Sprakeloos Gevoel

5 september 2017 Sprakeloos Gevoel

Met het vorderen van de leeftijd blikken veel mensen terug op het verleden; ouderen halen vaak herinneringen op aan opvallende gebeurtenissen in hun leven. Dit helpt hen om te gaan met de ervaringen van nu. Ook herinneringen aan hun geloofsleven of spirituele levensoriëntatie spelen hierbij een belangrijke rol. Dit geldt in versterkte mate als ouderen enigszins de grip op het leven kwijtraken door dementie, beroerte of vergelijkbare aandoeningen. Deze personen komen in een situatie terecht die het best omschreven kan worden als het ervaren van “een sprakeloos gevoel”.

Mensen van jongere generaties zijn vaak niet bekend met de verschillende levensbeschouwingen en bijbehorende rituelen van deze ouderen. Men wil de oudere in dit ‘sprakeloze gevoel’ niet alleen laten maar onwetendheid, twijfel en aarzeling leiden er vaak toe dat een zo gewenst contact hierover uitblijft. Door samen met de cliënt naar een filmpje over zijn/haar geloofsleven te kijken, kan de verzorger opmaken wat voor de cliënt belangrijk is op dit gebied. De cliënt op zijn beurt kan veel herkenning vinden in de vertoonde beelden, gesproken teksten en klanken. Een deel van de vertoonde fragmenten uit de film wordt in een handleiding beschreven en toegelicht. De handleiding is een beknopte uitleg voor mensen die weinig weten over de betreffende religie/levensbeschouwing. Door het interactieve gebruik van de film en de handleiding krijgen verzorgers meer inzicht in de levensbeschouwing van de cliënt en herkennen eventuele verwijzingen naar het geloofsleven in het huis van de cliënt.

Enige jaren geleden is Stichting Even Anders een audiovisueel project gestart. Uitgangspunt hierbij is de onvervangbare waarde van herinneringen die bijdraagt aan een gezond geestelijk welzijn. Op de website van Even Anders staan enkele ondersteunende video's en handreikingen. Je kunt kiezen uit verschillende religies en levensbeschouwingen: boeddhisme, hindoeïsme, humanisme, islam, jodendom, katholicisme en protestantisme. Het gaat hierbij niet om theologisch verantwoord maar om ervaringsgericht materiaal! De bedoeling is om met elkaar in gesprek te raken over de waarde die het geloofsleven heeft voor de cliënt en om beter bekend te worden met relevante rituelen.

In gesprek over spiritualiteit in de zorg. Paul van Mansum van stichting Even Anders gaf de deelnemers van de Congresparade Wel-Zijn in de zorg voor mensen met dementie handvatten hoe je hierover in gesprek kunt gaan.