Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden van StudieArena Zorg & Wonen. Deze bestaan uit de Algemene Deelnamevoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden.

De deelnamevoorwaarden hebben betrekking op aanmeldingen voor/deelname aan bijeenkomsten zoals congressen, werkconferenties, studiedagen, seminars en cursussen van StudieArena Zorg & Wonen:

 

De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten die StudieArena Zorg & Wonen uitvoert in opdracht van derden:

 

Wij kunnen u de voorwaarden ook per post doen toekomen. Wij verzoeken u hiervoor contact met ons secretariaat op te nemen.