Congresparade
Anders kijken naar 'Probleemgedrag' (herhaling)
26 november 2018

Congresparade
Anders kijken naar 'Probleemgedrag' (herhaling)

Datum
maandag 26 november 2018
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' (herhaling)

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

studiearena_en_cce.png

*Wegens succes herhaald! Nog maar enkele plaatsen beschikbaar.*

Omgaan met complex gedrag in de dagelijkse zorg

Zorgverleners in de langdurige zorg krijgen regelmatig te maken met gedrag van bewoners waar ze niet goed mee uit de voeten kunnen. Het gedrag hangt nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de bewoner. Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig anticiperen op dit gedrag vraagt een andere manier van kijken.

Wat vraagt het van jou?

Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? Hoe kan je omgaan met claimend, ontremd en dwaalgedrag? Maar nog beter, hoe kan je stemmingswisseling vroegtijdig herkennen en hier adequaat op inspelen, zodat je complex gedrag kunt voorkomen? Hoe kan je daarbij interventies als bewegen, muziek en complementaire zorg inzetten? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal op de Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' van StudieArena i.s.m. het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Vanwege de grote belangstelling voor dit programma is besloten de Congresparade van 28 mei 2018 opnieuw te organiseren.Deze bijeenkomst vindt plaats op 26 november 2018 in De Werelt in Lunteren.

Kracht van de beleving

De Congresparade© is een uniek evenement met een mix van inspirerende presentaties en een paradeprogramma vol met kennis- en ervaringssessies. Beleef, ervaar en oefen hoe jij het verschil kunt maken!

Direct inschrijven >

Download PDF-versie van het programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start plenaire programma

henriette ettema en jeroen meeder gastspreker studiearenaWelkom & korte introductie Congresparade

Probleemgedrag uit zich altijd in interactie met de sociale en fysieke omgeving van de bewoner. Hoe kan je hier als zorgprofessional invloed op uitoefenen, zodat het gedrag positief wordt beïnvloed? Je kunt deze Congresparade je rugzak vullen met vaardigheden en methodieken. Met extra aandacht voor hoe jij het verschil kunt maken.

Henriette Ettema, programmaleider VVT en coördinator CCE & Jeroen Meeder, directeur StudieArena
09:45 uur

geert_bettinger_gastspreker_studiearena.pngEen andere kijk op 'probleemgedrag'

Slaan, gillen, dwalen, zelfverwonding, angst en apathie. Dit type gedrag wordt nogal eens als ‘probleemgedrag’ gezien. Maar wat is de onderliggende oorzaak van dit gedrag? Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenoemd complex gedrag. Door stil te staan kom je verder.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur 'Door stil te staan kom je verder' en CCE consulent
10:20 uur

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.pngJouw rol in de dynamiek van de huiskamer

Eén bewoner met complex gedrag kan jou en de hele groep ontregelen. Soms gaat er onevenredig veel energie naar de bewoner met verstorend gedrag, ten koste van de andere bewoners. Wat vraagt dit van jou en je team? Hoe kun je de huiskamer zo gebruiken dat bewoners zich prettig voelen?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent
10:55 uur

andrew_greenwood_internationaal_balletmeester_en_initiatiefnemer_switch2move_studiearena.pngDansen in de zorg: spreek mensen aan op hun mogelijkheden!

Dans is een bijzonder waardevol instrument voor zorgprofessionals! Andrew Greenwood introduceert een dansmethodiek waarbij diverse cliëntgroepen lichamelijk, geestelijk en sociaal in hun kracht staan. Let's dance!

Andrew Greenwood, internationaal balletmeester en initiatiefnemer Switch2Move
11:10 uur

belevingsparade_van_studiearena_copyright.png

belevingsparade deelnemers

Ken jij het paradegevoel? Presentaties die je raken en persoonlijke ontmoetingen die je inspireren en aan het denken zetten. Dat gevoel bieden we je tijdens de Belevingsparade.

Stel je eigen paradeprogramma samen! Maak een keuze uit meer dan 30 verschillende brainstorm-, kennis- en ervaringssessies. De belevingsparade is een doorlopend programma dat al in de ochtend start en doorloopt tot de netwerkborrel aan het einde van de middag. Tussendoor kan je genieten van een heerlijke lunch en ontmoet je collega's van andere instellingen.studiearena_en_cce.png

 

programma_titel.png

schema gedrag dd 15 nov

 

11:50 uur
13:40 uur
15:20 uur

Sessie 1 * Omgaan met stemmingswisselingen

Stemmingswisselingen hebben een negatieve invloed op de bewoner en de sfeer binnen de groep. Hoe kan je bij bewoners gedragsverandering zien aankomen? Ga opzoek naar een meer creatieve en onorthodoxe aanpak om jouw bewoners te verleiden tot positiever gedrag.

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

12:50 uur
14:30 uur
16:20 uur

Sessie 2 * Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt. Deze sessie maakt je bewust van die prikkels die onstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent

12:00 uur
13:50 uur
15:30 uur

Sessie 3 * Gerontopsychiatrie

Het bieden van een goede woonomgeving en zorg voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld in het verpleeghuis stelt de zorgprofessionals voor grote uitdagingen. Horen deze bewoners op een reguliere afdeling thuis of juist niet? Wat maakt de zorg voor deze complexe doelgroep nu zo anders? Een korte inleiding met debat over de vraag: Wat is er nodig om de zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis te verbeteren?

Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP (uitgenodigd)

13:00 uur
14:40 uur
16:20 uur

Sessie 4 * Probleem- of signaalgedrag?

Cliënten hebben vaak andere communicatie middelen tot hun beschikking dan wij, zorgprofessionals. Zij kunnen niet altijd hun verdriet, angsten, woede of wensen verwoorden zoals wij wellicht doen. Dit resulteert vaak in zogenoemd ‘negatief aandacht’ vragen. In deze sessie ga je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan de slag met mogelijke signalen achter dit gedrag en jouw, vaak onbewuste, rol daarin.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur ‘Door stil te staan kom je verder’ en CCE consulent

13:00 uur
15:00 uur

Sessie 5 * Apathie en de kunst van het verleiden

Lusteloos, onverschillig of een totaal gebrek aan motivatie of enthousiasme, het is herkenbaar gedrag voor mensen met een gevorderde dementie. Als zorgprofessional is het soms moeilijk contact te maken en hen weer te verleiden tot activiteiten. In deze sessie ervaar je de kunst van het verleiden!

Joke Bos, programmacoördinator Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp Combiwel

11:50 uur
14:00 uur
16:10 uur

Sessie 6 * Omgaan met angst en onrust

Onrust en angst komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding tot deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Een sessie waarin je praktijksituaties krijgt voorgespiegeld, die je prikkelen tot een reactie.

Dorry Stuij, trainer en adviseur Andere kijk op zorg

13:00 uur
15:00 uur

Sessie 7 * Omgaan met slaapproblemen en nachtelijke onrust

In deze sessie word je meegenomen naar de nacht, waar eigenlijk geslapen moet worden, maar waar dat vaak niet gebeurt. Welke problemen zie je rond slapen en welke factoren hebben invloed op nachtelijke onrust? Wat is jouw invloed op de nachtrust? Wat kan jij doen om de slaap te bevorderen en nachtelijke onrust van jouw bewoners te voorkomen?

Tejo Hylkema, slaapspecialist Nyx Zorg voor slaap, docent verpleegkunde Avans Hogeschool en CCE consulent

12:00 uur
14:00 uur
16:00 uur

Sessie 8 * Aandacht voor persoonlijke ruimte

Persoonlijke ruimte is het territorium dat je altijd met je mee neemt. Als zorgprofessional werk je continue in de persoonlijke en soms zelfs intieme ruimte van je bewoner. Dit kan leiden tot onbegrepen tot zelfs agressief gedrag. Ervaar jouw persoonlijke ruimte en oefen met werken in het territorium van jouw bewoners.

Bartho Martens, begeleider B en DDG trainer ORO

12:40 uur
14:40 uur

Sessie 9 * Let's dance!

Bij inactiviteit, onzekerheid, onrust of angst kan creatief bewegen een waardevolle interventie zijn om het gedrag in positieve zin om te buigen. Maar hoe verleid je mensen tot bewegen en welke oefeningen sluiten dan goed aan? In deze sessie maak je kennis met de mogelijkheden van dans om mensen emotioneel, cognitief, fysiek en sociaal te versterken.

Andrew Greenwood, internationaal balletmeester en initiatiefnemer Switch2Move

11:50 uur
13:40 uur
15:40 uur

Sessie 10 * Contact maken zonder oordeel

In contact met je bewoner neem je onbewust vaak je oordeel mee, bijvoorbeeld: ‘ik vind je zielig’ of ‘ik wil je helpen’ of ‘ik ben bang voor je’. Hoe kan je dit oordeel opzij zetten en echt afstemmen? Als je jezelf openstelt en de ander echt ziet en accepteert zal je zien dat er ruimte komt voor een heel ander contact. Mogelijk kan onbegrepen gedrag, irritatie of frustratie plaats maken voor begrip. Probeer maar!

Pieternel van Amelsvoort, musicus en zangpedagoog en initiatiefnemer Diva Dichtbij

13:10 uur
15:10 uur

Sessie 11 * Zien doe je met je hersens!

Cliënten kunnen problemen hebben met zien doordat de hersenen niet meer goed in staat zijn te begrijpen wat de ogen waarnemen. Ervaar zelf welke rol onze hersenen spelen bij het zien. En hoe moeilijk het zien kan zijn als je hersenen in de war gebracht worden.

Greetje Koevoets, specialist Visuele problemen door dementie Bartimeus

11:50 uur
14:10 uur
16:10 uur

Sessie 12 * Keerzijde van afhankelijkheid

Hoe ervaart een zorgvrager onze zorg? Zijn wij ons wel bewust van het effect van ons gedrag? Wat gebeurt er met jou wanneer de regie van je leven overgenomen wordt? In deze confronterende sessie ervaar je zelf de zorg en afhankelijkheid. Waar komt jouw ‘onbegrepen gedrag’ eigenlijk vandaan?

Lieke du Bois, eigenaar en trainer i.s.m. team De Keerzijde

13:00 uur
15:10 uur

Sessie 13 * Let’s talk about sex!

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit verdwijnt niet als je dementie hebt. Die behoefte kan dan worden geuit in woord of gedrag. Hoe (h)erken je dit als zorgverlener en hoe maak je zo’n door taboe omgeven onderwerp bespreekbaar? Let’s talk about sex!

Riët Daniël, gezondheidspsycholoog en seksuoloog Archipel Zorggroep en CCE consulent

11:50 uur
14:00 uur
16:10 uur

Sessie 14 * Contact via persoonlijke muziekMuziek ontwapent, verbindt, ontroert, troost, zet mensen in beweging en roept herinneringen op. Muziek is ook een krachtige 'instrument' om contact te maken met mensen met dementie en om op deze manier ook problematisch gedrag te voorkomen of om te buigen. Thijs neemt je mee in de wondere wereld van de persoonlijke muziek.

Thijs Mullink, projectleider Music & Memory


14:10 uur
16:10 uur

Sessie 15 * Betrekken van de familie / mantelzorger

Om complex gedrag te kunnen begrijpen is het belangrijk om in gesprek te gaan met de familie/ mantelzorger. Dat kan soms lastig zijn wanneer je jezelf machteloos voelt. Hoe ga je in gesprek over complex gedrag van een bewoner en houd je tegelijkertijd rekening met mogelijk verdriet en rouw bij de familie? Je krijgt tips hoe je het gesprek kunt aangaan en kan komen tot de vraag: ‘wil je met mij meedenken?’.

Sjoerd Egberts, trainer & adviseur Drienamiek

12:00 uur
15:10 uur

Sessie 16 * Levensverhaal en verklaren van complex gedrag

Gebeurtenissen uit het verleden van een cliënt kunnen bepalend zijn voor het gedrag in het hier en nu. Hoe krijg je het levensverhaal van jouw bewoners in beeld en hoe kan je dit in je dagelijkse werk benutten? Een interactieve sessie aan de hand van de levensgeschiedenis van Grietje.

Jorinde van Diest, psycholoog Coloriet CCE casemanager i.s.m. Grietje

13:00 uur
15:00 uur

Sessie 17 * Invloed van omgevingsgeluid op gedrag

Grip op onbegrepen gedrag vraagt bijzondere aandacht voor geluidsbeleving. Bij cliënten kan complex gedrag verminderen door hun omgevingsgeluid te verbeteren. Tjeerd heeft een praktische app ontwikkeld voor zorgprofessionals. Ga op geluidssafari met Tjeerd! Ervaar wat omgevingsgeluid met jou doet en welk effect het mogelijk heeft op het gedrag van jouw bewoners!

Tjeerd Andringa, senior onderzoeker cognitieve sensoren en hoofd Auditory Cognition Group Rijksuniversiteit Groningen (namens SoundAppraisal)

11:50 uur
14:00 uur
16:00 uur

Sessie 18 * Complex gedrag en samenwerken in teams

Voorkomen van en omgaan met complex gedrag vraagt een goede samenwerking en een veilige sfeer binnen het team. Hoe ontwikkel je als team een begeleidingsstijl op maat voor de bewoner en beïnvloed je gezamelijk de omgevingsfactoren? Hoe kunnen managers of coördinatoren het zorgteam ondersteunen en faciliteren, zodat het team zelf tot inzichten en oplossingen komen? In deze sessie staat samenwerken en leiderschap rond omgaan met complex gedrag centraal!

Saskia Danen, trainer en adviseur Zorg4Zorg

12:00 uur
14:00 uur

Sessie 19 * Deskundige als coach

Jij als deskundige, of je nu b.v. activiteitenbegeleider bent of fysiotherapeut, hebt veel ervaring in jouw vakgebied rond het activeren en bewegen van bewoners. Het is belangrijk deze kennis uit te dragen, zodat de directe zorgverleners deze kennis in de dagelijkse zorg kunnen toepassen. Ontdek hoe je kunt schakelen tussen jouw rol als inhoudelijk expert en coach voor je omgeving.

Irma van der Vegt, zorgconsulent en coach Zorgadviesbureau van der Vegt

13:00 uur
15:00 uur
16:10 uur

Sessie 20 * Hoe hou jij het vol?

Contact maken met bewoners met complex gedrag vraagt vooral in contact zijn met jezelf. Soms is het lastig echt contact te maken cliënten die extra aandacht nodig hebben. Vooral als je het druk hebt en tijd tekort komt. Hoe kan je dan toch ruimte maken en het plezier behouden in het contact met jouw bewoners? (Her)ontdek het plezier in je werk!

Sabine Baltussen, coach en trainer L’azione

12:40 uur
14:20 uur
15:40 uur

Sessie 21 * Eten in het donker

Ben jij bewust van de gevolgen voor je bewoner als hij/zij slecht ziet? Eet hij bijvoorbeeld minder goed als gevolg van de dementie of ziet hij het gewoon niet goed? Neem plaats aan tafel en ervaar zelf hoe het is om te eten met een gezichtsbeperking. Deze beleving opent je ogen!

Gerda van Dokkumburg, trainer Bartimeus

12:00 uur
13:40 uur
15:30 uur

Sessie 22 * Innocare - Lig lekker, slaap beter

Welzijn hangt nauw samen met een goede nachtrust. Hoe kan je je bewoners ondersteunen bij het vinden een goede houding in bed als zij dit zelf niet kunnen? Welke hulpmiddelen kan je hierbij gebruiken? Kom even liggen, dan krijg je krijg praktische tips en ervaar je zelf wat een goede lighouding is voor je bewoner.

Greta van Dijk, fysiotherapeut ’s Heerenloo i.s.m. Jelte Pauw, fysiotherapeut en Gabi Scheffelaar, ergotherapeut Innocare

Doorlopend programma

Sessie 23 * Diva Dichtbij

Muziek laat herinneringen herleven. Mensen kruipen uit hun schulp en lachen weer. Ze worden geactiveerd en in beweging gebracht. Een optreden van een Diva zorgt enerzijds voor een feestelijke sfeer, anderzijds raken zij bij veel mensen een gevoelige snaar. Ervaar wat muziek met jou doet.

Pieternel van Amelsvoort, initiatiefnemer Diva Dichtbij

Doorlopend programma

Sessie 24 * Varen op je intuïtie

Gebruik maken van je intuïtie. Dingen voelen die ongezegd blijven. Luisteren naar je onderbuik gevoel kan helpen bij het contact maken met je bewoner. Evelien laat je aan de hand van persoonlijke verhalen en oefeningen ervaren hoe je kan vertrouwen op je intuïtie.

Evelien Pullens, auteur ‘De vierde dementie’

Doorlopend programma

Sessie 25 * Invloed van geuren

Geuren beïnvloeden mensen. In de zorg wordt gebruik gemaakt van etherische olie bij onrust, angst, slapeloosheid, moeizame verwerkingsprocessen, misselijkheid en benauwdheid. Verken de basisprincipes en ervaar wat geuren met jou doen!

Catherine Jansen, docent en adviseur complementaire zorg V&VN

Doorlopend programma

Sessie 26 * Handmassage

Handmassages zijn vaak effectief en ontroerend tegelijk. Onrustig en apathisch gedrag vermindert. Mensen die nauwelijks nog reageren krijgen een lach op hun gezicht. Ook de familie kan het leren om zo in contact te komen met hun naasten. Ervaar en leer de kneepjes van de handmassage.

Dirkje van Duivendijk en Dorres van den Berg, vrijwilligers Van Praag Instituut

Doorlopend programma

Sessie 27 * Shantala

Cliënten met onvoorspelbaar gedrag kunnen bedreigend overkomen. Hoe begeleiders daar mee omgaan is van invloed op het dagelijkse leven van de cliënt. Shantala Speciale Zorg is een aanrakings- en bejegeningsmethode die gedrag op een positieve manier kan beïnvloeden. Ervaar zelf hoe een respectvolle aanraking lichamelijke spanningen kan verminderen.

Els Vos, trainer Shantala ORO en
Tineke van der Vinne, bewegingsagoog expertisecentrum Stichting Philadelphia Zorg

Doorlopend programma

Sessie 28 * Haptonomisch begeleiden

Als spreken lastig wordt, is de taal van het lichaam des te belangrijker. Je kunt veel bereiken met de manier hoe je je bewoner aanraakt en met hem mee beweegt. Het kan een middel zijn je bewoner te verleiden tot activiteit en om weerstand te voorkomen Ervaar zelf wat je kan bereiken door de juiste aanraking.

Ria Bartels, trainer Shantala Speciale Zorg Severinus

Doorlopend programma

Sessie 29 * Therapeutic Touch

Medische ingrepen, ziekte of ouderdom kunnen gepaard gaan klachten als angst, pijn, onrust en slaapproblemen. Therapeutic Touch kan dan helpen om de scherpe kantjes te verzachten. Ervaar wat Therapeutic Touch met jou doet en voor jouw bewoners kan betekenen.

Ron Townsend, Mieke Winters vd Houten en Kitty van Ditzhuizen, vrijwilligers TT Van Praag Instituut

Doorlopend programma

Sessie 30 * Therapeutisch harpspel

Harpmuziek schept een bijzonder serene sfeer, een magisch moment van ontspanning, rust en diepere verbinding. Harpiste Lies geeft je een muzikale ervaring.

Lies Joosten, therapeutisch harpiste Arpalisa

Doorlopend programma

Sessie 31 * Complementaire zorg in de praktijk

Ben je overtuigd van de toegevoegde waarde van complementaire zorg bij mensen met dementie, maar krijg je het niet goed voor elkaar dit in te bedden in de dagelijkse zorg? Wat heb jij als enthousiasteling nodig om dit voor elkaar te krijgen? Martine helpt je op weg en leert je de eerste stappen te zetten.

Martine Busch, directeur Van Praag Instituut

Doorlopend programma

Sessie 32 * Barry Emons - Snoezelmateriaal

Snoezelen biedt een ingang om met behulp van zintuiglijke prikkels contact te maken met de belevingswereld van jouw bewoners. Dit heeft een positief effect op zowel zijn/haar stemming als het gedrag. Zelf snoezelen ervaren? Maak kennis met ‘Hydro’ de badkamer snoezelkar, neem plaats aan de Belevenistafel of speel met de interactieve kat ‘Ginger’.

Doorlopend programma

Sessie 33 * Active Cues - Tovertafel

De Tovertafel is een speels product voor mensen met dementie. De unieke en interactieve spellen zijn ontwikkeld om de bewoners te stimuleren in zowel fysieke activiteit als sociale interactie. En minstens zo belangrijk: ze brengen een heleboel vrolijkheid en plezier. Neem plaats aan de tafel en laat je verrassen door de mogelijkheden!

Doorlopend programma

Sessie 34 * BeleefTV

De BeleefTV is een interactieve tafel die op speelse wijze activeert en stimuleert tot beweging en sociale interactie. Door middel van interactieve spellen, luisteren naar muziek en het bekijken van foto’s en video’s kunnen bewoners het verleden herleven en worden zij zowel tot een fysieke activiteit als sociale interactie gestimuleerd. Neem plaats aan de tafel en beleef het zelf!

Dennis de Wit, directeur BeleefTV

Doorlopend programma

Sessie 35 * Qwiek.up

Projectie met rustgevende beelden op de muur of het plafond biedt de mogelijkheid tot het reguleren van prikkels. Bewoners krijgen zo een audiovisuele beleving, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Hierdoor neemt complex gedrag af en ontspannen mensen meer. Kom even liggen en maak kennis met de Qiek.up!

Doorlopend programma

Sessie 36 * Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Voor vragen over (ernstig) probleemgedrag kun je terecht bij het CCE. Samen met jou kijkt CCE naar de cliënt in zijn context. Het CCE geeft advies en begeleiding in de praktijk. Zo kun je probleemgedrag voorkomen en er beter mee omgaan. Met meer kwaliteit van leven voor jouw bewoner. Heb jij een uitdaging in de praktijk? Wij geven je graag persoonlijk advies!

Doorlopend programma

Sessie 37 * Kozie

Ieder mens heeft behoefte aan geluk, geborgenheid en verwondering in de wereld om zich heen. Kozie biedt mensen met dementie de mogelijkheid om op een intuïtieve en muzikale manier in verbinding te staan met hun omgeving. Ervaar het zelf en leg je oor te luisteren tegen de wand van de KozieWe of het zachte kussen van de KozieMe.

Doorlopend programma

Sessie 38 * CRDL - Contact door aanraking

Ook nieuwsgierig naar wat de CRDL (Cradle) is? Dit interactieve zorginstrument vertaalt aanraking tussen mensen in geluid. Het activeert de tastzin en maakt nieuw contact mogelijk voor mensen, die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Ervaar het zelf op het Belevingsplein!
Ger Schuivens, directeur CRDLT

Doorlopend programma

Sessie 39 * Fietslabyrint - Interactieve fietstochten

Toe aan ontspanning? Maak een fietstochtje door hartje Amsterdam of tussen de wilde dieren. Fietslabyrint is een interactieve fietstocht, bedoeld voor mensen voor wie buiten fietsen niet meer vanzelfsprekend is. Een eenvoudig concept dat het plezier in bewegen enorm vergroot. Ervaar het zelf!

Inschrijven &
Programma
download complete programma

Partners

StudieArena
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
V&VN Complementaire Zorg
Van Praag Instituut
Stichting Bartiméus
ORO
Archipel Zorggroep
Combiwel
Coloriet
De Keerzijde
Prikkelcoach
Nyx zorg voor slaap
Trimbos-instituut
Gerben Bergsma Training Advies & Innovatie
Geert Bettinger training en coaching
Switch2Move
Diva Dichtbij
Arpalisa
L'azione
Zorgadviesbureau van der Vegt
Contexte - Evenwicht door beweging
Soundappraisal
Tover
Qwiek
De BeleefTV
Barry Emons
Music & Memory
's Heerenloo
Evelien Pullens - 'De vierde dementie'
Philadelpia
Severinus
CRDLT - Contact door aanraking
Kozie
Fietslabyrint

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.pngTijdens de Congresparade kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teammanagers.

De Congresparade is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders.
 • Verpleegkundig specialisten.
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling.
 • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren.
 • Ergotherapeuten, beweeg-/fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici.
 • Muziektherapeuten en fysiotherapeuten.
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
.
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
 • Psychologen en psychogerontologen.
 • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijsinstellingen, universiteiten en kennisinstituten, branche-organisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend bij:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  • Cliëntondersteuners - 6 punten
  • Maatschappelijk Werk - 6 punten
  • Sociaal Agogen - 6 punten
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 1,5 punten
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) - 6 punten
 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) - 5 punten (Kwaliteitsdeel)
 • ADAP - Kwaliteitsregister Paramedici (ergotherapeuten) - 6 punten

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.

Extra informatie

Organisaties met innovaties

Heb je innovaties op het gebied van welzijn in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking?

Dan is deze Congresparade dé plek om je kennis en producten te delen en jouw doelgroep te informeren!

Neem voor meer informatie contact op met StudieArena.