Congresparade
Dag van de Activiteitenbegeleiding
22 september 2020

Congresparade
Dag van de Activiteitenbegeleiding

Direct inschrijven
Datum
dinsdag 22 september 2020
Deelnamekosten
€ 295,- (excl. BTW)
Klik voor alle prijzen
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie Kosten Inschrijven

Inleiding

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start programma

Het plenaire programma wordt live uitgezonden in alle sessieruimtes. De deelnemers kunnen zo, onder begeleiding van een sessieleider, in kleine groepjes deelnemen aan het plenaire programma. Op deze manier willen wij voorkomen dat de deelnemers in een grote groep samen komen.

Kwetsbaarheid en kwaliteit van leven

robbert gobbens gastspreker studiearenaVanuit de zorg spreken we over 'kwetsbare ouderen' en 'kwaliteit van leven'. Maar wat is nu precies 'kwetsbaar' en wat versta jij onder 'kwaliteit van leven'? Als je het de bewoners van het verpleeghuis vraagt, gebruiken zij deze termen niet. Zij willen een zinvolle dag, leuke dingen doen, gezien worden en verbonden blijven bij hun omgeving. Wat versta jij onder 'kwetsbaarheid' en 'kwaliteit van leven'?

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen Hogeschool Inholland

Welzijn en invloed van omgevingsprikkels

robert_de_hoog_gastspreker_studiearena.png

pieternel_van_amelsvoort_gastspreker_studiearena.pngZoals jij prikkels uit je omgeving verwerkt, doen je cliënten dat ook. Bij jouw cliënten gaat die prikkelverwerking soms moeilijker. Dit kan zich uiten in complex gedrag en persoonlijk contact verstoren. Welke invloed hebben omgevingsprikkels, zoals geluid, licht en de inrichting van de ruimte op het gedrag van je cliënt? Door het toevoegen of juist vermijden van prikkels kan je het comfort voor je cliënten verhogen en mogelijke onrust voorkomen.

Pieternel van Amelsvoort, musicus en zangpedagoog en initiatiefnemer Diva Dichtbij &
Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking Prikkelcoach

jeroen_meeder_directeur_studiearena.pngHoe maak jij het verschil?

Wat vraagt het van jou, als zorgprofessionals, om er echt te zijn voor cliënten en hun te ondersteunen bij wat het leven waardevol maakt?

Jeroen Meeder, directeur StudieArena WelZijn in de Zorg

10:30 uur

Sessieronde 1 * Maak een keuze uit 14 sessies

11:20 uur

Belevingsroute en lunch

13:10 uur

Sessieronde 2 * Maak een keuze uit 14 sessies

14:00 uur

Belevingsroute en koffie/theepauze

15:10 uur

Sessieronde 3 * Maak een keuze uit 14 sessies

16:00 uur

Einde programma

Thema's

Maak in iedere ronde een keuze uit één van de 14 onderstaande keuzesessies, verdeeld in verschillende thema's. En laat je tussen de sessies door inspireren door een bezoek te brengen aan de verschillende programmaonderdelen op het belevingsplein.

Activeren & Bewegen

Keuzesessie 1 - Alles is bewegen

Bewegen en activeren kan je gedurende de hele dag doen. Het is daarbij niet alleen belangrijk de cliënten te motiveren, maar vooral om veel plezier met elkaar te maken. In deze sessie is aandacht voor hoe je dit vorm kunt vormgeven en welke hulpmiddelen je daarbij kunt inzetten.
Azmi Alubeid - Bewegingsagoog

Belevingsroute - Eten en drinken als waardevolle activiteit

Geuren en smaken van eten hebben veel impact op ons leven. Iedereen beschikt over eetherinneringen. Geuren die je terug in de tijd brengen. Wat kan samen koken en lekker eten in een huiselijke sfeer toevoegen aan het leefplezier van cliënten? Maak kennis met hoe koken een gezamenlijk feestje kan zijn.
Lisette Bossert - culinair coach, inspirator en voormalig chef-kok

Belevingsroute - Bewegen aan tafel

Bewegen kan altijd, ook als de bewegingsmogelijkheden van cliënten beperkt zijn. In deze sessie in de Belevingsroute ervaar je hoe je aan tafel gezamenlijk spelenderwijs bewegingsactiviteiten kan doen.
Joke Winkler - Fysiotherapeut

Belevingsroute - Bewegen in de (rol)stoel

Ervaar hoe je met je cliënten bewegingsactiviteiten kunt doen in de (rol)stoel. Het mooie is dat deze activiteit, in je dagelijkse werk, nauwelijks extra tijd kost. In deze sessie in de Belevingsroute krijg je praktische tips, zodat je gelijk op je eigen afdeling met beweegactiviteiten aan de slag kunt.
Trees Werring-Lammers - Fysiotherapeut

Belevingsroute - Wandelanders

Maak in de Belevingsroute kennis met Wandelanders. Krijg handvatten hoe je je dagelijkse wandeling een verrassende invulling kunt geven en leer hoe je je bewoners hierin kunt meenemen.
Ellen Bickel, psychomotorisch therapeut

Bejegening & Contact

Keuzesessie 2 - Bejegening en contact door aanraking

Bij meer kwetsbare cliënten ben je vaak aangewezen op non-verbale benaderingswijzen en een rustige en respectvolle bejegening. Door aanraking kan je mooie contactmomenten creëren en de stemming op een positieve manier beïnvloeden. Je krijgt praktische handvatten vanuit de Haptonomie en Shantala.
Marca van den Broek - Bewegingsagoog en docent Shantalamassage

Keuzesessie 3 - Je stem als hulpmiddel voor contact

Kwetsbare mensen zijn gevoelig voor de klankkleur van je stem en de manier waarop je praat. Ontdek hoe anderen jouw stem ervaren en hoe je jouw (zang)stem kunt inzetten als hulpmiddel in het contact maken met jouw cliënten.
Pieternel van Amelsvoort - Musicus en zangpedagoog

Keuzesessie 4 - Spelen met persoonlijke ruimte

In de zorg werk je continue in de persoonlijke en soms zelfs intieme ruimte van je cliënt. Dit kan leiden tot onbegrepen en afwerend gedrag. Ervaar jouw persoonlijke ruimte en oefen met werken in het territorium van jouw cliënten.
Bartho Martens - Trainer Dreigend en Destructief Gedrag

Keuzesessie 5 - Kunst van het verleiden

Apathisch, lusteloos en onzeker gedrag is heel herkenbaar voor mensen met dementie. Het is soms moeilijk contact te maken en hen weer te verleiden tot een activiteit. In deze sessie maak je kennis met de kunst van het verleiden en leer je hoe je cliënten op hun eigen niveau kunt activeren.
Joke Bos - Psychomotorisch therapeut

Kunst & Creatief

Keuzesessie 6 - Creatief met kunst

Kunst en creativiteit kan cliënten een uitlaatklep, troost, verbondenheid en zingeving bieden. Uitgangspunt is dat mensen creatief en intuïtief bezig zijn en ervan genieten dat ze iets maken. Na afloop zie je hen vaak versteld staan van hun eigen kunnen en trots zijn. Je gaat in deze sessie praktisch aan de slag met hoe je kunst en creativiteit als een waardevolle activiteit kunt inzetten.
Mariska Atmodimedjo - Activiteitenbegeleider

Keuzesessie 7 - Dans en de kunst van het bewegen

Dansen spreekt mensen aan op hun creativiteit en mogelijkheden in plaats van hun beperkingen! Naast dat dans mensen fysiek, mentaal en sociaal kan versterken, geeft het ook veel plezier. In deze sessie maak je kennis met de mogelijkheden van dans voor jouw cliënten.
Andrew Greenwood - Internationaal balletmeester

Keuzesessie 8 - Muziek als waardevol instrument

Muziek ontwapent, verbindt, ontroert, troost, zet mensen in beweging en roept herinneringen op. Muziek is ook een krachtige ‘instrument’ om echt contact te maken met de persoon met dementie. Maak kennis met de wondere wereld van de muziek!
Manon Bruinsma - Muziektherapeut

Leren & Persoonlijke ontwikkeling

Keuzesessie 9 - Werken vanuit het levensverhaal

Verhalen van mensen over wat er voor hen toe doet, over hun voorkeuren en ervaringen kunnen handvatten bieden om echt contact maken. Werken vanuit levensverhalen biedt een waardevolle ondersteuning bij meer persoongerichte zorg. Leer hoe je levensverhalen kunt achterhalen en deze ook daadwerkelijk kunt inzetten in je dagelijkse werk.
Marije Vermaas, geestelijk verzorger

Keuzesessie 10 - Betrekken van de familie en vrijwilligers

Vaak weet de familie niet goed wat te doen in het contact met hun dierbare. Hoe mooi is het als er een win-win situatie ontstaat, waarbij de cliënt geactiveerd wordt én er voor de familie/vrijwilliger een waardevol contactmoment ontstaat. Ga op zoek naar mogelijkheden binnen jouw werk, gebruikmakend van de middelen die er al zijn, of die eenvoudig te organiseren zijn.
Christien Begemann, adviseur en trainer

Keuzesessie 11 - Activiteitenbegeleider als coach

Jij hebt als activiteitenbegeleider veel kennis en ervaring als het gaat om het welzijn van de cliënt. Hoe waardevol zou het zijn als je deze kennis meer zou kunnen delen met je collega’s. In deze sessie krijg je tips hoe je jouw collega’s kunt ondersteunen en motiveren om meer aandacht te schenken aan het welzijn de cliënten in de dagelijkse zorg.
Irma van der Vegt - Gedragsdeskundige, (team)coach en trainer

Keuzesessie 12 - Hoe maak IK het verschil?

Je wilt vorm geven aan persoonsgerichte zorg en hebt volop ideeën. Toch lukt het niet echt om je ideeën om te zetten in praktijk en het ook vol te houden! Herken je dit? Tijdens deze sessie ga je op zoek naar de mogelijke belemmeringen en krijg je handvatten hoe jij het verschil kunt maken.
Sabine Baltussen - Coach

Zintuigen & Gedrag

Keuzesessie 13 - De invloed van omgevingsprikkels

Ben jij je bewust van alle prikkels die aanwezig zijn in de directe leefomgeving van je cliënt? Zoals geluid, licht, de inrichting, maar ook de prikkels die je zelf veroorzaakt? Leer hoe je door het toevoegen of juist vermijden van prikkels het comfort voor je cliënt kan verhogen en onrust kunt voorkomen!
Robert de Hoog - Specialist Sensorische Informatieverwerking en Prikkelcoach

Keuzesessie 14 - Omgaan met angst en onrust

Onrust en angs komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding tot deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Je gaat aan de slag met casuïstiek.
Saskia Danen - Verpleegkundige en Specialist Dementiezorg

Belevingsroute - Visuele problemen bij dementie

30% van alle mensen met dementie hebben visuele problemen. Veelal zijn de ogen nog goed, maar kan het brein geen duiding meer geven aan wat men ziet. Iemand kan een object bijvoorbeeld zien ‘knipperen’ of dubbel zien, of in een andere kleur zien, of in een bepaalde setting helemaal niet herkennen. Ben jij daar bewust van in je dagelijkse werk? In deze sessie in de Belevingsroute ervaar je zelf de beperkingen.
Greetje Koevoets - Specialist Visuele problemen door dementie

Hulpmiddelen

Belevingsroute - Fitte Bedrijven.nl - MOOFIE

Maak kennis met MOOFIE. Met deze interactieve beweegstok worden mensen met dementie of een verstandelijke beperking gemakkelijk in beweging gebracht. De MOOFIE geeft gesproken beweegopdrachten en zegt dus precies wat je moet doen. Door gekleurde lampjes, geluidjes en bekende deuntjes worden gebruikers op een aantrekkelijke manier gestimuleerd om te bewegen. Zittend, staand, liggend, alléén, met z’n tweeën of in een groep, het kan allemaal! Ontdek het zelf!

Belevingsroute - STV GeheugenVenster

STV GeheugenVenster heeft een speciaal beeld- en muziekprogramma ontwikkeld dat bewoners stimuleert, uitnodigt en plezier brengt en zo effectief bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het GeheugenVenster geeft structuur, helpt herinneren, laat beleven, stimuleert tot interactie, geeft afleiding wanneer nodig én biedt handvatten voor gezamenlijke activiteiten. Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom in onze ‘huiskamer’ in de Belevingsroute. Kom thuis en geniet!

Belevingsroute - De BeleefTV

De BeleefTV is een interactieve tafel die op speelse wijze activeert en stimuleert tot beweging en sociale interactie. Door middel van interactieve spellen, luisteren naar muziek en het bekijken van foto’s en video’s kunnen bewoners het verleden herleven en worden zij zowel tot een fysieke activiteit als sociale interactie gestimuleerd. Neem plaats aan de tafel en beleef het zelf!

Belevingsroute - Barry Emons / Snoezelmateriaal

Snoezelen biedt een ingang om met behulp van zintuiglijke prikkels contact te maken met de belevingswereld van jouw bewoners. Dit heeft een positief effect op zowel zijn/haar stemming als het gedrag. Maak o.a. kennis met SensiView, Snoezelstoel en Snoezelkar Hydro en geef een draai aan ons interactieve draaiorgel!

Belevingsroute - Qwiek

Projectie met rustgevende beelden op de muur of het plafond biedt de mogelijkheid tot het reguleren van prikkels. Bewoners krijgen zo een audiovisuele beleving, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Hierdoor neemt complex gedrag af en ontspannen mensen meer. Kom even liggen en maak kennis met de Qiek.up!

Belevingsroute - Onwijs / BelevenisTafel

De BelevenisTafel is moderne technologie in een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende ruimtes. Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. De BelevenisTafel biedt bewoners van zorginstellingen ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen. Schuif zelf aan tafel en beleef zelf de mogelijkheden van de BelevenisTafel!

Belevingsroute - Urgenda Energiestrijd Zorghuizen

Kleine gedragsverandering met grote gevolgen. Stichting Urgenda geeft zorghuizen inzage in het energiegebruik en helpt met besparingen door het stimuleren van kleine, leuke veranderingen in het gedrag die de energierekening omlaag brengen. Ongemerkt lekt er heel wat energie weg en dit kost geld; geld dat beter besteed kan worden aan de daadwerkelijke zorg of een leuke activiteit voor de bewoners. Al 75 zorglocaties zijn je voorgegaan. Ook jij kunt meedoen! Informeer naar de mogelijkheden.

Aanmelden

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Alles is bewegen
2 .1 Alles is bewegen
3 .1 Alles is bewegen (vol)
1 .2 Bejegening en contact door aanraking
2 .2 Bejegening en contact door aanraking (vol)
3 .2 Bejegening en contact door aanraking
1 .3 Je (zang)stem als hulpmiddel
2 .3 Je (zang)stem als hulpmiddel (vol)
3 .3 Je (zang)stem als hulpmiddel
1 .4 Spelen met persoonlijke ruimte (vol)
2 .4 Spelen met persoonlijke ruimte (vol)
3 .4 Spelen met persoonlijke ruimte (vol)
1 .5 Kunst van het verleiden
2 .5 Kunst van het verleiden (vol)
3 .5 Kunst van het verleiden (vol)
1 .6 Creatief met kunst (vol)
2 .6 Creatief met kunst
3 .6 Creatief met kunst
1 .7 Dans en de kunst van het bewegen (vol)
2 .7 Dans en de kunst van het bewegen
3 .7 Dans en de kunst van het bewegen (vol)
1 .8 Muziek als waardevol instrument (vol)
2 .8 Muziek als waardevol instrument
3 .8 Muziek als waardevol instrument (vol)
1 .9 Werken vanuit het levensverhaal (vol)
2 .9 Werken vanuit het levensverhaal (vol)
3 .9 Werken vanuit het levensverhaal (vol)
1 .10 Betrekken van de familie en vrijwilligers (vol)
2 .10 Betrekken van de familie en vrijwilligers
3 .10 Betrekken van de familie en vrijwilligers (vol)
1 .11 Activiteitenbegeleider als coach (vol)
2 .11 Activiteitenbegeleider als coach (vol)
3 .11 Activiteitenbegeleider als coach (vol)
1 .12 Hoe maak IK het verschil? (vol)
2 .12 Hoe maak IK het verschil?
3 .12 Hoe maak IK het verschil? (vol)
1 .13 De invloed van omgevingsprikkels (vol)
2 .13 De invloed van omgevingsprikkels
3 .13 De invloed van omgevingsprikkels (vol)
1 .14 Omgaan met angst en onrust
2 .14 Omgaan met angst en onrust (vol)
3 .14 Omgaan met angst en onrust (vol)

Partners

StudieArena
Bossert Kookwerken
ORO
Diva Dichtbij
Music & Memory
Prikkelcoach
Bartiméus
L'azione
B-Loont
Switch2Move
Zorgadviesbureau van der Vegt
Zorg4Zorg
Reliëf
Van Praag Instituut
Fittebedrijven.nl
De BeleefTV
STV GeheugenVenster
Barry Emons
Qwiek
BelevenisTafel
Urgenda

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.pngTijdens de Congresparade kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teammanagers.

De Congresparade is bedoeld voor:

 • Activiteitenbegeleiders, welzijnsmedewerkers, medewerkers dagbesteding en welzijnscoaches.
 • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders.
 • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren.
 • Ergotherapeuten, beweeg-/fysiotherapeuten en andere paramedici.
 • PMT-ers, dans- en muziektherapeuten.
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
.
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
 • Psychologen en psychogerontologen.
 • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Direct inschrijven >

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 6 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) - 5 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.

Deelnamekosten

Last minute korting 50 euro per persoon

De kosten voor deelname aan de Dag van de activiteitenbegeleiding bedragen € 295,- (excl. btw). Het bedrag is inclusief digitale informatie, hand-outs van de presentaties, lunch, koffie/thee en netwerkborrel. Je ontvangt nu 50 euro Last minute korting. Let wel: er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Annuleringsvoorwaarden
Deelname kan je tot 4 weken voor de Congresparade schriftelijk annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan €45,- (excl. BTW) administratiekosten. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard zonder bijkomende kosten vervangen. Meer informatie, zie onze deelnamevoorwaarden.

Direct inschrijven >