Landelijke Studiedag 
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
4 juli 2016

Landelijke Studiedag
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Datum
maandag 4 juli 2016
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

Landelijke Studiedag Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Meer aandacht voor dementie bij mensen met een
verstandelijke beperking

dementie_bij_mensen_met_een_verstandelijke_beperking_studiedag_studiearena.jpgOok mensen met een verstandelijke beperking leven steeds langer. Bij deze cliëntengroep komt dementie vaker voor dan bij normaal begaafde mensen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met het syndroom van Down. De eerste verschijnselen openbaren zich soms al rond het veertigste levensjaar; de ziekte ontwikkelt zich daarna snel. Van de mensen met het syndroom van Down die ouder zijn dan 40 jaar heeft ongeveer een derde dementie en boven de 60 jaar loopt dit zelfs op tot 92%.

Diagnose stellen is lastig
Het is vaak moeilijk de diagnose dementie te stellen. Dat geldt zowel voor professionele hulpverleners als de familie van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste symptomen van de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer, zijn moeilijk te herkennen. Stoornissen in het kortetermijngeheugen of oriëntatieproblemen kunnen ook bij de handicap horen. Onrustig gedrag, een depressie of ziektes worden vaak verward met de eerste symptomen van dementie. Slecht horen en slecht zien maakt communicatie soms lastig.

Veel vragen bij hulpverleners en familie
Is de diagnose dementie eenmaal gesteld, dan komen weer nieuwe vragen boven. Wat zijn de gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving? Hoe kan je daar als zorgverlener op inspringen? Hoe reageer je op ander gedrag? Hoe kan familie worden ondersteund? Hoe ga je om met ethische vraagstukken? Deze en vele andere vragen kwamen tijdens de studiedag over Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking aan de orde.

De studiedag vond plaats op 4 juli 2016 en werd georganiseerd door StudieArena in samenwerking met V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg, Alzheimer Nederland, KansPlus, IDé en Buro Urlings.

Deze studiedag maakte deel uit van een reeks bijeenkomsten over diverse thema’s die een rol spelen bij de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. De volgende thema’s komen nog aan bod

 • Themadag 1: Dementie (4 juli 2016) > heeft reeds plaatsgevonden

 • Themadag 2: Zorg in de laatste levensfase (november 2016) > hou mij op de hoogte

 • Themadag 3: Activeren, bewegen en dagbesteding (januari 2017)

 • Themadag 4: Omgaan met gedragsveranderingen

 • Themadag 5: Belevingsgerichte zorg

 • Themadag 6: Familieparticipatie en zelfregie

 • Themadag 7: Voeding en eetproblematiek

 • Themadag 8: Autisme

 • Themadag 9: Ernstig Meervoudige Beperking

 • Themadag 10: Waar sta jij in de VGZ?

Wil jij geïnformeerd worden over een van deze themabijeenkomsten?

Hou mij op de hoogte

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening congresprogramma

Jeroen Meeder, directeur StudieArena

Muziek en zorg
Tijdens een verrassende opening krijg je inzicht in de mogelijkheden die muziek kan bieden voor de zorg en het welbevinden van mensen met dementie en een verstandelijke beperking.

10:00 uur

Tafelgesprek dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Tijdens een tafelgesprek met verschillende experts word je meegenomen in de wereld van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Thema's als het stellen van de diagnose, de fysieke gevolgen en het belang van vroegtijdige zorgplanning komen aan bod, maar ook het omgaan met gedragsveranderingen.

Alain Dekker, neurowetenschapper Universitair Medisch Centrum Groningen
Marijke Tonino, arts Verstandelijk Gehandicapten Stichting Prisma
Annemieke Wagemans, arts Verstandelijk Gehandicapten Maasveld
Arianne Uijl-Blijenberg, orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog ASVZ

alain_dekker_gastspreker_studiearena.jpegmarijke_tonino_gastspreker_studiearena.jpgannemieke_wagemans_gastspreker_studiearena.jpgarianne_uijl.jpg

11:00 uur

Koffie-/theepauze

11:20 uur

Masterclass - Begeleiden van mensen met dementie en een verstandelijke beperking

Harry Urlings neemt je mee in de mogelijkheden van het respectvol begeleiden van mensen met dementie en een verstandelijke beperking. Ook wordt ingegaan op het balans zoeken tussen behoefte aan rust en actuele inzichten in stimuleren, bewegen en het aanbieden van activiteiten.

Harry Urlings, GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist NVO en eigenaar Buro Urlings

12:10 uur

Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken

13:00 uur

Sessieronde 1 * Maak je keuze uit 4 verschillende sessies
1.1 Signaleren en symptomen van dementie
1.2 Dubbelzintuigelijke problematiek
1.3 Invloed van de omgeving
1.4 Dagbeleving en activeren

14:10 uur

Koffie-/theepauze

14:30 uur

Sessieronde 2 * Maak je keuze uit 4 verschillende sessies
2.1 Vrijheid en veiligheid bij dementie
2.2 Vroegtijdig bespreken laatste levensfase
2.3 Anders kijken naar gedrag
2.5 Signaleren van pijn

15:30 uur

Koffie-/theepauze

15:50 uur

Sessieronde 3 * Maak je keuze uit 4 verschillende sessies
3.1 Vrijheid en veiligheid bij dementie
3.3 Anders kijken naar gedrag
3.4 Dementietafel als middel voor familieparticipatie
3.5 Signaleren van pijn

16:50 uur

Borrel en gelegenheid tot netwerken

download complete programma

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ervaringssessie

In een ervaringssessie ligt de nadruk op het zelf ondergaan/ervaren van bepaalde methodieken om deze vervolgens in de eigen praktijk te kunnen inzetten.

Casuïstieksessie

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan de deelnemers met elkaar de diepte in. Waarbij speciale aandacht is voor de vertaling van het project naar de eigen praktijk.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Signaleren en symptomen van dementie
2 .1 Vrijheid en veiligheid bij dementie
3 .1 Vrijheid en veiligheid bij dementie (vol)
1 .2 Dubbelzintuiglijke problematiek
2 .2 Vroegtijdig bespreken laatste levensfase
3 .2 Vroegtijdig bespreken laatste levensfase
1 .3 Invloed van de omgeving
2 .3 Anders kijken naar gedrag
3 .3 Anders kijken naar gedrag
1 .4 Dagbeleving en activeren
2 .4 Dementietafel als middel voor familieparticipatie
3 .4 Dementietafel als middel voor familieparticipatie
2 .5 Signaleren van pijn
3 .5 Signaleren van pijn

Partners

StudieArena
V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg
Kans+
IDé Innovatiekring Dementie
Buro Urlings
Alzheimer Nederland

Kennismarkt

Qwiek
Kans+
Alzheimer Nederland
Buro Urlings
IDé

Voor wie?

Voor wie?

informatiemarkt bewegen congres studiearenaDeze studiedag was bedoeld voor medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties. Het programma was tevens interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Tijdens deze studiedag ontmoette je collega's uit alle diciplines. Zo was het programma interessant voor:

 • Verpleegkundigen en verzorgenden
 • (Woon)begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Orthopedagogen / Gedragsdeskundigen
 • Sociaalagogisch werkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Geestelijk verzorgers
 • Activiteitenbegeleiders / Medewerkers dagbesteding
 • Ouderenadviseurs / Cliëntconsulenten
 • Gerontologen / Psychogerontologen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Psychologen
 • Ergotherapeuten
 • Fysiotherapeuten / Bewegingsagogen
 • Arten voor verstandelijk gehandicapten (AVG artsen)
 • Huisartsen / Praktijkondersteuners
 • Afdelingshoofden / Teamleiders / Locatiemanagers
 • Medewerkers Kennisinstituten / Brancheorganisaties

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie toegekend door de volgende beroepsverenigingen:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (o.a. Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) > 5 punten
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden > 6 punten
 • NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijs / Orthopedagogen) > in behandeling
 • Registerplein
  • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners > 6,5 punten
  • Vrije Ruimte Agogen > 1 punt
  • Vrije Ruimte Maatschappelijk Werk > 1 punt
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) > 2 punten
 • KNGF Kwaliteitsdeel > 5 punten
 • KNGF Algemene fysiotherapie > afgewezen
 • NVFG > afgewezen

Staat jouw vereniging niet in de bovenstaande lijst en wil je wel graag deelnemen en in aanmerking komen voor accreditatiepunten? Laat het ons weten! Wij nemen nieuwe aanvragen graag in behandeling.

Extra informatie

LinkedIn-groep

linkedin.pngIn onze LinkedIn groep Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking kan je voorafgaand aan de studiedag al kennisdelen over dit thema. Discussieer mee, start een eigen discussie en laat je inspireren door vernieuwende praktijkvoorbeelden en actueel wetenschappelijk onderzoek.

 

informatiestand congres studiearenaInformatiestand

Wij bieden kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid zich te presenteren op de informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Heb je interesse om deel te nemen met een informatiestand op één van de bijeenkomsten? Voor meer informatie over de mogelijkheden kan je contact opnemen met Maartje van Bracht, StudieArena, tel. 035 - 539 4005, mail: info@studiearena.nl.