Hieronder de laatste updates aangaande het Corona-virus en onze bijeenkomsten.

Update 7 - 5 augustus 2020

De Congresparade van 22 september 2020 gaat door!

Onder de huidige omstandigheden gaat de Congresparade van 22 september 2020 door. Wij zijn zelfs al druk met de voorbereidingen! Zodat we een veilige en inspirerende bijeenkomst kunnen aanbieden.

Wij hebben deze week uitgebreid overleg gehad met de locatie De Werelt, over hoe we in september een veilige bijeenkomst en inspirerend programma kunnen aanbieden aan de deelnemers. Het vraagt natuurlijk enige aanpassing, maar wij zijn ervan overtuigd dat we de Congresparade op verantwoorde wijze kunnen organiseren. Naast de maatregelen die de congreslocatie al neemt, hieronder in hoofdlijnen onze aanpak:

In de week van 17 augustus informeren wij de deelnemers nog precies welke maatregelen wij op de locatie en voor het programma nemen.

Heb je nog vragen? Wij horen het graag.
Je kunt ons bereiken op 035-7856020 of via de mail: info@studiearena.nl.

studiearena_lijn.png

Update 6 - 11 juni 2020

Hoe organiseert StudieArena een ‘coronaproof’ bijeenkomst?

afstand houden

Wil jij ook dit najaar jezelf blijven ontwikkelen? Dan kun je er bij StudieArena op vertrouwen dat wij niet alleen zorgen voor een inspirerend programma, maar ook een veilige leeromgeving die voldoet aan de RIVM richtlijnen. Sterker nog, wij kijken verder dan de richtlijnen. Wij denken daarbij niet alleen aan jouw gezondheid, maar ook de gezondheid van de mensen voor wie jij zorgdraagt.

Kleinschalig en ‘coronaproof’ een congres bijwonen
In overleg met de locaties treffen wij alle noodzakelijke maatregelen om het risico op een besmetting met COVID-19 tijdens de bijeenkomst te beperken. Zo kan je denken aan:

corona_lunch_studiearena.jpg                  zaalindeling_studiearena.jpg                buiten koffie studiearena corona
Lunch staat voorverpakte voor je klaar.                                     Zaalindeling met minimaal 1,5 mtr afstand.                          Buiten koffie en thee als het kan.

Jouw eigen gezondheid:
Vanzelfsprekend blijven wij de actuele richtlijnen van het RIVM. Wij vragen onze deelnemers, collega's en gastsprekers/trainers zelf ook alle voorzorgmaatregelen in acht te nemen met betrekking tot de eigen gezondheid:

Het is altijd mogelijk om een collega jouw plaats in te laten nemen.

Heb je nog vragen? Wij horen het graag.
Je kunt ons bereiken op 035-7856020 of via de mail: info@studiearena.nl.

studiearena_lijn.png

Update 5 - 18 mei 2020

Live trainingen starten weer in het najaar

Vanaf 1 september starten we, in kleine groepjes, weer met onze live trainingen! Tijdens je verblijf zorgen we er op allerlei manieren voor dat het onderlinge contact tussen deelnemers en medewerkers beperkt wordt en het makkelijker is om je aan de 1,5 meter afstand en hygiëne regels te houden. Natuurlijk geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.

studiearena_lijn.png

Update 4 - 6 mei 2020

Studiedag Geregeld Ontregeld - Omgaan met complex gedrag in de VG van 16 juni 2020 gaat door!

Op 16 juni 2020 staat de Studiedag Omgaan met complex gedrag in de VG gepland. Na de persconferentie van 6 mei 2020 is besloten de Studiedag op 16 juni door te laten gaan. Het totaal aantal aanwezigen is lager dan 30 personen, dat biedt de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen. In nauwe samenwerking met de locatie wordt gekeken hoe deze kleinschalige studiedag op een zo veilig mogelijke manier kan worden georganiseerd.

Wij verkennen daarnaast ook de mogelijkheid om deze studiedag eventueel online te organiseren. Alle deelnemers worden hierover z.s.m. persoonlijk geïnformeerd.

studiearena_lijn.png

Update 3 - 6 mei 2020

Congresparade Dag van de activiteitenbegeleiding editie 22 juni 2020 verplaatst naar 16 november 2020

StudieArena houdt de ontwikkelingen rondom het Corona-viris nauwlettend in de gaten. Na de  persconferentie van 6 mei 2020 is duidelijk geworden dat de Congresparade van 22 juni 2020 helaas nog niet kan plaatsvinden. Deze editie is daarom verplaatst naar 16 november 2020, wederom in De Werelt in Lunteren. Alle deelnemers worden hierover z.s.m. persoonlijk geïnformeerd.

In nauwe samenwerking met de congreslocatie wordt er intussen gewerkt aan een plan hoe deze bijeenkomst zo veilig mogelijk kan worden georganiseerd.

studiearena_lijn.png

Update 2 - 6 april 2020

Trainingen zijn verplaatst naar het najaar.

Besloten is om alle trainingen, die gepland stonden voor de zomer, te verplaatsen naar het najaar. De deelnemers zijn hier inmiddels persoonlijk over geïnformeerd.

studiearena_lijn.png

Update 1 - 24 maart 2020

Congresparade Dag van de activiteitenbegeleiding editie 31 maart 2020 verplaatst naar 22 september 2020

Maandag 23 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat alle bijeenkomsten in heel Nederland zijn afgelast. De Congresparade Dag van de activiteitenbegeleiding editie 31 maart 2020 is verplaatst naar 22 september 2020, wederom in De Werelt in Lunteren. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.