Congres Versterken Zelfregie en Eigen Kracht
9 juni 2011

Congres Versterken Zelfregie en Eigen Kracht

Datum
donderdag 9 juni 2011
naar boven

Congres Versterken Zelfregie en Eigen Kracht

Inleiding Actueel Partners

Inleiding

Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo,
van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

De  herinrichting van de langdurige zorg is een feit; een deel gaat van de AWBZ naar de Wmo (Wmo 2015), waarbij er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Hoe kunnen organisaties hier zo goed mogelijk op inspelen? En hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?

Deze vragen stonden centraal op het Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het congres werd georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en Vilans en vond plaats op 20 januari 2014 in het Spant! in Bussum. Dit programma was een voortzetting van het Landelijk Congres Zelfregie en Eigen Kracht van juni 2013, aangevuld met actuele voorbeelden en thema’s.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 VOL - Zelfregieversterkend werken
2 .1 VOL - Zelfregieversterkend werken
1 .2 VOL - Eigen Kracht-conferenties
2 .2 VOL - Eigen Kracht-conferenties
1 .3 VOL - Familieparticipatie: samenspel tussen informele en formele zorg
2 .3 VOL - Familieparticipatie: samenspel tussen informele en formele zorg
1 .4 VOL - Zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en de inzet van de herstelcoach
2 .4 VOL - Zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en de inzet van de herstelcoach
1 .5 VOL - Netwerkcoach: 10 stappen naar versterken netwerk mantelzorger
2 .5 VOL - Netwerkcoach: 10 stappen naar versterken netwerk mantelzorger
1 .6 VOL - Integrale vraagverheldering en de waarde van thuisbezoek
2 .6 VOL - Integrale vraagverheldering en de waarde van thuisbezoek
1 .7 VOL - Maatschappelijke steunsystemen en de inzet van werktafels
2 .7 VOL - Maatschappelijke Steun Systemen en de inzet van werktafels
1 .8 VOL - Relatie gemeente en maatschappelijke organisaties
2 .8 VOL - Relatie gemeente en maatschappelijke organisaties

Partners

StudieArena
Vilans
MOVISIE

Extra informatie

Programmapartner:

MOVISIE - www.movisie.nl

MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Zie voor meer informatie over zelfregie en zelfregieversterkend werken ook de website van MOVISIE.


Enkele interessante links: 


Achtergrond informatie over de AWBZ Pakketmaatregelen:

Maatregelen psychosociale grondslag 2008 en 2009

Voor twee genomen maatregelen in de AWBZ bestaat op basis van de grondslag psychosociaal probleem niet langer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Het doel voor deze maatregelen is dat de afbakening van de AWBZ met het gemeentelijk domein scherper wordt. De verwachting is dat als gevolg van deze maatregel mensen met psychosociale problemen vaker een beroep op door gemeenten gefinancierde voorzieningen zullen doen.

Pakketmaatregel begeleiding

Door de pakketmaatregel in de AWBZ zijn met ingang van 1 januari 2009 ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling samengevoegd tot 2 nieuwe aanspraken: begeleiding en behandeling. Een deel van de huidige aanspraak activerende begeleiding gaat naar de nieuwe aanspraak begeleiding en een deel gaat naar de aanspraak behandeling.

Cliënten met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen vanaf 2009 niet meer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ. Een groot deel van deze mensen zal zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Een aantal mensen zal voor ondersteuning een beroep doen op de gemeente of andere instellingen. De verwachting is dat tussen de 2000 en 2500 mensen in 2009 hun zorgvraag zullen neerleggen bij de gemeenten.