Programma 'Grip op Probleemgedrag' heeft positief resultaat

10 december 2018 Programma 'Grip op Probleemgedrag' heeft positief resultaat
Speciaal voor zorgverleners in psychogeriatrische verpleeghuizen is het zorgprogramma ‘Grip op Probleemgedrag’ ontwikkeld. Het zorgprogramma bestaat uit een multidisciplinair stappenplan met werkbladen, en een korte scholing voor verzorgenden. In totaal zijn er acht werkbladen die verzorgenden, psychologen en artsen helpen bij methodisch werken.

Dit zorgprogramma is ontwikkeld door het VUmc en het Radboudumc. Het helpt zorgverleners in psychogeriatrische verpleeghuizen de richtlijnen (NVVA/Verenso, V&VN, NIP) toe te passen (richtlijnen voor probleemgedrag op Zorg voor Beter). Uit onderzoek blijkt dat wanneer er in verpleeghuizen consequent methodisch wordt gewerkt er minder probleemgedrag ontstaat en er minder gedragsbeïnvloedende medicatie gebruikt wordt.

Minder probleemgedrag en minder medicatie

Psycholoog Sandra Zwijsen promoveerde bij de VU op dit onderzoek. In totaal is het op 17 verpleegafdelingen toegepast. Bij afdelingen waar het zorgprogramma al enige tijd liep was de kans dat antipsychotica werden voorgeschreven de helft lager dan bij afdelingen waar het programma nog niet was ingevoerd, en de kans op antidepressiva was 35% lager. Bewoners waren ook minder depressief, lusteloos en ontremd en hadden minder last van waanbeelden. In het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen werden geen verschillen gemeten.

Het onderzoek maakt verder duidelijk dat goede invoering van het zorgprogramma een aantal dingen van de organisatie vraagt:

  • Eenduidig beleid is van belang; dus geen strijdige doelstellingen voor de teams.
  • Draagvlak voor de verandering(en) is belangrijk.
  • De wijze van invoeren moet aansluiten bij de manier waarop de zorginstelling gewend is om met veranderingen om te gaan en bij de procedures voor gegevensverwerking.
  • Rust en stabiliteit is van belang; dus niet te veel veranderingen tegelijk en zorg voor rust en stabiliteit in het team.
  • Een goede multidisciplinaire samenwerking is belangrijk.
  • Zorg voor een trekker binnen de afdeling.

Een ander aandachtspunt dat de onderzoekers vaststellen is het deskundigheidsniveau van de medewerkers: ‘Tenslotte wierpen de implementatieproblemen de vraag op of de huidige opleiding van helpenden niveau 2 en verzorgenden niveau 3 wel recht doet aan de complexiteit van de huidige psychogeriatrische verpleeghuiszorg’.

Onderzoek

Promotieonderzoek ‘Grip on Challenging Behaviour: Development, implementation and evaluation of a care programme for the management of challenging behaviour on dementia special care units’ of de Nederlandse samenvatting op de website van de VU.

Bron: Zorg voor Beter