.

Bartho Martens, trainer Dreigend en Destructief Gedrag B-loont

Ronde 1

Sessie 1.6 * Levensverhaal en verklaren van complex gedrag

Gebeurtenissen uit het verleden van een cliënt kunnen bepalend zijn voor het gedrag in het hier en nu. Hoe krijg je het levensverhaal van jouw bewoners in beeld en hoe kan je dit in je dagelijkse werk benutten? Een interactieve sessie aan de hand van de levensgeschiedenis van Grietje.

Jorinde van Diest, psycholoog Coloriet CCE casemanager

Ronde 2

Sessie 2.6 * Probleemgedrag begrijpen met Team-Up

Verzorgenden herkennen in hun dagelijkse praktijk probleemgedrag bij dementie, maar weten niet altijd wat de onderliggende oorzaak ervan is. Waarom gedraagt een cliënt zich zo? En hoe kun je ermee omgaan? Met Team-up behandel je aan de hand van een e-learning gezamenlijk een casuïstiek over een bepaald onderwerp. Door gezamenlijk op zoek te gaan naar onderliggende factoren van probleemgedrag ontdek je nieuwe interventies die je direct in de praktijk kunt toepassen. Ga zelf aan de slag met Team-up!

Catrien Aarnoudse en Simone de Kok, casemanagers CCE

Ronde 3 & 4

overzicht_sessieronde_3_en_4.png

Maak je keuze uit de volgende sessies.

Ronde 3 & 4

Sessie 3.1 en 4.1 * Stemmingsmanagement

Het welbevinden van de cliënt hangt samen met mogelijke ontsporing van gedrag. Hoe bewaak je het welbevinden? Hoe kun je stress en stemmingswisseling zien aankomen en daar adequaat op reageren? Vroegtijdige herkenning van gedrag dat dreigt te ontsporen biedt de mogelijkheid om preventief te handelen. Maar hoe doe je dat?

Ingrid Rehmann, GZ-psycholoog Stichting Land van Horne Dienst Behandeling en CCE-consulente

Ronde 3 & 4

Sessie 3.2 en 4.2 * Omgaan met angst en onrust bij dementie

Onrust en angst komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding tot deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Een sessie waarin je praktijksituaties krijgt voorgespiegeld, die je prikkelen tot een reactie.

Dorry Stuij, trainer en adviseur Andere kijk op zorg

Ronde 3 & 4

Sessie 3.3 en 4.3 * Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag

De meeste mensen zijn verbaal ingesteld. Maar wat als je je gevoelens en wensen moeilijk of niet kunt verwoorden? Dat kan lastig en frustrerend zijn en zich bij de cliënt zelfs uiten in complex gedrag. Hoe kan je bewegen inzetten om je bewoner te helpen zich te uiten? Psychomotorische begeleiding kan hier een belangrijke rol spelen. Tijdens deze ervaringssessie krijg je de handvatten hoe dit in de dagelijkse zorg toe te passen

Anneke van der Kamp, psychomotorisch therapeut en beweegcoach Attent zorg en behandeling

Ronde 3 & 4

Sessie 3.4 en 4.4 * Jouw rol in de dynamiek van de huiskamerEén bewoner met complex gedrag kan jou en de hele groep ontregelen. Soms gaat er onevenredig veel energie naar de bewoner met verstorend gedrag, ten koste van de andere bewoners. Wat vraagt dit van jou en je team? Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw cliënten zich prettig voelen in de huiskamer?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent

Ronde 3 & 4

Sessie 3.5 en 4.5 * Gedragsdeskundige als coach

Jij als gedragsdeskundige hebt veel ervaring in jouw vakgebied over het behandelen en omgaan met (complex) gedrag. Het is belangrijk deze kennis uit te dragen, zodat de directe zorgverleners deze kennis in de dagelijkse zorg kunnen toepassen. Ontdek hoe je kunt schakelen tussen jouw rol als inhoudelijk expert en coach voor je omgeving.

Irma van der Vegt, zorgconsulent en coach Zorgadviesbureau van der Vegt

Ronde 3

Sessie 3.6 * Nachtelijke onrust en inzet van muziek

Nachtelijke onrust komt veel voor in de laatste levensfase. Muziek kan hier een belangrijke rol spelen, vooral als je weet wat de voorkeursmuziek van je cliënt is. Veel cliënten zijn echter niet goed in staat om hun persoonlijke voorkeuren verbaal aan te geven. Welke muziek past en wanneer en hoe zet je het in? Leer meer over nachtelijke onrust en ga zelf aan de slag met muziek!

Annemieke Raven-de Vries, muziektherapeute Woonzorg Flevoland

Ronde 4

Sessie 4.6 * Zien doe je met je hersens!

Cliënten kunnen problemen hebben met zien doordat de hersenen niet meer goed in staat zijn te begrijpen wat de ogen waarnemen. Ervaar zelf welke rol onze hersenen spelen bij het zien. En hoe moeilijk het zien kan zijn als je hersenen in de war gebracht worden.

Greetje Koevoets, specialist Visuele problemen door dementie Bartimeus

Ronde 3

Sessie 3.7 * Aandacht voor intimiteit en seksualiteit

Intimiteit is een vereiste om je gelukkig te voelen. Intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften die niet verdwijnen. Jong of oud, mooi of lelijk, gezond of ziek. Die behoefte kan worden geuit in woord of gedrag. Hoe (h)erken je dit als zorgverlener en hoe maak je zo’n door taboe omgeven onderwerp bespreekbaar?

Ingrid van Kempen, GZ-psycholoog en seksuoloog BrabantZorg

Ronde 4

Sessie 4.7 * Probleemgedrag begrijpen met Team-Up

Verzorgenden herkennen in hun dagelijkse praktijk probleemgedrag bij dementie, maar weten niet altijd wat de onderliggende oorzaak ervan is. Waarom gedraagt een cliënt zich zo? En hoe kun je ermee omgaan? Met Team-up behandel je aan de hand van een e-learning gezamenlijk een casuïstiek over een bepaald onderwerp. Door gezamenlijk op zoek te gaan naar onderliggende factoren van probleemgedrag ontdek je nieuwe interventies die je direct in de praktijk kunt toepassen. Ga zelf aan de slag met Team-up!

Catrien Aarnoudse en Simone de Kok, casemanagers CCE

Inschrijven &
Programma
download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Probleem- of signaalgedrag? (vol)
2 .1 Probleem- of signaalgedrag? (vol)
3 .1 Stemmingsmanagement (vol)
4 .1 Stemmingsmanagement
1 .2 Invloed van omgevingsprikkels (vol)
2 .2 Invloed van omgevingsprikkels (vol)
3 .2 Omgaan met angst en onrust bij dementie (vol)
4 .2 Omgaan met angst en onrust bij dementie (vol)
1 .3 De Keerzijde van afhankelijkheid
2 .3 De Keerzijde van afhankelijkheid (vol)
3 .3 Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag
4 .3 Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag (vol)
1 .4 Contact maken zonder oordeel (vol)
2 .4 Contact maken zonder oordeel
3 .4 Jouw rol in de dynamiek van de huiskamer
4 .4 Jouw rol in de dynamiek van de huiskamer
1 .5 Shantala en Haptonomie (vol)
2 .5 Aandacht voor persoonlijke ruimte (vol)
3 .5 Gedragsdeskundige als coach
4 .5 Gedragsdeskundige als coach (vol)
1 .6 Levensverhaal en verklaren van complex gedrag (vol)
2 .6 Probleemgedrag begrijpen met Team-Up (vol)
3 .6 Nachtelijke onrust en inzet van muziek
4 .6 Zien doe je met je hersens!
3 .7 Aandacht voor intimiteit en seksualiteit
4 .7 Probleemgedrag begrijpen met Team-Up (vol)

Partners

StudieArena
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Qwiek
Inmu Touch
CRDLT - Contact door aanraking
De BeleefTV
V&VN Complementaire Zorg
Van Praag Instituut
Stichting Bartiméus
ORO
Coloriet
De Keerzijde
Prikkelcoach
Gerben Bergsma Training Advies & Innovatie
Geert Bettinger training en coaching
Diva Dichtbij
Arpalisa
Zorgadviesbureau van der Vegt
BrabantZorg
Andere kijk op zorg
Zorgspectrum Het Zand
Attent Zorg en Behandeling
B-Loont
Uitgeverij SWP

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.pngTijdens dit congres ontmoet kan je collega’s uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teammanagers.

Het congres is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders.
 • Verpleegkundig specialisten.
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling.
 • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren.
 • Ergotherapeuten, beweeg-/fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici.
 • Muziektherapeuten.
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
.
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
 • Psychologen en psychogerontologen.
 • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijsinstellingen, universiteiten en kennisinstituten, branche-organisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend bij:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  • Cliëntondersteuners - 6 punten
  • Maatschappelijk Werk - 6 punten
  • Sociaal Agogen - 6 punten
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 1,5 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) - 6 punten
 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) - 5 punten (Kwaliteitsdeel)
 • ADAP - Kwaliteitsregister Paramedici (ergotherapeuten) - 5,5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.

Extra informatie

Organisaties met innovaties

Heb je innovaties op het gebied van welzijn in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking?

Dan is deze Congresparade dé plek om je kennis en producten te delen en jouw doelgroep te informeren!

Neem voor meer informatie contact op met StudieArena.