Onderzoek: Geheugenvenster verbetert welzijn van bewoner in verpleeghuis!

17 oktober 2019 Onderzoek: Geheugenvenster verbetert welzijn van bewoner in verpleeghuis!

Medewerkers van Cordaan verzorgingshuis De Diem in Amsterdam viel het op dat sommige bewoners wel erg rustig waren, zelfs bijna apathisch. Daarentegen waren enkele andere bewoners op de afdeling toch wel vaak erg onrustig. 

Bekend is dat mensen met dementie door beschadiging van het brein voor positieve prikkels sterk afhankelijk zijn van hun omgeving. Krijgen ze die niet, dan gaan ze zelf prikkels maken: roepen, tikken, murmelen, ronddwalen. Anderen slapen juist weer teveel. Dit allemaal op de leegte op te vullen en de verveling tegen te gaan. 

Pilot zintuigenmix

Na een inventarisatie door adviesbureau New Thinking van Lysander van der Sluis besluit Rob Ebbeling, locatiemanager bij Stichting Cordaan, tot een pilot. Er wordt een mix gemaakt van zintuigelijke instrumenten, met als inzet een betere leefomgeving voor de bewoners van de PG-afdeling. Belangrijk neveneffect zou kunnen zijn dat het werk voor de verzorgende daardoor ook minder stressvol wordt.

Geurdispensers worden geplaatst in de twee huiskamers met rustgevende geuren zoals jasmijn en rozemarijn. De huiskamers worden ingericht met ouderwetse meubels en attributen. Tenslotte wordt overgegaan tot de ingebruikname van het 24-uurs Geheugenvenster muziek- en beeldprogramma, wat rekening houdt met het dagritme van mensen met dementie.

Onderzoeksopzet

Omdat het onmogelijk is om de bewoners zelf te bevragen, is gekozen om gebruik te maken van de waarneming door verzorgenden. In samenwerking met Windesheim Hogeschool in Zwolle zijn vragenlijsten en een observatiechecklijst ontwikkeld. Deze zijn ingezet gedurende een 0-meting en na 8 maanden weer opnieuw voor de evaluatie.