Landelijk Congres 
Muziek, een waardevol instrument 
in de Zorg
26 september 2016

Landelijk Congres
Muziek, een waardevol instrument
in de Zorg

Het congres is nog in voorbereiding.

Datum
maandag 26 september 2016
Locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
Ede
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Muziek, een waardevol instrument in de Zorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Muziek, een waardevol instrument in de Zorg

Muziek is niet weg te denken uit ons leven. Luisteren naar muziek geeft een bijzondere beleving, het roept emoties op en brengt mensen in contact. Prof. dr. Erik Scherder heeft aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen gebieden in de hersenen; taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en gebieden waar betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.

Zo krijgen mensen met diepgevorderde dementie door het luisteren naar muziek herinneringen terug. Kinderen met autisme leren zich door muziek beter te uiten in hun gedrag en emotie. Mensen die een herseninfarct hebben gehad, kunnen door muziektherapie hun spraak leren verbeteren. Doordat muziek positieve gevoelens oproept, kan het ondersteunen bij stressvolle momenten in de dagelijkse zorg. Ook in het ziekenhuis wordt muziek ingezet als middel tegen pijn, stress en angst, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Alle reden om vaker muziek in te zetten als hulpmiddel in de zorg.

'Muziek raakt iets aan, waar een ziekte als dementie geen vat op heeft.'

impressie_congres_muziek_als_instrument_in_de_zorg_5.jpgimpressie_congres_muziek_als_instrument_in_de_zorg_4.jpgOp het landelijk congres Muziek, een waardevol instrument in de Zorg komen de uiteenlopende positieve effecten uitgebreid aan bod. Zo schenkt Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuro-musicologie en promovendus bij Prof.dr. Erik Scherder, aandacht aan de werking van het brein in relatie tot muziek. Prof.dr. Hans Jeekel, emiritus hoogleraar Chirurgie, vertelt over de eerste onderzoeken en praktijk ervaringen van muziek als medicijn in het ziekenhuis. Hanne Deneire, componist uit Vlaanderen, licht het Belgische project 'De stem van ons geheugen’ toe over contact maken met mensen met dementie.

Naast inspirerende plenaire lezingen krijg je veel praktische tips hoe je zelf muziek kunt toepassen binnen je eigen werk. Het congres vindt plaats op 26 september 2016 in het Akoesticum in Ede. In de video hieronder krijg je een impressie van de vorige editie van het congres.

En weer een mooie reactie van een deelnemer ontvangen:

"Compleet overrompeld, ontzettend gelachen, gehuild, geraakt, verrast, en super veel mooie informatie gehad al, wat voor 100% ingezet kan worden op de werkvloer. Het is een daadwerkelijk mooi en interessant congres, met goede sprekers. Daarbij is alles tot in de puntjes verzorgd. Ik ben blij dat ik hier aanwezig mocht zijn!"

 

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst/registratie & Informatiemarkt

09:30 uur

Opening plenair ochtendprogramma
voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09:40 uur

Invloed van geluid

irene_kruijssen_trainer_studiearena.jpgDagelijks worden we onbewust beïnvloed door geluiden uit onze omgeving. Wat gebeurt er met je als je geluid hoort? Wanneer beïnvloedt het je stemming bijvoorbeeld positief en wanneer irriteert het? Op een verrassende manier ervaar je dat geluid een continue onderdeel uitmaakt van ons dagelijkse leven.

Irene Kruijssen, neurologisch muziektherepeut Cordaan

10:00 uur

Muziek als medicijn

gastspreker studiearena hans jeekel

Prof.dr. Hans Jeekel, emirus-hoogleraar Chirurgie, is een groot voorstander van de inzet van muziek als medicijn in de zorg. Uit een zorgvuldige anlyse heeft hij kunnen vaststellen dat patiënten na een operatie sneller herstellen en minder pijnmedicatie nodig hebben als zij tijdens de operatie naar klassieke muziek hebben geluisterd. Hij vertelt over zijn ervaringen, eerste veelbelovende onderzoeksresultaten en de weerbarstigheid van de zorgsector om muziek als medicijn in te zetten.

Prof.dr. Hans Jeekel, emiritus hoogleraar Chirurgie Erasmus MC

10:30 uur

Ervaringsdeskundige aan het woord

willem_philpse.jpegWillem was op zijn 23e hard op weg om tot de top van de Nederlandse muziekscene te gaan horen.Hij speelde als gitarist met artiesten zoals Postmen, Anouk en Soulvation. Een herseninfarct maakte een bruut einde aan zijn succesvolle carrière als professioneel gitarist. Hij raakte halfzijdig verlamd en moest alles opnieuw leren. In zijn lezing neemt hij je mee in zijn strijd naar herstel. Hij vertelt over zijn passie voor muziek die altijd is blijven branden en hoe hij hier op een nieuwe manier uiting aan heeft weten te geven. Willem hoopt met zijn aanstekelijke gevoel voor humor en levenslust andere mensen te inspireren om voor het hoogst haalbare te gaan in het leven

Willem Philipsen, initiatiefnemer Novocane en ambassadeur van de Edwin van der Sar Foundation

10:45 uur

Muziek en het brein

artur jaschke gastspreker studiearenaWaarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Wat zijn de psychologische en fysieke effecten van de inzet van muziek als hulpmiddel in de zorg? Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuro-musicologie en promovendus van Prof.dr. Erik Scherder VU Amsterdam is overtuigd van de toegevoegde waarde van muziek voor o.a. mensen met dementie, Parkinson, autisme en bij de revalidatie van mensen die een herseninfarct hebben gehad. Op het congres geeft hij een college over muziek en de invloed op gedrag, taal, motoriek, geheugen en stemming. Je krijgt letterlijk een kijkje in het brein.

Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuro-musicologie VU Amsterdam en promovendus bij Prof.dr. Erik Scherder VU Amsterdam

Uitzending Koffietijd over hoe muziek de hersenen kan beïnvloeden en je ook op latere leeftijd  muziekherinneringen kan ophalen.

11:20 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

11:50 uur

Een andere dementie in muziek

gastspreker studiearena hanne deneireHanne Deneire, componist uit Vlaanderen, is initiatiefnemer van het succesvolle project 'De Stem van ons Geheugen'. Zij brengt mensen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving samen via muziek. Zij vertelt o.a. over hoe zingen bepaalde hersendelen activeert, waardoor je makkelijker in contact kan komen met mensen met dementie. En hoe muziek en je eigen stem een bijdrage kunnen leveren aan contact maken, welbevinden en de empowerment van mensen met dementie.

Hanne Deneire, artistiek leider House of Music en coördinator De Stem van ons Geheugen

12:40 uur

Lunchpauze & Informatiemarkt

13:30 uur

Sessieronde 1 * Keuze uit 6 verschillende sessies

1.1 Hoe zet ik een muziekproject op?
1.4 Muziekproject in co-creatie
1.5 Belevingsconcert voor mensen met vergevorderde dementie
1.6 Muziek voor stressreductie bij mensen met LVB
1.7 Muziek als medicijn in het ziekenhuis
1.8 Muziek en bewegen bij Parkinson, reuma en MS

15:00 uur

Koffie-/theepauze & Informatiemarkt

15:30 uur

Sessieronde 2 * Keuze uit 6 verschillende sessies

2.1 Muziek als onderdeel van de dagelijkse (ochtend) zorg
2.2 Toepassen van geïndividualiseerde muziek
2.3 Zingend contact maken
2.4 Muziek en ‘geestelijke’ verzorging
2.5 Communiceren met en door muziek bij afasie
2.6 Beleven in Muziek (BIM)

17:00 uur

Netwerkborrel & Informatiemarkt

download complete programma

Sessierondes

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Hoe zet ik een muziekproject op?
2 .1 Muziek als onderdeel van de dagelijkse (ochtend) zorg
1 .2 Coachende rol muziektherapeuten
2 .2 Toepassen van geïndividualiseerde muziek
1 .3 Radio Remember
2 .3 Zingend contact maken
1 .4 Muziekproject in co-creatie
2 .4 Muziek en ‘geestelijke’ verzorging
1 .5 Belevingsconcert voor mensen met vergevorderde dementie
2 .5 Communiceren met en door muziek bij afasie
1 .6 Muziek voor stressreductie bij mensen met LVB
2 .6 Beleven in Muziek (BIM)
1 .7 Muziek als medicijn in het ziekenhuis
2 .7 Hoe zet ik een muziekproject op in het ziekenhuis?
1 .8 Muziek en bewegen bij Parkinson, reuma en MS

Partners

StudieArena
Alzheimer Nederland
Vrije Universiteit Amsterdam
House of Music
NVvMT
Music & Memory

Kennismarkt

Alzheimer Nederland
House of Music
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

Voor wie?

Het congresprogramma was bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders
 • Verpleegkundig specialisten

 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici
 • Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten
 • Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers

 • Casemanagers en ouderenadviseurs
 • 
(Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde
 • GZ-psychologen en psychogerontologen
 • (Locatie)managers, afdelingshoofden en zorgcoördinatoren
 • Docenten en opleidingscoöordinatoren

Ook was het programma interessant voor medewerkers van onderwijs, universiteiten en kennisinstituten, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenorganisaties.

Tijdens deze congresdag kon je collega’s ontmoeten uit alle diciplines, van verzorgenden tot muziektherapeuten en locatiemanagers tot beleidsmakers.

Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door de volgende verenigingen:
 • SRVB RegisterVaktherapie > 6 punten
 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) > 6 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register > 6 punten
 • ADAP (o.a. voor ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) > 6 punten
 • Registerplein (voorheen BAMw) > 1 punt voor zowel vrije ruimte agogen als maatschappelijk werk
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) > 2 punten 

Extra informatie

Muziek en het brein

artur jaschke gastspreker studiearenaWaarom ga je bijna vanzelf bewegen als je muziek hoort? Wat zijn de psychologische en fysieke effecten van de inzet van muziek als hulpmiddel in de zorg? Artur Jaschke, onderzoeker klinische neuro-musicologie VU Amsterdam (en promovendus van Prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie) is overtuigd van de toegevoegde waarde van muziek voor o.a. mensen met dementie, Parkinson, autisme en bij de revalidatie van mensen die een herseninfarct hebben gehad. Op het congres geeft hij een college over muziek en de invloed op gedrag, taal, motoriek, geheugen en stemming. Je krijgt letterlijk een kijkje in het brein.

 

Waardevol contact maken

gastspreker_studiearena_hanne_deneire.pngHanne Deneire, muziektherapeute uit Vlaanderen, is initiatiefnemer van het succesvolle project 'De Stem van ons Geheugen'. Zij brengt mensen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving samen via muziek. Zij vertelt o.a. over hoe zingen bepaalde hersendelen activeert, waardoor je makkelijker in contact kan komen met mensen met dementie. En hoe muziek en je eigen stem een bijdrage kan leveren aan contact maken, welbevinden en de empowerment van mensen met dementie.

 

Muziek als medicijn

gastspreker studiearena hans jeekelProf.dr. Hans Jeekel, emirus-hoogleraar Chirurgie en één van de eerste Nederlandse chirurgen actief met de eerste niertransplantaties, is een groot voorstander van de inzet van muziek in de zorg. Hij heeft in zijn eigen praktijk ondervonden dat patiënten die tijdens een operatie onder narcose naar klassieke muziek luisteren na afloop sneller herstellen en minder pijnbehandeling nodig hebben. Onderzoek met te vroeg geboren kinderen en klassieke muziek heeft ook tot opzienbarende resultaten geleid; hun groei zou kunnen worden bevorderd door ze in een couveuse naar klassieke muziek te laten luisteren. Op het congres vertelt hij over zijn ervaringen en de weerbarstigheid van de zorgsector om muziek als medicijn in te zetten. Hij zal ook actuele ZonMw onderzoeken toelichten naar de meerwaarde van muziek voor de zorg. ‘Het zou een schande zijn als we zorg die wel werkt de patiënt onthouden’, aldus hoogleraar chirurgie Hans Jeekel (lees ook Trouw: Arts moet alternatieve geneeskunde benutten).


Masterclass Een andere Dementie in Muziek

Aanvullend op het congres organiseren wij de masterclass Een andere dementie in muziek. Deze masterclass in de vorm van een training legt de eerste basis voor zowel het opzetten van een muziekproject binnen jouw organisatie als voor het toepassen van muziekactiviteiten gedurende de dagelijkse zorg voor mensen met dementie. Het programma sluit zoveel mogelijk aan bij de praktijksituatie van de deelnemers zodat je na de training direct met je nieuwe kennis aan de slag kan. Meer informatie over de Masterclass>>