In contact blijven door lichamelijke aanraking

3 november 2021 In contact blijven door lichamelijke aanraking

Hoe kan je, ook tijdens de laatste levensfase, in contact blijven met je cliënt? Ondanks zijn verminderde communicatieve vaardigheden? Non-verbale benaderingswijzen worden steeds belangrijker. Shantala kan bijdragen om op een respectvolle manier in contact te komen d.m.v. lichamelijke aanraking.

Marca van den Broek is werkzaam bij ORO, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, leert zorgverleners op een zodanige manier contact te maken, dat ze de cliënten het gevoel geven “je bent goed zoals je bent”. Het effect is, dat de cliënten meer gaan meewerken in plaats van tegenwerken en er minder conflictsituaties op de werkplek zijn. Mensen zijn gewoon weer blijer, want ze voelen zich weer gezien en gehoord.

“Je bent goed zoals je bent”

Juist zorgverleners bepalen door hun manier van benaderen de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Immers, mensen met een beperking hebben een ander tempo van leven. De behoefte aan contact en aanraking neemt toe, naarmate de gezondheid van een mens slechter is, zeker als de ander zichzelf moeilijker kan aanraken of contact kan maken met een ander. Positieve aanraking net zo belangrijk is, als eten en drinken voor het welzijn van de mens.

”In de praktijk zie je veel functionele contact”

De praktijk laat echter zien, dat mensen met een zorgvraag meestal alleen nog maar functioneel aangeraakt worden. Daarbij laten we ze vaak onbewust non-verbaal voelen “dat ze er niet zo toe doen”. Door deze functionele benadering voelt de persoon met een zorgvraag zich nog meer afgewezen in zijn mens-zijn. Als reactie hierop sluiten de zorgvragers zich af en doen niet meer mee met het dagelijks leven. Ze kunnen agressief gedrag gaan vertonen of ze bouwen meer (spier)spanning op, waardoor er meer weerstand ontstaat en bijvoorbeeld de verzorgingssituaties langer duren.

”Met elkaar in contact zijn, geeft vertrouwen en veiligheid”

Door het toepassen van de uitgangspunten van de Shantala Speciale Zorg komen zorgverleners en de cliënten weer met elkaar in contact. Er ontstaat vervolgens meer vertrouwen en veiligheid, omdat de zorgvrager nu ook non-verbaal ervaart ”jij bent goed zoals je bent”. ”Het werk wordt hierdoor makkelijker, want je krijgt meer meewerking in plaats van tegenwerking. Er zijn ook minder conflictsituaties en mensen zijn gewoon weer blijer. De belangrijkste reden hiervoor is, dat mensen zich weer deel voelen uitmaken van de situatie. Kortom, ze voelen zich weer gezien en gehoord” aldus Marca.

Marca geeft aan, dat deze uitgangspunten een “Way of Life” zijn en ze zou het liefst zien, dat deze uitgangspunten binnen het directe zorgcontact dagelijks plaatsvinden en niet alleen bijvoorbeeld tijdens een uurtje activiteitenbegeleiding. Eén van de belangrijkste voorwaarden om de kerngedachte van Shantala Speciale Zorg tot haar recht te laten komen, betreft de éénduidigheid van werken binnen een zorginstelling. Hoe meer mensen op een groep of een afdeling deze methode toepassen, hoe groter het positieve effect op de zorgvragers. Het effect is dan ook het grootst, wanneer een aantal zorgverleners die samen op een groep of een afdeling werken samen de basistraining volgen.

”Creëer veiligheid en geborgenheid”

Als iedereen op dezelfde manier de zorgvrager benadert, wordt de situatie overzichtelijk. Hierdoor wordt veiligheid en geborgenheid gecreëerd, wat weer veel rust op een groep of op een afdeling geeft.

Wil je zelf ervaren wat Shantala bij jou doet en hoe je dat zelf kunt toepassen in de zorg voor jouw cliënten? Schrijf je dan in voor de training Persoonsgerichte benadering bij complex gedrag van StudieArena. Voor meer informatie mail: info@studiearena.nl.