StudieArena bestaat deze week 10 jaar!

24 augustus 2017 StudieArena bestaat deze week 10 jaar!

Al 10 jaar zetten wij ons in voor innovatie in de langdurige zorg en daar zijn wij trots op!

Langs deze weg willen wij alle gastsprekers en organisaties bedanken voor hun inzet en bereidheid om hun vernieuwende ideëen te delen en samen de zorg een stapje verder te helpen. Ook willen wij de deelnemers bedanken die onze congressen en studiedagen hebben bezocht en zo de kennisuitwisseling en innovatie in de zorg mede mogelijk hebben gemaakt.

StudieArena zet zich al 10 jaar in voor een meer sociale benadering in de zorg met speciale aandacht voor wat kwetsbare mensen nog wel kunnen.

Zo hebben wij ons hard gemaakt voor thema's als zelfregie, bewegen op de afdeling, gezonde leefstijl en voeding, omgaan met gedragsverandering en de inzet van muziek in de dagelijkse zorg. Wij stelde het lerend vermogen bij mensen met dementie centraal en besteedde veel aandacht aan contactgericht werken in de laatste levensfase. Ook hebben wij veel zorgorganisaties en gemeente ondersteund bij de transitie van AWBZ naar de Wmo.

StudieArena besteedt veel aandacht aan onderzoek en heeft daardoor een eigen(wijze) visie op waar de zorg naar toe zou kunnen ontwikkelen. Daarin onderscheiden wij ons van andere congresbureau's.

De zorg verandert razendsnel. Het besef dringt door dat de zorg op een fundamenteel andere manier moet worden georganiseerd. Terwijl niets hetzelfde blijft, gaat het werk gewoon door. Dit vraagt veel van je aanpassingsvermogen. Met de 10 jaar ervaring in onze rugtas willen wij je graag de komende periode meer begeleiden in jouw persoonlijke ontwikkeling. Met oog voor nieuwe thema's en methodieken, maar in het bijzonder wat jij en jouw team hierin te doen hebben.

Hartelijke groet, namens het team van StudieArena,
Jeroen Meeder