Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding

Direct inschrijven
naar boven

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Kosten Inschrijven

Inleiding

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

08:30 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

plenaire_programma_studiearena_1.png


'Behandel mij als jouw gelijke.'

Zingeving en omgaan met dementie

Deelnemers Restaurant Misverstand | Alzheimer NederlandBij de start van het programma besteden wij aandacht aan het persoonlijke verhaal van Christa Reinhoudt, die 47 jaar was toen ze de diagnose ziekte van Alzheimer kreeg. Christa vertelt over hoe het is om te leven met dementie. Hoe zij zich continu aanpast aan de gevolgen van haar ziekte. Tevens geeft zij ons een persoonlijk inkijkje in hoe zij de zorg en dagbesteding ervaart.

Christa Reinhoudt (51 jaar), ervaringsdeskundige en Saskia Danen-de Vries verpleegkundige (niet praktiserend), docent/trainer dementiezorg en mantelzorger

Welzijn en invloed van omgevingsprikkels

robert_de_hoog_gastspreker_studiearena.png

Zoals jij prikkels uit je omgeving verwerkt, doen je cliënten dat ook. Bij jouw cliënten gaat die prikkelverwerking soms moeilijker. Dit kan zich uiten in complex gedrag en persoonlijk contact verstoren. Welke invloed hebben omgevingsprikkels, zoals geluid, licht en de inrichting van de ruimte op het gedrag van je cliënt?

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking Prikkelcoach

pieternel_van_amelsvoort_gastspreker_studiearena.pngKunst van het echt contact maken

Je neemt graag de tijd voor je cliënten en hebt de wens om oprecht met hen in contact te komen, bijvoorbeeld om te ontdekken wat ze echt nodig hebben. Toch lukt dat jammer genoeg, in alle hectiek van de dag, niet altijd. Pieternel laat zien hoe je bij mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking echt in verbinding kunt blijven.

Pieternel van Amelsvoort, musicus en zangpedagoog en initiatiefnemer Diva Dichtbij

jeroen_meeder_directeur_studiearena.pngHoe maak jij het verschil?

Wat vraagt het van jou, als zorgprofessionals, om er echt te zijn voor cliënten en hun te ondersteunen bij wat het leven waardevol maakt?

Jeroen Meeder, directeur StudieArena WelZijn in de Zorg

Vanaf
10:25 uur

paradeprogramma_studiearena.png

Ervaar de kracht van de beleving!

Presentaties die je rakenen, persoonlijke ontmoetingen die je inspireren en aan het denken zetten. Beleef, ervaar en oefen hoe jij het verschil kunt maken!

Maak in iedere ronde een keuze uit één van de 15 keuzesessies, verdeeld in verschillende thema’s. Laat je tussen de sessies door inspireren door een bezoek te brengen aan de verschillende programmaonderdelen op het Belevingsplein. Let op! De sessies op Belevingsplein hoef je niet vooraf op te geven. Deze kies je op de dag zelf.

Tussendoor is er alle ruimte om te lunchen en collega's te ontmoeten.

10:40 uur

Sessieronde 1 * Maak een keuze uit 15 sessies

11:40 uur

Belevingsroute & lunch

13:30 uur

Sessieronde 2 * Maak een keuze uit 15 sessies

14:30 uur

Belevingsroute & koffie-/theepauze

15:30 uur

Sessieronde 3 * Maak een keuze uit 15 sessies

16:30 uur

Einde programma & Borrel

Activeren & Bewegen

Keuzesessie 1 - Alles is bewegen

Bewegen en activeren kan je gedurende de hele dag doen. Het is daarbij niet alleen belangrijk de cliënten te motiveren, maar vooral om veel plezier met elkaar te maken. In deze sessie is aandacht voor hoe je dit vorm kunt vormgeven en welke hulpmiddelen je daarbij kunt inzetten.
Azmi Alubeid - bewegingsagoog

Belevingsroute - Bewegen aan tafel

Bewegen kan altijd, ook als de bewegingsmogelijkheden van cliënten beperkt zijn. Op het Belevingspleinervaar je hoe je aan tafel gezamenlijk spelenderwijs bewegingsactiviteiten kan doen.
Joke Winkler - fysiotherapeut

Belevingsroute - Bewegen in de (rol)stoel

Ervaar hoe je met je cliënten bewegingsactiviteiten kunt doen in de (rol)stoel. Het mooie is dat deze activiteit, in je dagelijkse werk, nauwelijks extra tijd kost. Op het Belevingsplein krijg je praktische tips, zodat je gelijk op je eigen afdeling met beweegactiviteiten aan de slag kunt.
Trees Werring-Lammers - fysiotherapeut

Bejegening & Contact

Keuzesessie 2 - Bejegening en contact door aanraking

Bij meer kwetsbare cliënten ben je vaak aangewezen op non-verbale benaderingswijzen en een rustige en respectvolle bejegening. Door aanraking kan je mooie contactmomenten creëren en de stemming op een positieve manier beïnvloeden. Je krijgt praktische handvatten vanuit de Haptonomie en Shantala.
Marca van den Broek - bewegingsogoog en docent Shantala Speciale Zorg

Keuzesessie 3 - Je (zang)stem als hulpmiddel

Kwetsbare mensen zijn gevoelig voor de klankkleur van je stem en de manier waarop je praat. Ontdek hoe anderen jouw stem ervaren en hoe je jouw (zang)stem kunt inzetten als hulpmiddel in het contact maken met jouw cliënten.
Pieternel van Amelsvoort - musicus en zangpedagoog

Keuzesessie 4 - Spelen met persoonlijke ruimte

In de zorg werk je continue in de persoonlijke en soms zelfs intieme ruimte van je cliënt. Dit kan leiden tot onbegrepen en afwerend gedrag. Ervaar jouw persoonlijke ruimte en oefen met werken in het territorium van jouw cliënten.
Bartho Martens - trainer Dreigend en Destructief Gedrag

Keuzesessie 5 - Kunst van het verleiden

Apathisch, lusteloos en onzeker gedrag is heel herkenbaar voor mensen met dementie. Het is soms moeilijk contact te maken en hen weer te verleiden tot een activiteit. In deze sessie maak je kennis met de kunst van het verleiden en leer je hoe je cliënten op hun eigen niveau kunt activeren.
Annemarie Bolder - ergotherapeut en specialist & trainer Dementiezorg

Kunst & Creatief

Keuzesessie 6 - Kunst als middel voor contact

Kunst en creativiteit kan cliënten een emotionele uitlaatklep, troost, verbondenheid en zingeving bieden. Uitgangspunt is dat mensen creatief en intutief bezig zijn en ervan genieten dat ze iets maken of ervaren. Na afloop zie je vaak dat mensen verrast en verwonderd zijn over wat er ontstaan is, en blij en dankbaar om echt gezien te worden en erbij te horen. In deze sessie is er aandacht voor hoe je zelf kunst en creativiteit kunt inzetten als middel voor contact.
Sandra Schouten - Kunstenaar & procesproever

Keuzesessie 7  - Bewegen en dansen op muziek

Bewegen is gezond en goed, zeker voor kwetsbare ouderen. Het is gezellig om samen op muziek te bewegen, de muziek schept een fijne sfeer. Bewegen op muziek kan op elke leeftijd, de bewegingen zijn aangepast op de mogelijkheden van de cliënt. Zowel zittend als staand kunnen zij dansbewegingen maken. Ervaar het zelf!
Andrew Greenwood - Internationaal balletmeester & trainer

Keuzesessie 8 - Muziek als waardevol instrument

Muziek ontwapent, verbindt, ontroert, troost, zet mensen in beweging en roept herinneringen op. Muziek is ook een krachtige instrument om echt contact te maken met de persoon met dementie. Maak kennis met de wondere wereld van de muziek!
Manon Bruinsma - muziektherapeut

Leren & Persoonlijke ontwikkeling

Keuzesessie 9 - Werken vanuit het levensverhaal

Verhalen van mensen over wat er voor hen toe doet, over hun voorkeuren en ervaringen kunnen handvatten bieden om echt contact maken. Werken vanuit levensverhalen biedt een waardevolle ondersteuning bij meer persoongerichte zorg. Leer hoe je levensverhalen kunt achterhalen en deze ook daadwerkelijk kunt inzetten in je dagelijkse werk.
Marije Vermaas - geestelijk verzorger

Keuzesessie 10 - Betrekken van de familie

Familie vindt het niet altijd makkelijk om op bezoek te komen en weet niet altijd wat dan te doen in contact met hun naaste. Het is mooi als het bezoek een waardevol moment oplevert voor zowel de cliënt als familie. Veel organisaties willen de familie hierin graag ondersteunen en hen betrekken bij activiteiten. Dit lukt vaak maar gedeeltelijk. Hoe staan familieleden hier eigenlijk in? Wat hebben zij nodig en vinden zij prettig? Welke mogelijkheden zie jij binnen jouw werk en omgeving? En hoe kan je daar praktisch mee aan de slag?
Josine Engels, welzijnscoach & projectmedewerker Namaste familieprogramma

Keuzesessie 11 - Activiteitenbegeleider als coach

Jij hebt als activiteitenbegeleider veel kennis en ervaring als het gaat om het welzijn van de cliënt. Hoe waardevol zou het zijn als je deze kennis meer zou kunnen delen met je collega’s. In deze sessie krijg je tips hoe je jouw collega’s kunt ondersteunen en motiveren om meer aandacht te schenken aan het welzijn de cliënten in de dagelijkse zorg.
Irma van der Vegt - gedragsdeskundige, (team)coach & trainer

Keuzesessie 12 - Hoe maak IK het verschil?

Je wilt vorm geven aan persoonsgerichte zorg en hebt volop ideeën. Toch lukt het niet echt om je ideeën om te zetten in praktijk en het ook vol te houden! Herken je dit? Tijdens deze sessie ga je op zoek naar de mogelijke belemmeringen en krijg je handvatten hoe jij het verschil kunt maken.
Sabine Baltussen - coach persoonlijke ontwikkeling & trainer

Belevingsplein - (Ont)Stress!

Afgelopen periode was voor veel zorgmedewerkers een stressvolle periode. Je wilt het graag goed doen voor je collega’s en de cliënten. Maar loopt daarbij soms jezelf voorbij. Hoe kun je voorkomen dat de emmer zo vol raakt bij jou of je collega dat hij overloopt? Ga in gesprek over preventie, signaleren en hoe je collega’s in je team kunt ondersteunen.
Bartho Martens - trainer/ coach stressmanagement

Zintuigen & Gedrag

Keuzesessie 13 - Anders kijken naar complex gedrag

Mensen met dementie kunnen niet altijd hun verdriet, angsten, woede of wensen verwoorden zoals wij dat zouden doen. Dit resulteert vaak in zogenoemd ‘negatief aandacht’ vragen. Gedrag dat zorgmedewerkers vaak als complex en storend gedrag ervaren. In deze sessie ga je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan de slag met mogelijke signalen achter dit gedrag en jouw, wellicht onbewuste, rol daarin.
Geert Bettinger - trainer/coach & auteur 'Door stil te staan kom je verder'

Keuzesessie 14 - Omgaan met angst en onrust

Onrust en angst komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding tot deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Je gaat aan de slag met casuïstiek.
Saskia Danen - verpleegkundige & specialist Dementiezorg

Keuzesessie 15 - De invloed van omgevingsprikkels

Ben jij je bewust van alle prikkels die aanwezig zijn in de directe leefomgeving van je cliënt? Zoals geluid, licht, de inrichting, maar ook de prikkels die je zelf veroorzaakt? Leer hoe je door het toevoegen of juist vermijden van prikkels het comfort voor je cliënt kan verhogen en onrust kunt voorkomen!
Robert de Hoog - specialist Sensorische Informatieverwerking & prikkelcoach

Belevingsroute - Visuele problemen bij dementie

30% van alle mensen met dementie hebben visuele problemen. Veelal zijn de ogen nog goed, maar kan het brein geen duiding meer geven aan wat men ziet. Iemand kan een object bijvoorbeeld zien ‘knipperen’ of dubbel zien, of in een andere kleur zien, of in een bepaalde setting helemaal niet herkennen. Ben jij daar bewust van in je dagelijkse werk? Ervaar zelf de beperkingen.
Greetje Koevoets - specialist Visuele problemen door dementie

Eten & Drinken

Belevingsroute - Eten en drinken, hét instrument voor geluksmomenten

Voor veel mensen, die zorgafhankelijk zijn, is de maaltijd het hoogtepunt van de dag. Een moment om naar uit te kijken. In deze sessie krijg je praktische tips en ervaar je hoe je deze waardevolle eet- en drinkmomenten optimaal kunt benutten. Je ervaar de kracht van geur en leert hoe je nog meer geluksmomenten kunt creëren door extra aandacht te schenken aan eten en drinken.
Lisette Bossert - culinair coach, inspirator en voormalig chef-kok

Belevingsroute - Eten in het donker

Ben jij bewust van de gevolgen voor je bewoner als hij/zij slecht ziet? Eet hij bijvoorbeeld minder goed als gevolg van de dementie of ziet hij het gewoon niet goed? Neem plaats aan tafel en ervaar zelf hoe het is om te eten met een gezichtsbeperking. Deze beleving opent je ogen!
Roelanda van der Lee - coördinator belevingsactiviteiten

Complementaire zorg

Belevingsroute - Invloed van geuren

Geuren doen wat met mensen. In de zorg wordt gebruik gemaakt van etherische olie bij onrust, angst, slapeloosheid, moeizame verwerkingsprocessen, misselijkheid en benauwdheid. Verken de basisprincipes en ervaar wat geuren met jou doen!
Wendy de Boer - Complementaire Zorgspecialist

Belevingsroute - Handmassage

Handmassages zijn vaak effectief en ontroerend tegelijk. Mensen die nauwelijks nog reageren krijgen een lach op hun gezicht. Onrustig en apathisch gedrag vermindert. Ook de familie kan het leren om zo in contact te komen met hun naasten. Ervaar en leer de kneepjes van de handmassage.

Belevingsroute - Shantala

Wat doet het met jou als je aangeraakt wordt? Welk effect heeft respectvolle, aandachtige aanraking? Voel de kracht van een Shantala massage.
Anouk Brugging-van der Aa - specialist Shantala Speciale Zorg

Belevingsroute - Haptonomisch begeleiden

Als spreken lastig wordt, is de taal van het lichaam des te belangrijker. Je kan veel bereiken met de manier hoe je je bewoner aanraakt en met hem meebeweegt. Ervaar hoe je door middel van aanraking contact kunt krijgen met de cliënt en hoe je hem kunt verleiden om mee te gaan en eventueel weerstand te voorkomen.
Ria Bartels en Marca van den Broek - trainer Shantala Speciale Zorg

Belevingsroute - Therapeutic Touch

Kwetsbare mensen ervaren soms klachten als angst, pijn, onrust en slaapproblemen. Therapeutic Touch kan dan helpen om de scherpe kantjes te verzachten. Ervaar wat Therapeutic Touch met jou doet en voor jouw cliënten kan betekenen.
specialisten Therapeutic Touch

Aanmelden & Programma
download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Alles is bewegen
2 .1 Alles is bewegen
3 .1 Alles is bewegen
1 .2 Bejegening en contact door aanraking
2 .2 Bejegening en contact door aanraking
3 .2 Bejegening en contact door aanraking
1 .3 Je (zang)stem als hulpmiddel
2 .3 Je (zang)stem als hulpmiddel
3 .3 Je (zang)stem als hulpmiddel
1 .4 Spelen met persoonlijke ruimte
2 .4 Spelen met persoonlijke ruimte
3 .4 Spelen met persoonlijke ruimte
1 .5 Kunst van het verleiden
2 .5 Kunst van het verleiden
3 .5 Kunst van het verleiden
1 .6 Kunst als middel voor contact
2 .6 Kunst als middel voor contact
3 .6 Kunst als middel voor contact
1 .7 Bewegen en dansen op muziek
2 .7 Bewegen en dansen op muziek
3 .7 Bewegen en dansen op muziek
1 .8 Muziek als waardevol instrument
2 .8 Muziek als waardevol instrument
3 .8 Muziek als waardevol instrument
1 .9 Werken vanuit het levensverhaal
2 .9 Werken vanuit het levensverhaal
3 .9 Werken vanuit het levensverhaal
1 .10 Betrekken van de familie
2 .10 Betrekken van de familie
3 .10 Betrekken van de familie
1 .11 Activiteitenbegeleider als coach
2 .11 Activiteitenbegeleider als coach
3 .11 Activiteitenbegeleider als coach
1 .12 Hoe maak IK het verschil?
2 .12 Hoe maak IK het verschil?
3 .12 Hoe maak IK het verschil?
1 .13 Anders kijken naar complex gedrag
2 .13 Anders kijken naar complex gedrag
3 .13 Anders kijken naar complex gedrag
1 .14 Omgaan met angst en onrust
2 .14 Omgaan met angst en onrust
3 .14 Omgaan met angst en onrust
1 .15 De invloed van omgevingsprikkels
2 .15 De invloed van omgevingsprikkels
3 .15 De invloed van omgevingsprikkels

Partners

StudieArena
Bossert Kookwerken
Music & Memory
Diva Dichtbij
Prikkelcoach
L'azione
Shantala Speciale Zorg
Zorgadviesbureau van der Vegt
B-Loont
Zorg4Zorg
Ergoworld
ORO
Combiwel
Zorggroep Elde Maasduinen
De Swinhove Groep
Reliëf
Bartiméus
Van Praag Instituut
V&VN Complementaire Zorg
Het Huis van Proeven

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.pngTijdens de Congresparade kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teammanagers. Het programma is hoofdzakelijk gericht op zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de ouderenzorg (dementie & somatiek).

De Congresparade is bedoeld voor:

  • Activiteitenbegeleiders, welzijnsmedewerkers, medewerkers dagbesteding en welzijnscoaches.
  • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders.
  • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren.
  • Ergotherapeuten, beweeg-/fysiotherapeuten en andere paramedici.
  • PMT-ers, dans- en muziektherapeuten.
  • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
.
  • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
  • Psychologen en psychogerontologen.
  • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Aanmelden 28 maart 2022 (Nieuw)>

Deelnamekosten

De kosten voor deelname aan de Dag van de activiteitenbegeleiding bedragen € 295,- (excl. btw). Het bedrag is inclusief een lekkere lunch, koffie/thee en netwerkborrel. Tevens krijg je na de Congresparade toegang tot digitale informatie met nog veel meer praktische tips om verder aan de slag te gaan.

Kom je samen? Dan ontvangen jullie € 25,- korting per persoon!*

*Deze aanbieding geldt alleen bij een gelijktijdig aanmelding.

Aanmelden 28 maart 2022 (Nieuw)>

Annuleringsvoorwaarden
Deelname kan je tot 4 weken voor de Congresparade schriftelijk annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan €45,- (excl. BTW) administratiekosten per persoon. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard zonder bijkomende kosten vervangen. Meer informatie, zie onze deelnamevoorwaarden.