Studiedag Gerontopsychiatrie
Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis
28 september 2015

Studiedag Gerontopsychiatrie
Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis

Datum
maandag 28 september 2015
Locatie
De Werelt
Westhofflaan 2
Lunteren
Routebeschrijving
naar boven

Studiedag Gerontopsychiatrie Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Op 10 oktober 2016 organiseren wij een vervolg op dit congres.
Klik hier voor meer informatie

Een thuis bieden voor ouderen met psychiatrische problemen

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met psychiatrische beperkingen verzorgd worden in een verpleeghuis. Terwijl deze groep voorheen vaak in een GGZ-instelling verbleef. Mensen die te maken hebben met chronisch psychiatrische of psychosociale aandoeningen zijn in veel gevallen de grip op hun leven kwijt. Dit is ingrijpend voor de persoon zelf, maar ook voor de partner, kinderen èn zorgverleners.

overleg_sessie_congres_studiearena.jpgDe ondersteuning van kwetsbare ouderen met een psychiatrische zorgvraag, vaak ook gecombineerd met andere ziektebeelden, maakt het werk voor de zorgverleners uitdagend en complex. Het vraagt een heel andere benaderingswijze dan voor bewoners met bijvoorbeeld dementie of een somatische aandoening. Kennis over psychiatrische ziektebeelden is hierbij noodzakelijk. Tegelijkertijd is het belangrijk juist te kijken naar wat de cliënt nog wel kan en hoe hij of zij gestimuleerd kan worden.

Samenwerken zowel binnen het eigen team als multidisciplinair is essentieel om tot een goede eenduidige aanpak te komen. Kennis en ervaringen vanuit de GGZ sector kan hierbij ondersteunend zijn. Juist om deze complexe zorg als professional goed vol te kunnen houden.

Er zijn veel goede initiatieven, actuele onderzoeken en ontwikkelingen. Dit wilden we met u delen tijdens deze studiedag. Het eigen programma kon samengesteld worden door een keuze te maken uit 8 inspirerende sessies. De studiedag werd afgesloten met een 'open space' discussie. In continue wisselende groepjes of 1 op 1 konden ervaringen uitgewisseld worden met collega's van andere organisaties.

Deze studiedag leverde veel kennis en inzichten op over hoe de zorg voor deze groep kwetsbare ouderen verbeterd kan worden.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Start plenair ochtendprogramma

Opening door de dagvoorzitter Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

Psychiatrie in de ouderenzorg, waar hebben we het over?

De groep ouderen met psychiatrische problemen groeit. De zorg voor deze kwetsbare groep is sterk in ontwikkeling verspreid over verschillende werkgebieden. Wat zijn de ontwikkelingen in de verhoudingen tussen GGZ en V&V? En welke vooroordelen spelen in de praktijk en zitten een constructieve samenwerking in de weg? Een vogelvlucht over de huidige ontwikkelingen in de psychiatrie in de ouderenzorg.

Timo Klein Kranenbarg, verpleeghuis psycholoog, onderzoeker Kwintes Woonzorg Flevoland en CCE-consulent

09:50 uur

Psychiatrie in het verpleeghuis

Welke zorg en ondersteuning kunnen verpleeg- en verzorgingshuizen bieden als mensen naast bijvoorbeeld een somatische aandoening of dementie ook psychiatrische problemen hebben? Wat vraagt dat van het personeel? Hoe kan er een bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van leven voor deze groep kwetsbare ouderen? Anne van den Brink zet de kansen en uitdagingen op een rij.

Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker De Waalboog

10:15 uur

Debat met congresdeelnemers

Steeds meer mensen met psychiatrische problemen komen terecht in een verpleeg- of verzorgingshuis. Maar horen ze daar eigenlijk wel thuis? Is lastig gedrag nu wel of niet psychiatrisch gedrag? Hoe schakel je in je eigen houding tussen de verschillende bewoners met verschillende zorgvragen? Hoe ga je als team om met een bewoner wanneer hij de sfeer op de afdeling verpest? Aan de hand van improvisatietheater en debat wordt u uitgedaagd om stelling te nemen.

Lenie Vermeer, GZ-psycholoog Lelie Zorggroep en Timo Klein Kranenbarg, verpleeghuis psycholoog,  onderzoeker Kwintes Woonzorg Flevoland en CCE-consulent

11:00 uur

Koffie- / theepauze

11:30 uur

Sessieronde 1

12:45 uur

Lunchpauze

13:45 uur

Sessieronde 2

15:00 uur

Koffie- / theepauze

15:15 uur

‘Open Space’ discussies

De ondersteuning van kwetsbare ouderen met een psychiatrische stoornis maakt het werk uitdagend en complex. Wat zijn uw eigen ervaringen die u graag wilt delen? Welke vragen spelen er op uw locatie of binnen uw woongroep? Waar loopt u tegen aan bij een specifieke patiënt? In continue wisselende groepjes of 1 op 1 kunt u ervaringen uitwisselen met collega's van andere organisaties.

16:25 uur

Conclusies & aanbevelingen vanuit de ‘open space’ discussies

17:00 uur

Afsluiting en heerlijke borrel met vakgenoten

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Omgaan met psychiatrische gedragsverandering (vol)
2 .1 Welzijn en sfeer binnen de woongroep
1 .2 Herstelgericht werken (vol)
2 .2 Dementie en psychiatrische problemen
1 .3 Effectief teamwork
2 .3 Bundeling kennis uit ouderenpsychiatrie en V&V
1 .4 Psychiatrische problemen en dagbesteding (vol)
2 .4 Creatieve aanpak voor het terugdringen van storend gedrag
1 .5 Welzijn en sfeer binnen de woongroep
2 .5 Omgaan met psychiatrische gedragsverandering (vol)
1 .6 Dementie en psychiatrische problemen
2 .6 Effectief teamwork
2 .7 Herstelgericht werken

Partners

StudieArena
Nederlands Kenniscentrum OuderenPsychiatrie
Trimbos-instituut

Kennismarkt

CCE

Voor wie?

Het programma was o.a. bestemd voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Verpleegkundig specialisten
 • Gedragsdeskundigen, SPVers en SPHers
 • (Locatie)managers en afdelingshoofden
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen
 • Casemanagers en zorgcoördinatoren
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • Docenten en opleidingscoördinatoren

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) (toegekend voor 6 pnt)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register   (toegekend voor 6 pnt)
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) (toegekend voor 5 pnt)
 • BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers) (toegekend voor 1 pnt)
  • Vrije Ruimte Agogen
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk
 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) (toegekend voor 6 pnt)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) (toegekend voor 2 pnt)

Extra informatie

Presentaties en achtergrondinformatie 

Plenair programma ochtend

Presentatie Plenair_Anne_van_den_Brink.pdf 
Achtergrondinformatie Plenair_Psychiatrie_in_het_verpleeghuis_Anne_van_den_Brink.pdf 

Presentaties en achtergrondinformatie sessies

1.1 en 2.5 Omgaan met psychiatrische gedragdveranderingen

Presentatie Sessie_1_1_en_2_5_omgaan_met_psychiatrische_gedragsveranderingen.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_1_en_2_5_omgaan_met_psychiatrische_gedragsveranderingen.pdf 

1.2 en 2.7 Herstelgericht werken

Presentatie Sessie_1_2_en_2_7_herstelgericht_werken.pdf
Achtergrondinformatie Sessie_1_2_en_2_7_herstelgericht_werken.pdf

1.3 en 2.6 Effectief teamwork

Presentatie Sessie_1_3_en_2_6_effectief_teamwork.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_3_en_2_6_effectief_teamwork.pdf

1.4 Psychiatrische problemen en dagbesteding

Presentatie Sessie_1_4_psychiatrische_problemen_en_dagbesteding.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_4_psychiatrische_problemen_en_dagbesteding.pdf 

1.5 en 2.1 welzijn en sfeer binnen de woongroep

Presentatie Sessie_1_5_en_2_1_welzijn_en_sfeer_binnen_de_woongroep.pdf 

1.6 en 2.2 Dementie en psychiatrische problemen

Presentatie Sessie_1_6_en_2_2_dementie_en_psychiatrische_problemen.pdf 
Achtergrondinformatie Sessie_1_6_en_2_2_dementie_en_psychiatrische_problemen.pdf 

2.3 Bundeling kennis uit ouderenpsychiatrie en V&V 

Presentaties:
Sessie_2_3_bundeling_kennis_uit_ouderenpsychiatrie_en_venv.pdf  
Sessie_2_3_bundeling_kennis_uit_ouderenpsychiatrie_en_venv_bijlage_zorgdossier
Sessie_2_3_bundeling_kennis_uit_ouderenpsychiatrie_en_venv_extra_zorgdossier.pdf

Achtergrondinformatie: Sessie_2_3_bundeling_kennis_uit_ouderenpsychiatrie_en_venv.pdf 

2.4 Creatieve aanpak terugdringen van storend gedrag

Presentaties:
Sessie_2_4_creatieve_aanpak_voor_het_terugdringen_van_storend_gedrag.pdf 
Sessie_2_4_creatieve_aanpak_voor_het_tterugdringen_van_storend_gedrag_extra_artikel.pdf

Achtergrondinformatie: Sessie_2_4_creatieve_aanpak_voor_het_terugdringen_van_storend_gedrag.pdf

Open space vragen en opmerkingen

Klik hier voor de vellen van de Open Space discussie.pdf

Informatiestands 

Bovenstaande documenten zijn in eerste instantie exclusief beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de studiedag en mogen niet verder verspreid, vermenigvuldigd of (gedeeltelijk) gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van StudieArena. Dit in verband met copyrights.