Toekomstvisie op langdurige zorg en chronisch zieken

26 januari 2016

ActiZ heeft in 2015 in co-creatie met leden, stakeholders, externe ervaringsdeskundigen en jongeren een toekomstvisie op de langdurige zorg en zorg voor chronisch zieken ontwikkeld.

Met deze visie (PDF) heeft ActiZ tot 2025 de volgende ambitie:

Zorgorganisaties zijn ondersteunend aan de cliënt en de professional. De cliënt bepaalt zelf, eventueel samen met zijn sociale netwerk, hoe hij woont en waar hij zijn professionele zorg en ondersteuning inkoopt. Dit geldt voor alle cliënten, variërend van de vitale cliënt tot de zeer kwetsbare cliënt. De cliënt overlegt samen met de zorgprofessional welke professionele hulp en ondersteuning het beste past.

Zorgorganisaties spelen met een passend zorgaanbod in op de diversiteit van vragen van cliënten en dragen zo bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarbij maken zij, maar ook de cliënt, gebruik van nieuwe technologieën.

De rol van de zorgprofessional verandert, en de zorgorganisatie biedt ruimte, scholing en ondersteuning aan de professional om passende zorg te kunnen bieden en zich te ontwikkelen. De diversiteit aan organisatievormen is groot, onder meer omdat professionals op andere en meer flexibele manieren gaan (samen)werken.

We hopen deze ambitie we samen met de sector en andere stakeholders te realiseren. Naast deze algemene visie heeft ActiZ ook een visie op de vernieuwing van de Wlz (de zware verpleegzorg) ontwikkeld: ‘Ruimte scheppen voor welbevinden’ en ontwikkelen we dit jaar een visie op de 1e lijn. Op die manier verbinden we onze visie op de verschillende deelterreinen van de zorg en ondersteuning waar we ons op richten.

Lees meer in de Brochure Zorg van morgen: Ondernemerschap in stroomversnelling!