3e editie Landelijke Studiedag 
Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
10 april 2017

3e editie Landelijke Studiedag
Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Datum
maandag 10 april 2017
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

3e editie Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Inleiding Actueel Programma Partners Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen.

gerontopsychiatrie_in_het_verpleeghuis_1.jpg*Volgeboekt*
Wegens grote belangstelling wordt deze studiedag op 30 oktober 2017 herhaald*

Naar studiedag 30 oktober 2017 >

Direct inschrijven 30 oktober 2017 >

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen, zoals psychotische, stemmings- en angststoornissen worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. De vraag is of deze soms uitgesproken persoonlijkheden wel thuis horen op een afdeling psychogeriatrie, vooral omdat er vaak sprake is van moeilijk begrijpbaar en hanteerbaar gedrag. Een buitengewoon ingewikkelde doelgroep voor zowel de zorgverleners als de specialisten, (locatie)managers en beleidsmakers.

'Die past hier niet'

Door de verschillen in psychiatrische en persoonlijke problematiek, is het moeilijk om algemene ondersteuning en zorg te organiseren. Zorg voor deze kwetsbare doelgroep vraagt dan ook om een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je deze mensen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je tegelijkertijd als manager en beleidsmaker dat het team goed is toegerust om deze complexe zorg het hoofd te bieden?

Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens de 3e editie van de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. De studiedag vond plaats op 10 april 2017 in het Akoesticum in Ede (naast NS station Ede-Wageningen). Het programma bood zowel voor zorgprofessionals, paramedici als voor (locatie)managers en beleidsmakers inzicht en kennis, waarbij de deelnemers vooral worden uitgedaagd om van elkaar te leren.

*NIEUW* Vanwege grote belangstelling voor dit programma vanuit de verstandelijk gehandicapten sector was er een speciale sessie toegevoegd waarbij aandacht is voor herkennen en omgaan met psychiatrische problemen bij ouderen met een verstandelijke beperking.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma

Dagvoorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:45 uur

'Die past hier niet'

gerke de boer gastspreker studiearenaWaar hebben we het eigenlijk over bij de gerontopsychiatrische patiënt: neurologie, psychogeriatrie, (ouderen)psychiatrie, ouderdom, een combinatie van al dit ongemak, of gewoon... pech aan het einde van het leven? Op basis van gesprekken met bewoners, hun familie en o.a. medewerkers van het verpleeghuis Nieuw Toutenburg, met meer dan 60 gerontopsychiatrische bewoners, heeft Gerke de Boer een boek geschreven over Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, getiteld 'Die past hier niet'. Gerke schetst aan de hand van dit boek zijn visie op deze snel groeiende en buitengewoon ingewikkelde doelgroep.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet'

10:00 uur

Plenaire discussie - Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Het bieden van een goede woonomgeving en zorg voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld in het verpleeghuis stelt zowel het management als de zorgprofessionals voor diverse uitdagingen. Hoe ontwikkelt deze doelgroep zich in aantal en wat betekent dat voor de toekomstige verpleeghuiszorg? Horen deze bewoners op een reguliere afdeling thuis of juist niet? Wat maakt de zorg voor deze complexe doelgroep nu zo anders?   

Met inspirerende experts gaan wij in gesprek over hun visie op gerontopsychiatrie.

Tafelgasten:
- Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde Mondriaan en onderzoeker Universiteit Maastricht

- Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent
- Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet'
Henriëtte Ettema, verpleegkundig specialist VGZ/GGZ/ouderenpsychiatrie

janine_collet_gastspreker_studiearena.jpg    ina_kerkdijk_gastspreker_studiearena.jpg    gastspreker studiearena henriette ettema cce

11:00 uur

Koffie-/theepauze

11:30 uur

Gerontopsychiatrisch gedrag in beeld

gerben_bergsma_gastspreker_studiearena.jpgHet is voor betrokkenen niet makkelijk om met het soms manipulatieve en/of agressieve gedrag van de gerontopsychiatrische bewoners om te gaan. Goed observeren en duiden van het gedrag is essentieel om hier multidisciplinair op in te kunnen spelen. Aan de hand van actuele casuïstiek neemt Gerben Bergsma je mee in een boeiende gedachtewisseling. Welk gedrag zie je, hoe interpreteer je dit en wat is jouw reactie hierop?

Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

12:15 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:15 uur

Maak voor het middagprogramma een keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1 Uitdagingen voor de zorgprofessionals

sessie studiedag studiearenaAls zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Deze groep bewoners vertoont meer manipulerend, claimend of theatraal gedrag en is daardoor vaak op een negatieve manier sfeerbepalend in de woongroepen. Aan de hand van voorbeelden leer je hoe je deze cliënten een goed leven biedt en hoe je tegelijkertijd een prettige werk- en leefomgeving creëert voor jezelf en de overige bewoners.

Gerke de Boer en Gerben Bergsma nemen je aan de hand en gaat in deze sessie aan de slag met de volgende thema's:

 • Achtergrond van het psychiatrische gedrag, waarbij ook wordt gekeken naar multiproblematiek bij mensen met somatische klachten of een dementie.
 • Benaderingstechnieken, hoe kan je omgaan met dit gedrag? Hoe ga je bijvoorbeeld om met bewoners die jouw zwakke plekken weten te vinden? Met extreem angstige of psychotische bewoners?
 • Hoe zorg je ervoor dat jij en je team het volhoudt? Hoe ga je om met je eigen emoties die deze bewoners kunnen oproepen?
 • Hoe bied je een veilige, gestructureerde woonomgeving?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

Gerke de Boer, voormalig verpleegkundige en auteur 'Die past hier niet' en
Gerben Bergsma, zelfstandig adviseur, verpleegkundig expert GGZ en CCE-consulent

Sessie 2 Uitdagingen voor de artsen en specialisten

Als arts/specialist heb je een veelzijdige taak. Niet alleen ben je eindverantwoordelijk voor de cliënten, ook heb je een ondersteunende rol naar de zorgprofessionals. Bovendien kan je invloed uitoefenen op het management ten behoeve van het zorgproces en de keuzes die er gemaakt moeten worden.

Janine Collet en Bernadette Willems gaan in deze sessie, aan de hand van casuïstiek, aan de slag met thema's als:

 • Hoe geef je de multidisciplinaire samenwerking optimaal vorm?
 • Is de afdeling voldoende toegerust op deze complexe zorg, is er kennis genoeg?
 • Is er voldoende veiligheid?
 • Heb je voldoende invloed op het management ten aanzien van opnamekeuzes?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde Mondriaan en onderzoeker Universiteit Maastricht en
Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP

Sessie 3 Uitdagingen voor de bestuurders, (locatie)managers en beleidsmakers

studiearena_sessie.jpg

Als manager of beleidsmaker kan het een uitdaging zijn goed in te spelen op de steeds groter wordende doelgroep gerontopsychiatrische bewoners. Tijdens dit programmaonderdeel ga je onder leiding van Ina Kerkdijk en Jan Coolen op zoek naar antwoorden op vragen als:

 • Hoe richt je het verpleeghuis in met het oog op het toenemende aantal gerontopsychiatrische bewoners?
 • Hoe wordt de financiering geregeld?
 • Is het mogelijk en nodig samenwerking tot stand te brengen tussen de GGZ en de zorg in het verpleeghuis?
 • Kies je ervoor deze cliëntgroep te scheiden van de overige bewoners of juist niet?
 • Hoe zorg je ervoor dat de zorgverleners en het team voldoende zijn gefaciliteerd deze complexe zorg te bieden?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg ZorgAccent en
Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde De Waalboog en onderzoeker Gerontopsychiatrie Radboudumc, Anne vervangt Jan Coolen

Sessie 4 Uitdagingen voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg

*NIEUW* Vanwege grote belangstelling voor dit programma vanuit de verstandelijk gehandicapten sector is er een speciale sessie toegevoegd waarbij aandacht is voor herkennen en omgaan met psychiatrische problemen bij ouderen met een verstandelijke beperking.

Ook oudere mensen met een verstandelijke beperking kampen met psychiatrische problematiek. Het komt regelmatig voor dat bewoners al jarenlang psychische problemen hebben, die echter nooit zijn herkend of gediagnostiseerd. Daartegenover zijn er binnen de langdurige psychiatrie ook mensen met een nooit eerder erkende verstandelijke beperking. Dit stelt zowel de begeleiders als specialisten voor soms moeilijke situaties.

Aan de hand van herkenbare casuïstiek en videomateriaal wordt stil gestaan bij de volgende vragen:

 • Hoe herken je gerontopsychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Wat is er nodig een goede diagnose te stellen?
 • Hoe ga je om met deze dubbel problematiek?
 • Hoe zorg je ervoor dat de bewoners zich kunnen handhaven op hun woonplek?
 • Hoe ga je om met het moeilijke gedrag dat deze mensen kunnen laten zien?

Aan het eind van de sessie formuleren we gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten.

Henriëtte Ettema, verpleegkundig specialist GGZ/ouderenpsychiatrie en
Anita Dortmans, GZ psycholoog en coördinatoren CCE

15:45 uur

De vertaalslag naar de praktijk van morgen

teamwork studiearena studiedag congres

Centrale vraag van het slot van de studiedag is: Wat is er nodig om de zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis verbeteren?
 
Voorafgaand aan de studiedag is er een onderzoek gedaan waarbij is bevraagd welke kennisbehoeften er zijn en hoe de zorg op dit moment is afgestemd op deze kwetsbare ouderen. Na een korte presentatie van de onderzoeksresultaten formuleren we gezamelijk enkele uitdagingen als vervolg op de studiedag. Wat staat jou te doen. Zo ga je met praktische handvatten naar huis om de volgende dag mee aan de slag te gaan.

Jeroen Meeder & Bernadette Willemse, GZ-psycholoog en programmahoofd Ouderen Trimbos-instituut/NKOP
16:30 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1
1 .1 Uitdagingen voor de zorgprofessionals (vol)
1 .2 Uitdagingen voor de artsen en specialisten (vol)
1 .3 Uitdagingen voor de bestuurders, manager en beleidsmakers (vol)
1 .4 Uitdagingen voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg (vol)

Partners

StudieArena
Gerke de Boer bij- en nascholing
Nederlands Kenniscentrum OuderenPsychiatrie
Trimbos-instituut

Voor wie?

Voor wie is het programma bestemd?

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Verpleegkundig specialisten
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Psychiaters / Psychotherapeuten
 • Regiebehandelaars
 • Gedragsdeskundigen, SPV-ers en SPH-ers
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • Zorg- en locatiemanagers
 • Zorgcoördinatorenen afdelingshoofden
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders
 • Docenten en opleidingscoördinatoren
 • Medewerkers kennisinstituten en brancheorganisaties

Je ontmoet o.a. medewerkers van de volgende organisaties:

's Heeren Loo

GGNet

Stichting Maasduinen

Aafje huizen, thuiszorg en zorghotels

Groenhuysen

Stichting Schakelring

Allevo

Het Laar

Stichting SHDH

Amie Ouderenzorg

HWW Zorg

Stichting Sovak

Arcuscollege

IJsselheem

SVRZ

ASVZ

Interzorg

Valkenhof

Atlant

Land van Horne

Van Neynselgroep

Attent zorg en behandeling

Lyvore

Viattence

Bartimeus, Henriette van Heemstrahuis

Novicare

Vitalis

Bethanie/ Hospice Ede

Omring

Vivium Zorggroep

BrabantZorg

Opella

Volckaert

Bureau G&D

Quarijn

Woonzorgcentra Haaglanden

Carintreggeland

Respect zorggroep

WVO ZORG

Coloriet

RIBW Brabant

Zorggoep ENA

Cordaan

RSZK

Zorggroep Charim

De Twentse Zorgcentra

Savant Zorg

Zorggroep Elde

De Wever

SilverRade behandelen en adviseren

Zorggroep Ena

Esdege-reigersdaal

SiverRade

Zorggroep Solis

Gemiva-SVG

Stichting Florence

Zorgspectrum

Accreditatie

Deze studiedag is geaccrediteerd door:
 • Kwaliteitsregister V&V - 6 punten
 • KNGF - 6 punten (kwaliteitsdeel)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • ABC1 - 5 punten
 • Registerplein
  • Vrije Ruimte Agogen - 1 punt
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk - 1 punt
 • SKGV - 1 punt

 

 abc1_knmg_accreditatie_studiedag_congres_studiearena.jpg studiearena_accreditatie_v_vn.png     accreditatie_verpleegkundig_specialisten_regsiters.jpg        studiearena_accreditatie_registerplein.jpg  

kngf_accreditatie_studiedag_congres_studiearena.jpg