Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

26 juni 2019 Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Er was tot nu toe geen wetenschappelijk onderzoek naar deze bewonersgroep. Om een passend zorgprogramma te kunnen ontwikkelen voor de gerontopsychiatrische doelgroep in verpleeghuizen, heeft Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog, de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan.

De Waalboog vindt het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke grondslag voor een goed zorgaanbod en heeft dit onderzoek medegefinancierd. In het onderzoek heeft Anne kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van verpleeghuisbewoners met lichamelijke en psychiatrische multimorbiditeit in kaart gebracht. De bevindingen van haar onderzoek zijn te vinden in haar proefschrift ‘Nursing home residents with mental and physical multimorbidity. Characteristics, neuropsychiatric symptoms and needs’ op de website van De Waalboog.