Congresparade
Anders kijken naar 'Probleemgedrag' (herhaling)
26 november 2018

Congresparade
Anders kijken naar 'Probleemgedrag' (herhaling)

Direct inschrijven
Datum
maandag 26 november 2018
Deelnamekosten
€ 295,- (excl. BTW)
Klik voor alle prijzen
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' (herhaling)

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie Kosten Inschrijven

Inleiding

studiearena_en_cce.png

*Wegens succes herhaald!*

Omgaan met complex gedrag in de dagelijkse zorg

Zorgverleners in de langdurige zorg krijgen regelmatig te maken met gedrag van bewoners waar ze niet goed mee uit de voeten kunnen. Het gedrag hangt nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de bewoner. Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig anticiperen op dit gedrag vraagt een andere manier van kijken.

Wat vraagt het van jou?

Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? Hoe kan je omgaan met claimend, ontremd en dwaalgedrag? Maar nog beter, hoe kan je stemmingswisseling vroegtijdig herkennen en hier adequaat op inspelen, zodat je complex gedrag kunt voorkomen? Hoe kan je daarbij interventies als bewegen, muziek en complementaire zorg inzetten? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal op de Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' van StudieArena i.s.m. het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Vanwege de grote belangstelling voor dit programma is besloten de Congresparade van 28 mei 2018 opnieuw te organiseren.Deze bijeenkomst vindt plaats op 26 november 2018 in De Werelt in Lunteren.

Kracht van de beleving

De Congresparade© is een uniek evenement met een mix van inspirerende presentaties en een paradeprogramma vol met kennis- en ervaringssessies. Beleef, ervaar en oefen hoe jij het verschil kunt maken!

Direct inschrijven >

Download PDF-versie van het programma >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst & registratie

09:30 uur

Start plenaire programma

Welkom & korte introductie Congresparade

Jeroen Meeder, programmavoorzitter en directeur StudieArena

09:35 uur

andrew_greenwood_internationaal_balletmeester_en_initiatiefnemer_switch2move_studiearena.pngDansen in de zorg: spreek mensen aan op hun mogelijkheden!

Dans is een bijzonder waardevol instrument voor zorgprofessionals! Andrew Greenwood introduceert een dansmethodiek waarbij diverse cliëntgroepen lichamelijk, geestelijk en sociaal in hun kracht staan. Let's dance!

Andrew Greenwood, internationaal balletmeester en initiatiefnemer Switch2Move
09:50 uur

geert_bettinger_gastspreker_studiearena.pngEen andere kijk op 'probleemgedrag'

Slaan, gillen, dwalen, zelfverwonding, angst en apathie. Dit type gedrag wordt nogal eens als ‘probleemgedrag’ gezien. Maar wat is de onderliggende oorzaak van dit gedrag? Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenoemd complex gedrag. Door stil te staan kom je verder.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur 'Door stil te staan kom je verder' en CCE consulent
10:25 uur

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.pngJouw rol in de dynamiek van de huiskamer

Eén bewoner met complex gedrag kan jou en de hele groep ontregelen. Soms gaat er onevenredig veel energie naar de bewoner met verstorend gedrag, ten koste van de andere bewoners. Wat vraagt dit van jou en je team? Hoe kun je de huiskamer zo gebruiken dat bewoners zich prettig voelen?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent
11:00 uur

henriette_ettema_en_jeroen_meeder_gastspreker_studiearena.pngProbleemgedrag in context

Probleemgedrag uit zich altijd in interactie met de sociale en fysieke omgeving van de bewoner. Hoe kan je hier als zorgprofessional invloed op uitoefenen, zodat het gedrag positief wordt beïnvloed? Je kunt deze Congresparade je rugzak vullen met vaardigheden en methodieken. Met extra aandacht voor hoe jij het verschil kunt maken.

Henriette Ettema, programmaleider VVT en coördinator CCE & Jeroen Meeder, directeur StudieArena
11:15 uur

belevingsparade_van_studiearena_copyright.png

belevingsparade deelnemers

Ken jij het paradegevoel? Presentaties die je raken en persoonlijke ontmoetingen die je inspireren en aan het denken zetten. Dat gevoel bieden we je tijdens de Belevingsparade.

Stel je eigen paradeprogramma samen! Maak een keuze uit meer dan 30 verschillende brainstorm-, kennis- en ervaringssessies. De belevingsparade is een doorlopend programma dat al in de ochtend start en doorloopt tot de netwerkborrel aan het einde van de middag. Tussendoor kan je genieten van een heerlijke lunch en ontmoet je collega's van andere instellingen.studiearena_en_cce.png

 

programma_titel.png

congresparade_1605.jpg

 

11:50 uur
13:40 uur
15:20 uur

Sessie 1 * Gerontopsychiatrie - Die past hier niet

Het bieden van een goede woonomgeving en zorg voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld in het verpleeghuis stelt de zorgprofessionals voor grote uitdagingen. Horen deze bewoners op een reguliere afdeling thuis of juist niet? Wat maakt de zorg voor deze complexe doelgroep nu zo anders? Een korte inleiding met debat over de vraag: Wat is er nodig om de zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis te verbeteren?

Gerke de Boer, verpleegkundige en auteur ‘Die past hier niet’

12:50 uur
14:30 uur
16:10 uur

Sessie 2 * Ombuigen van een gedragsteveel

Een gedragsteveel, zoals agressie, tikken, roepen of gillen, wordt veroorzaakt door een tekort op één van de zes pijlers onder een aardige dag. In deze sessie leer je hoe je de bewoner zo kunt ondersteunen dat er balans ontstaat en het gedragsteveel langzaam maar zeker verdwijnt.

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE consulent

12:00 uur
14:10 uur
16:00 uur

Sessie 3 * Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt. Deze sessie maakt je bewust van die prikkels die onstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Robert de Hoog, specialist Sensorische informatieverwerking, Prikkelcoach en CCE consulent (uitgenodigd)

13:10 uur
15:10 uur

Sessie 4 * Apathie en de kunst van het verleiden

Lusteloos, onverschillig of een totaal gebrek aan motivatie of enthousiasme, het is herkenbaar gedrag voor mensen met een gevorderde dementie. Als zorgprofessional is het soms moeilijk contact te maken en hen weer te verleiden tot activiteiten. In deze sessie ervaar je de kunst van het verleiden!

Joke Bos, programmacoördinator Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp Combiwel

11:50 uur
14:00 uur
15:50 uur

Sessie 5 * Probleem- of signaalgedrag?

Cliënten hebben vaak andere communicatie middelen tot hun beschikking dan wij, zorgprofessionals. Zij kunnen niet altijd hun verdriet, angsten, woede of wensen verwoorden zoals wij wellicht doen. Dit resulteert vaak in zogenoemd ‘negatief aandacht’ vragen. In deze sessie ga je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, aan de slag met mogelijke signalen achter dit gedrag en jouw, vaak onbewuste, rol daarin.

Geert Bettinger, trainer/coach en auteur ‘Door stil te staan kom je verder’ (uitgenodigd)

13:00 uur
15:00 uur

Sessie 6 * Video Interactie Begeleiding

Waarom roept een bewoner dat hij naar huis wil? Waarom schrikt iemand als hij naar het toilet wordt gebracht? En wat zegt die agressieve reactie tijdens het aankleden eigenlijk? Video Interactie Begeleiding (VIB) kan helpen de leefwereld en gedrag van je bewoner te doorgronden. Ontdek hoe verschillend situaties kunnen worden bekeken en geïnterpreteerd. In deze sessie ervaar je welke invloed jezelf hebt op een situatie.

René van Koningsbruggen, trainer en eigenaar Blanco-organisatieontwikkeling en CCE consulent

11:50 uur
14:10 uur

Sessie 7 * Zien doe je met je hersens!

Cliënten kunnen problemen hebben met zien doordat de hersenen niet meer goed in staat zijn te begrijpen wat de ogen waarnemen. Ervaar zelf welke rol onze hersenen spelen bij het zien. En hoe moeilijk het zien kan zijn als je hersenen in de war gebracht worden.

Greetje Koevoets, specialist Visuele problemen door dementie Bartimeus

13:10 uur
15:20 uur

Sessie 8 * Invloed van omgevingsgeluid op gedrag

Grip op onbegrepen gedrag vraagt bijzondere aandacht voor geluidsbeleving. Bij cliënten kan complex gedrag verminderen door hun omgevingsgeluid te verbeteren. Kirsten heeft een praktische app ontwikkeld voor zorgprofessionals. Ga op geluidssafari met Kirsten! Ervaar wat omgevingsgeluid met jou doet en welk effect het mogelijk heeft op het gedrag van jouw bewoners!

Vertegenwoordiger SoundAppraisal

 

12:00 uur
14:30 uur

Sessie 9 * Let’s talk about sex!

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit verdwijnt niet als je dementie hebt. Die behoefte kan dan worden geuit in woord of gedrag. Hoe (h)erken je dit als zorgverlener en hoe maak je zo’n door taboe omgeven onderwerp bespreekbaar? Let’s talk about sex!

Riët Daniël, gezondheidspsycholoog en seksuoloog Archipel Zorggroep en CCE consulent (uitgenodigd)

13:20 uur
15:30 uur

Sessie 10 * Aandacht voor persoonlijke ruimte

Persoonlijke ruimte is het territorium dat je altijd met je mee neemt. Als zorgprofessional werk je continue in de persoonlijke en soms zelfs intieme ruimte van je bewoner. Dit kan leiden tot onbegrepen tot zelfs agressief gedrag. Ervaar jouw persoonlijke ruimte en oefen met werken in het territorium van jouw bewoners.

Bartho Martens, begeleider B en DDG trainer ORO

11:50 uur
14:00 uur
16:10 uur

Sessie 11 * Omgaan met angst en onrust

Onrust en angst komen veel voor bij mensen met dementie. Dit kan zich uiten in verwardheid, loopdrang, in zichzelf praten en herhalen van handelingen. Wat is de aanleiding tot deze angst en onrust en hoe kun jij ermee omgaan? Een sessie waarin je praktijksituaties krijgt voorgespiegeld, die je prikkelen tot een reactie.

Magda Hermsen, GZ-psycholoog en CCE consulent en Henriëtte Ettema, verpleegkundig specialist GGZ en coördinator CCE

13:00 uur
15:10 uur

Sessie 12 * Omgaan met slaapproblemen en nachtelijke onrust

In deze sessie word je meegenomen naar de nacht, waar eigenlijk geslapen moet worden, maar waar dat vaak niet gebeurt. Welke problemen zie je rond slapen en welke factoren hebben invloed op nachtelijke onrust? Wat is jouw invloed op de nachtrust? Wat kan jij doen om de slaap te bevorderen en nachtelijke onrust van jouw bewoners te voorkomen?

Tejo Hylkema, slaapspecialist Nyx Zorg voor slaap, docent verpleegkunde Avans Hogeschool en CCE consulent

12:00 uur
14:30 uur
16:10 uur

Sessie 13 * Complex gedrag: wat vraagt dat van jouw leiderschap?

De zorg wordt steeds complexer. Zorgteams worstelen nog weleens met complex of storend gedrag van een cliënt. Voor jou als manager of coördinator liggen hier een aantal uitdagingen en dilemma’s. Hoe kan je het zorgteam ondersteunen en faciliteren, zodat zij zelf tot inzichten en oplossingen komen? In deze sessie staat leiderschap rond omgaan met complex gedrag centraal!

Barbara Wijnand, manager zorg en wonen Zorggroep Elde en CCE consulent

13:40 uur
15:20 uur

Sessie 14 * Hoe hou jij het vol?

Contact maken met bewoners met complex gedrag vraagt vooral in contact zijn met jezelf. Soms is het lastig echt contact te maken cliënten die extra aandacht nodig hebben. Vooral als je het druk hebt en tijd tekort komt. Hoe kan je dan toch ruimte maken en het plezier behouden in het contact met jouw bewoners? (Her)ontdek het plezier in je werk!

Sabine Baltussen, coach en trainer L’azione

11:50 uur
13:50 uur
15:50 uur

Sessie 15 * Keerzijde van afhankelijkheid

Hoe ervaart een zorgvrager onze zorg? Zijn wij ons wel bewust van het effect van ons gedrag? Wat gebeurt er met jou wanneer de regie van je leven overgenomen wordt? In deze confronterende sessie ervaar je zelf de zorg en afhankelijkheid. Waar komt jouw ‘onbegrepen gedrag’ eigenlijk vandaan?

Lieke du Bois, eigenaar en trainer i.s.m. team De Keerzijde (uitgenodigd)

12:50 uur
14:50 uur

Sessie 16 * Contact maken zonder oordeel

In contact met je bewoner neem je onbewust vaak je oordeel mee, bijvoorbeeld: ‘ik vind je zielig’ of ‘ik wil je helpen’ of ‘ik ben bang voor je’. Hoe kan je dit oordeel opzij zetten en echt afstemmen? Als je jezelf openstelt en de ander echt ziet en accepteert zal je zien dat er ruimte komt voor een heel ander contact. Mogelijk kan onbegrepen gedrag, irritatie of frustratie plaats maken voor begrip. Probeer maar!

Pieternel van Amelsvoort, musicus en zangpedagoog en initiatiefnemer Diva Dichtbij

12:00 uur
14:00 uur
16:00 uur

Sessie 17 * Complex gedrag en samenwerken in teams

Voorkomen van en omgaan met complex gedrag vraagt een goede samenwerking en een veilige sfeer binnen het team. Het is daarbij belangrijk de bewoner erg goed te kennen. Hoe ontwikkel je als team een begeleidingsstijl op maat en beïnvloed je gezamelijk de omgevingsfactoren? Oefen aan de hand van de resultaten uit de WAALBED-III studie hoe je, samen met jouw team, gedrag kunt beïnvloeden.

Annelies Veldwijk-Rouwenhorst, specialist ouderengeneeskunde i.o. en onderzoeker Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc

13:10 uur
15:00 uur

Sessie 18 * Gedragsdeskundige als coach

Van jou als gedragskundige wordt steeds meer een coachende rol gevraagd. Het is de kunst verzorgenden te ondersteunen om gedrag zélf te leren interpreteren en te zoeken naar mogelijke interventies. Ontdek hoe je kunt schakelen tussen jouw rol als inhoudelijk expert en ondersteunend coach.

Irma van der Vegt, Gedragsdeskundige en coach Zorgadviesbureau van der Vegt

11:50 uur
14:10 uur
16:10 uur

Sessie 19 * Betrekken van de familie/ mantelzorger

Om complex gedrag te kunnen begrijpen is het belangrijk om in gesprek te gaan met de familie/ mantelzorger. Dat kan soms lastig zijn wanneer je jezelf machteloos voelt. Hoe ga je in gesprek over complex gedrag van een bewoner en houd je tegelijkertijd rekening met mogelijk verdriet en rouw bij de familie? Je krijgt tips hoe je het gesprek kunt aangaan en kan komen tot de vraag: ‘wil je met mij meedenken?’.

Koen Kestens, ethicus, haptotherapeut en coach/ trainer Contexte en CCE consulent

13:10 uur
15:10 uur

Sessie 20 * Levensverhaal en verklaren van complex gedrag

Gebeurtenissen uit het verleden van een cliënt kunnen bepalend zijn voor het gedrag in het hier en nu. Hoe krijg je het levensverhaal van jouw bewoners in beeld en hoe kan je dit in je dagelijkse werk benutten? Een interactieve sessie aan de hand van de levensgeschiedenis van Grietje.

Jorinde van Diest, psycholoog Coloriet CCE casemanager i.s.m. Grietje

11:50 uur
14:00 uur
16:00 uur

Sessie 21 * Gepersonaliseerde muziek in relatie tot gedrag

Muziek ontwapent, verbindt, ontroert, troost en roept herinneringen op. Muziek kan echter ook stressverhogend werken. Veel bewoners zijn niet goed in staat om hun persoonlijke voorkeuren verbaal aan te geven. Welke muziek past en wanneer en hoe zet je het in? Denk bijvoorbeeld aan het muziekkussen ter preventie van nachtelijke onrust. Ga zelf aan de slag met muziek als interventie!

Annemieke Raven-de Vries, muziektherapeute Zorgspectrum (uitgenodigd)

13:00 uur
15:00 uur

Sessie 22 * Bewegen in relatie tot gedrag

Bij inactiviteit, onzekerheid, onrust of angst kan creatief bewegen een waardevolle interventie zijn om het gedrag in positieve zin om te buigen. Maar hoe verleid je mensen tot bewegen en welke oefeningen sluiten dan goed aan? In deze sessie maak je kennis met de mogelijkheden van dans om mensen emotioneel, cognitief, fysiek en sociaal te versterken.

Andrew Greenwood, internationaal balletmeester en initiatiefnemer Switch2Move

Vanaf 16:00 uur

Sessie 23 * Diva Dichtbij

Muziek laat herinneringen herleven. Mensen kruipen uit hun schulp en lachen weer. Ze worden geactiveerd en in beweging gebracht. Een optreden van een Diva zorgt enerzijds voor een feestelijke sfeer, anderzijds raken zij bij veel mensen een gevoelige snaar. Ervaar wat muziek met jou doet.

Pieternel van Amelsvoort, initiatiefnemer Diva Dichtbij

Doorlopend programma

Sessie 24 * Invloed van geuren

Geuren beïnvloeden mensen. In de zorg wordt gebruik gemaakt van etherische olie bij onrust, angst, slapeloosheid, moeizame verwerkingsprocessen, misselijkheid en benauwdheid. Verken de basisprincipes en ervaar wat geuren met jou doen!

Catherine Jansen, docent en adviseur complementaire zorg V&VN

Doorlopend programma

Sessie 25 * Handmassage

Handmassages zijn vaak effectief en ontroerend tegelijk. Onrustig en apathisch gedrag vermindert. Mensen die nauwelijks nog reageren krijgen een lach op hun gezicht. Ook de familie kan het leren om zo in contact te komen met hun naasten. Ervaar en leer de kneepjes van de handmassage.

Spreker volgt

Doorlopend programma

Sessie 26 * Shantala Speciale Zorg

Cliënten met onvoorspelbaar gedrag kunnen bedreigend overkomen. Hoe begeleiders daar mee omgaan is van invloed op het dagelijkse leven van de cliënt. Shantala Speciale Zorg is een aanrakings- en bejegeningsmethode die gedrag op een positieve manier kan beïnvloeden. Ervaar zelf hoe een respectvolle aanraking lichamelijke spanningen kan verminderen.

Sprekers volgen

Doorlopend programma

Sessie 27 * Haptonomisch begeleiden

Als spreken lastig wordt, is de taal van het lichaam des te belangrijker. Je kunt veel bereiken met de manier hoe je je bewoner aanraakt en met hem mee beweegt. Het kan een middel zijn je bewoner te verleiden tot activiteit en om weerstand te voorkomen Ervaar zelf wat je kan bereiken door de juiste aanraking.

Spreker volgt

Doorlopend programma

Sessie 28 * Therapeutic Touch

Medische ingrepen, ziekte of ouderdom kunnen gepaard gaan klachten als angst, pijn, onrust en slaapproblemen. Therapeutic Touch kan dan helpen om de scherpe kantjes te verzachten. Ervaar wat Therapeutic Touch met jou doet en voor jouw bewoners kan betekenen.

Vrijwilligers TT Van Praag Instituut

Doorlopend programma

Sessie 29 * Therapeutisch harpspel

Harpmuziek schept een bijzonder serene sfeer, een magisch moment van ontspanning, rust en diepere verbinding. Harpiste Lies geeft je een muzikale ervaring.

Lies Joosten, therapeutisch harpiste Arpalisa

Doorlopend programma

Sessie 30 * Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Voor vragen over (ernstig) probleemgedrag kun je terecht bij het CCE. Samen met jou kijkt CCE naar de cliënt in zijn context. Het CCE geeft advies en begeleiding in de praktijk. Zo kun je probleemgedrag voorkomen en er beter mee omgaan. Met meer kwaliteit van leven voor jouw bewoner. Heb jij een uitdaging in de praktijk? Wij geven je graag persoonlijk advies!

Inschrijven &
Programma
download complete programma

Partners

StudieArena
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
V&VN Complementaire Zorg
Gerben Bergsma Training Advies & Innovatie
Geert Bettinger training en coaching
De Keerzijde
Van Praag Instituut
Gerke de Boer bij- en nascholing
Switch2Move
L'azione
Stichting Bartiméus
ORO
Archipel Zorggroep
Combiwel
Zorggroep Elde
Zorgspectrum
Coloriet
Radboudumc
Diva Dichtbij
Arpalisa
Prikkelcoach
blanco-organisatieontwikkeling
Nyx zorg voor slaap
Zorgadviesbureau van der Vegt
Contexte - Evenwicht door beweging
Soundappraisal
Magda Hermsen

Voor wie?

Voor wie?

belevingsparade_congresparade_3_studiearena.pngTijdens de Congresparade kan je collega’s ontmoeten uit alle disciplines, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van gedragsdeskundigen tot teammanagers.

De Congresparade is bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders.
 • Verpleegkundig specialisten.
 • Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren.
 • Ergotherapeuten, beweeg-/fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici.
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling.
 • Muziektherapeuten en fysiotherapeuten.
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
.
 • Orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
 • Psychologen en psychogerontologen.
 • Docenten en opleidingscoördinatoren.

Ook is het programma interessant voor medewerkers van onderwijsinstellingen, universiteiten en kennisinstituten, branche-organisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend bij:

 • Kwaliteitsregister V&V (Verpleegkundigen en Verzorgenden) - 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 6 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  • Clientondersteuners - 6 punten
  • Maatschappelijk Werk - 6 punten
  • Sociaal Agogen - 6 punten
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) - 1 punt
 • SRVB  (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) - 6 punten
 • KNGF (nog in aanvraag)

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag accreditatie willen ontvangen? Neem dan contact op met StudieArena.

Deelnamekosten

De kosten voor deelname aan de Congresparade Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' bedragen € 295,- (excl. btw). Het bedrag is inclusief digitale reader, hand-outs van de presentaties, lunch, koffie/thee en netwerkborrel.studiearena_50_euro_korting.png

Kom samen! En ontvang een 50 euro korting per deelnemer. Het deelnamebedrag is dan 245,00 (excl. btw). De korting is alleen van toepassing indien je gelijktijdig één of meerdere collega(‘s) aanmeldt.

Annuleringsvoorwaarden
Deelname kan je tot 4 weken voor de Congresparade schriftelijk annuleren bij StudieArena. Wij berekenen dan €45,- (excl. BTW) administratiekosten. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. Een collega kan je uiteraard zonder bijkomende kosten vervangen. Meer informatie, zie onze deelnamevoorwaarden.

 

Direct inschrijven >

Extra informatie

Organisaties met innovaties

Heb je innovaties op het gebied van welzijn in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking?

Dan is deze Congresparade dé plek om je kennis en producten te delen en jouw doelgroep te informeren!

Neem voor meer informatie contact op met StudieArena.