2e editie Landelijk Congres 
Bewegen in de Langdurige Zorg
12 mei 2014

2e editie Landelijk Congres
Bewegen in de Langdurige Zorg

Datum
maandag 12 mei 2014
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

2e editie Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Nieuwe editie Bewegen en activeren in de ouderenzorg - 27 juni 2016 >>

Vorm geven aan bewegen in de dagelijkse zorg

Mensen afhankelijk van langdurende zorg bewegen veel te weinig. Het schiet er vaak bij in om ze zoveel mogelijk zelf te laten doen. En dat heeft grote gevolgen voor de zelfredzaamheid en hun lichamelijke en geestelijke conditie. Want mensen in de langdurige zorg worden daardoor sneller afhankelijk van intensieve hulp. Aandacht is nodig op alle beweegterreinen en door alle beroepsgroepen. Het is niet voor niets dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg hier extra aandacht voor vraagt.

Tijdens dit congres was er dan ook aandacht voor preventief, recreatief, functioneel en therapeutisch bewegen. De focus lag op de vraag hoe bewegen in de langdurige zorg meer kan worden gestimuleerd. Mocht je dit congres hebben gemist, houd dan onze congresagenda in de gaten voor meer interessante en vernieuwende congressen.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Zorgen met je handen op je rug
2 .1 Activering en de kunst van het verleiden
1 .2 Hoe zet ik een beweegproject op?
2 .2 Hoe zet ik een beweegproject op?
1 .3 Zelfredzaamheid thuis
2 .3 Module - Bewegingsgerichte zorg in praktijk
1 .4 Bewegingsactiviteiten aan tafel
2 .4 Bewegen vanuit cliëntenperspectief
1 .5 Stimulerende omgevingsfactoren
2 .5 Muziek als aanjager van bewegen
1 .6 Beweeg- en belevingstuinen
2 .6 Plezier in bewegen centraal
1 .7 Valrisico en balans- en loopproblemen
2 .7 Aanleren van vaste looproute
1 .8 Bewegen als interventie bij (probleem)gedrag
2 .8 Simulator voor dagelijks bewegen bij dementie
1 .9 Bewegen en depressie
2 .9 Geriatrische revalidatie
1 .10 Ondersteuning fysiotherapeut aan verzorgende
2 .10 Aandachtsfunctionarissen bewegen op alle locaties
1 .11 Aansluiting eerstelijnszorg en bewegen in de wijk
2 .11 Multidisciplinair samenwerken
1 .12 Werken met de IGZ Bouwstenen
2 .12 Visie op bewegen: rol van het management

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Vrije Universiteit Amsterdam
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Kennismarkt

Nijha
Fietslabyrint
IJslander
Memomoto
Bureau Fonkel
ID-coach
Nenko
DAZ
VU Vrije Universiteit Amsterdam
NISB
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Voor wie?

Het programma was bedoeld voor medewerkers van (thuis)zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Ook was het programma interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door:

 • 6 punten - Verpleegkundig Specialisten Register,
 • 5/6 punten* - Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals,
 • 6 punten - Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF),
 • 6 punten - De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG),
 • 5 punten - ADAP Algemeen (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten),
 • 1 punt - Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers (BAMw),
  - Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk en
  - Vrije Ruimte Agogen,
 • 6 punten - ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialisten ouderen-geneeskunde en sociaal geriaters (Accreditatie Bureau Cluster 1).
 • 1 punt - Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Extra informatie

MOVE, VU Amsterdam
CASA-Reade over aangepaste sport

Prof.dr. Erik Scherder heeft speciaal voor de universiteit van Nederland 5 hoorcollege's gegeven over de werking van het brein. Hieronder kunt u de afzonderlijke college's bekijken:

College 1 - Gaat het geheugen kapot, als je teveel voor de computer hangt?
College 2 - Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?
College 3 - Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen?
College 4 - Waarom vernietigt vanillevla onze hersenen?
College 5 - Hoe brengt muziek het verleden dichterbij?