Een veilige leefomgeving voor ouderen met psychische problemen

11 mei 2015 Een veilige leefomgeving voor ouderen met psychische problemen

Onderzoeker-psycholoog Timo Klein Kranenbarg presenteerde tijdens ‘De week van de zorg en welzijn’ handvatten voor toekomstbestendige zorg. Dit onderzoek deed hij onder bewoners, mantelzorgers, medewerkers en andere belanghebbenden van De Bolder. Een plek waar zorg, begeleiding en beschermd wonen samen komen.

‘Deze vorm van wonen en zorg, zoals in Lelystad is opgezet bestaat niet in Nederland,’ zo geeft bestuurder John Bos van Woonzorg Flevoland aan. ‘Het biedt een veilige en levensbestendige woonplek voor mensen die eigenlijk nergens terecht kunnen.’ GGZ-instelling Kwintes en Woonzorg Flevoland hebben in 2013 een passende woonvorm neergezet voor ouderen die vroeger tussen wal en schip vielen. Voor hen die psychiatrische begeleiding èn lichamelijke verzorging nodig hebben.

Langdurige zorg voor ouderen met multi-problematiek

Onderzoeker Timo Klein Kranenbarg roemt de gedurfde samenvoeging van twee zorgculturen. Hierdoor ontstaat bij De Bolder een grensoverschrijdende en lerende samenwerking. Een medewerker van Kwintes: ‘Onze collega’s van Woonzorg Flevoland leren ons om te gaan met lichamelijke problemen van mensen op leeftijd. En dat geeft verrassende uitkomsten en betere zorg. Samen hebben we veel plezier om de verschillen in aanpak en gaan dan op een natuurlijke wijze op zoek naar betere zorg en vinden we verrassende uitkomsten.’

‘De positieve samenwerking en prettige sfeer resulteert in een hoge score op klanttevredenheid,’ aldus Timo. ‘Vooral de mantelzorgers zijn gelukkig met deze oplossing voor hun familielid of partner. Het is een open cultuur, waarin de bewoners een rol hebben in de organisatie onder ander door betrokken te worden bij de zorg en het aannemen van nieuwe medewerkers. Bij De Bolder is de betrokkenheid bij elkaar en de buurt ook een vorm van preventieve gezondheidszorg; het levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven. Psychiatrische klanten hebben vaak een kleiner netwerk. Bewonersparticipatie heeft positief effect op het netwerk.’‘Zorg in Nederland is opgesplitst in aparte domeinen en segmenten,’ aldus regiodirecteur Ron van Eeden. ‘Men vergeet weleens dat het in de zorg gaat om dezelfde universele waarden. Waarom zou je dan gescheiden werken? Onze samenwerking is een goed voorbeeld. Meer zorgorganisaties zouden op deze natuurlijke manier samen kunnen werken.’Dit succes mag echt benoemd worden. Het toont aan dat participatie in de wijk en het weghalen van de schotten tussen instellingen tot perfecte samenwerking leidt.

Bron: Woonzorg Flevoland

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit thema? Op 3 april 2017 vindt de derde studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis plaats.