VillaKeizersKroon al 5 jaar voorbeeld fixatievrije zorg

23 januari 2015

Huisarts, kunnen we die medicatie niet afbouwen?

VillaKeizersKroon hanteert een bijzondere aanpak als het gaat om gedragsbeïnvloedende medicatie. De instelling neemt zelf het initiatief om met de huisarts van nieuwe bewoners in gesprek te gaan, om samen te kijken hoe gedragsbeïnvloedende medicatie afgebouwd kan worden.“ In de regel kunnen wij dit realiseren binnen anderhalf tot drie maanden,” zegt directeur-initiatiefnemer Wolfgang Balliël. VillaKeizersKroon heeft al 5 jaar het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met drie sterren.

Volle doos medicijnen

“Als mensen bij ons komen wonen, nemen ze vaak een volle doos aan medicijnen mee. Samen met de huisarts nemen we deze onder de loep. Waar nodig en waar mogelijk spreken we direct een afbouwschema af voor gedragsbeïnvloedende medicijnen,” vertelt Balliël. “De artsen gaan daarin altijd met ons mee; we vertellen over onze visie en aanpak, en daar hebben ze vertrouwen in.” Elke zes weken vindt er een MDO plaats, met de EVV-er of Balliël zelf, en de huisarts.

Visie en aanpak

“Dankzij onze visie en aanpak zijn er veel minder gedragsproblemen en/of zijn deze beter hanteerbaar. In onze aanpak staan behoud van eigenheid en zelfstandigheid centraal. Onze zorg bestaat uit plezierige en stimulerende activiteiten, liefdevolle bejegening en actieve hulp bij een gezonde leefstijl en de eigen regie.” Balliël vervolgt: “Hoe we dat doen? Daar moet je eigenlijk voor komen kijken, maar ik kan het aan de hand van een paar dingen wel uitleggen.”

Lees in de bijlage verder over de aanpak van VillaKeizersKroon

Villa Keizerskroon bouwt bij elke nieuwe bewoner gelijk de gedragsbeïnvloedende medicijnen af.  In de uitzending van Tros Radar van 26 mei 2014 over misbruik van psychofarmaca in de dementiezorg, laten medewerkers van VillaKeizersKroon zien hoe ze dat doen. Liefdevolle aandacht is de sleutel.

Bron: Innovatiekring Dementie