4e editie Landelijke Studiedag 
Gerontopsychiatrie
30 oktober 2017

4e editie Landelijke Studiedag
Gerontopsychiatrie

Datum
maandag 30 oktober 2017
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

4e editie Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis.

gerontopsychiatrie_in_het_verpleeghuis_1.jpg*Wegens grote belangstelling voor dit thema wordt deze studiedag 8 oktober 2018 herhaald: klik hier.*

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd.

De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, (locatie)managers en beleidsmakers.

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

"Super veel van geleerd en mee kunnen nemen naar mijn werkplek. Werd super enthousiast van deze georganiseerde dag, was blij dat ik heb mogen deelnemen." Aldus een enthousiaste deelnemer van Woonzorggroep Samen.

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de 4e editie van de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie. De studiedag vindt plaats op 30 oktober 2017 in het Akoesticum in Ede (naast NS station Ede-Wageningen). Deze studiedag is een herhaling. Eerdere edities van deze studiedag waren al snel volgeboekt. Wil je zeker zijn van deelname? Meld je dan vandaag nog aan!

Download Programmafolder >

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma

Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:45 uur

'Die past hier niet'

gerke de boer gastspreker studiearenaWaar hebben we het eigenlijk over bij de gerontopsychiatrische patiënt: neurologie, psychogeriatrie, (ouderen)psychiatrie, ouderdom, een combinatie van al dit ongemak, of gewoon... pech aan het einde van het leven? Op basis van gesprekken met bewoners, hun familie en o.a. medewerkers van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg, met meer dan 60 gerontopsychiatrische bewoners, heeft Gerke de Boer een boek geschreven over Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, getiteld 'Die past hier niet'. Gerke schetst aan de hand van dit boek zijn visie op deze snel groeiende en buitengewoon ingewikkelde doelgroep.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet'

10:00 uur

Plenaire discussie - Gerontopsychiatrie

Het bieden van een goede woonomgeving en zorg voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld in het verpleeghuis stelt de zorgprofessionals voor diverse uitdagingen. Hoe ontwikkelt deze doelgroep zich in aantal en wat betekent dat voor de toekomstige zorg? Horen deze bewoners op een reguliere afdeling thuis of juist niet? Wat maakt de zorg voor deze complexe doelgroep nu zo anders? Met inspirerende experts gaan wij in gesprek over hun visie op gerontopsychiatrie.

De vertaalslag naar de praktijk van morgen

teamwork studiearena studiedag congres

Centrale vraag: Wat is er nodig om de zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis te verbeteren?
 
Voorafgaand aan de studiedag is er een onderzoek gedaan waarbij is bevraagd welke kennisbehoeften er zijn en hoe de zorg op dit moment is afgestemd op deze kwetsbare ouderen. Na een korte presentatie van de onderzoeksresultaten formuleren we gezamelijk enkele uitdagingen als vervolg op de studiedag. Wat staat jou te doen.

Discussieleider:
Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP

Tafelgasten:

 • Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent
 • Gerke de Boer, voormailig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet'
 • Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent,
 • Jan Coolen, voormalig directeur zorgondersteuning Cordaan en adviseur/coördinator Zorgverzekeraars Nederland
 • Janine Collet, Specialist ouderengeneeskunde Mondriaan GGZ
11:00 uur

Koffie-/theepauze

11:30 uur

Gerontopsychiatrisch gedrag in beeld

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.jpgHet is voor betrokkenen niet makkelijk om met het soms manipulatieve en/of agressieve gedrag van de gerontopsychiatrische bewoners om te gaan. Goed observeren en duiden van het gedrag is essentieel om hier multidisciplinair op in te kunnen spelen. Aan de hand van actuele casuïstiek neemt Gerben Bergsma je mee in een boeiende gedachtewisseling. Welk gedrag zie je, hoe interpreteer je dit en wat is jouw reactie hierop?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

12:15 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:20 uur

Maak voor het middagprogramma een keuze uit één van de volgende 2 sessies:

Sessie 1 Uitdagingen voor de zorgprofessionals in het verpleeghuis

sessie studiedag studiearenaAls zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Deze groep bewoners vertoont meer manipulerend, claimend of theatraal gedrag en is daardoor vaak op een negatieve manier sfeerbepalend in de woongroepen. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe je deze cliënten een goed leven biedt en hoe je tegelijkertijd een prettige werk- en leefomgeving creëert voor jezelf en de overige bewoners.

Gerke de Boer en Gerben Bergsma nemen je aan de hand en gaat in deze sessie aan de slag met de volgende thema's:

 • Achtergrond van het psychiatrische gedrag, waarbij ook wordt gekeken naar multiproblematiek bij mensen met somatische klachten of een dementie.
 • Benaderingstechnieken, hoe kan je omgaan met dit gedrag? Hoe ga je bijvoorbeeld om met bewoners die jouw zwakke plekken weten te vinden? Met extreem angstige of psychotische bewoners?
 • Hoe zorg je ervoor dat jij en je team het volhoudt? Hoe ga je om met je eigen emoties die deze bewoners kunnen oproepen?
 • Hoe bied je een veilige, gestructureerde woonomgeving?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet' en
Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

Sessie 2 Uitdagingen voor de artsen, specialisten,  bestuurders, (locatie)managers en beleidsmakers

Het is een uitdaging zijn goed in te spelen op de steeds groter wordende doelgroep gerontopsychiatrische bewoners. Tijdens dit programmaonderdeel ga je onder leiding van Ina Kerkdijk, Jan Coolen en Bernadette Willemse op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Hoe richt je het verpleeghuis in met het oog op het toenemende aantal gerontopsychiatrische bewoners?
 • Is het mogelijk en nodig samenwerking tot stand te brengen tussen de GGZ en de zorg in het verpleeghuis?
 • Kies je ervoor deze cliëntgroep te scheiden van de overige bewoners of juist niet?
 • Hoe zorg je ervoor dat de zorgverleners en het team voldoende zijn gefaciliteerd deze complexe zorg te bieden? Hoe geef je de multidisciplinaire samenwerking optimaal vorm?
 • Hoe wordt de financiering geregeld?

Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent,
Jan Coolen, voormalig directeur zorgondersteuning Cordaan en adviseur/coördinator Zorgverzekeraars Nederland en
Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP

16:10 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1
1 .1 Uitdagingen voor de zorgprofessionals in het verpleeghuis
1 .2 Uitdagingen voor de artsen, specialisten, bestuurders, (locatie)managers en beleidsmakers

Partners

StudieArena
Gerke de Boer bij- en nascholing
Trimbos-instituut
Nederlands Kenniscentrum OuderenPsychiatrie

Voor wie?

Voor wie is het programma bestemd?

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Verpleegkundig specialisten
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Psychiaters / Psychotherapeuten
 • Regiebehandelaars
 • Gedragsdeskundigen, SPV-ers en SPH-ers
 • Fysiotherapeuten en oefentherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • Zorg- en locatiemanagers
 • Zorgcoördinatorenen afdelingshoofden
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders
 • Docenten en opleidingscoördinatoren
 • Medewerkers kennisinstituten en brancheorganisaties

Zorgprofessionals, medisch specialisten, bestuurders en beleidsmakers werkzaam in de ouderenzorg.

Accreditatie

Deze studiedag is geaccrediteerd door:
 • Kwaliteitsregister V&V - 6 punten
 • KNGF - 6 punten (kwaliteitsdeel)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • ABC1 - 5 punten
 • Registerplein
  • Vrije Ruimte Agogen - 1 punt
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk - 1 punt
 • SKGV - 1 punt
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) - 5.5 punten

 accreditatie_studiedag_zorg_studiearena.jpg