Kijk in mijn ogen, muziek als middel voor contact

19 november 2015

Pra muziektheaterproducties staat bekend om haar voorstellingen voor en door jong en oud. Het project 'Kijk in mijn ogen' richt zich in het bijzonder op bewoners van een twintigtal verzorgingshuizen en kinderen uit groep zes van nabijgelegen scholen. Gezamenlijk werken zij met professionals uit de dans- regie-, schrijf- en muziekwereld een jaarlang aan een tweeluik. Er wordt gestart met het ontwikkelen van een poëzierevue met live muziek, naar aanleiding van vertel- en schrijfworkshops. De resultaten hiervan dienen als inspiratie voor het tweede deel van het project; een dansvoorstelling met eigengemaakte choreografieën waarin de ouderen en de kinderen samen dansen. Thema’s die aan bod komen zijn ontheemding, contact en vertrouwen.

Voor diverse ziektebeelden, zoals dementie, kan muziek zo een extra stimulans zijn tot activeren en bewegen. Kennis maken met de methodiek van "Kijk in mijn ogen"? Monique Masselink verzorgt een workshop op het landelijk congres Muziek, een waardevol instrument in de zorg.