Meer aandacht voor gezonde leefstijl? Doe de LeefstijlScan!

5 juni 2018

Kleine veranderingen in de leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking kunnen al leiden tot geweldige resultaten voor hun welzijn en gezondheid. Maar over welke 'kleine' aanpassingen in het dagelijks leven hebben wij het dan? De LeefstijlScan heeft als doel zorgprofessionals concrete handvatten te geven waarmee zij de leefstijl van cliënten eenvoudig kunnen beïnvloeden.

Randvoorwaarden voor deze handvatten zijn:

  • Ze sluiten aan bij de belevingswereld en wensen van de cliënt.
  • Ze sluiten aan bij het team.
  • Voor de uitvoering zijn géén extra middelen en géén extra inzet van uren nodig.

Met deze handvatten kunnen kleine aanpassingen worden doorgevoerd in de dagelijkse routines. Dit geeft uiteindelijk een duurzame gezondheidswinst.

De LeefstijlScan start met een korte intake met de teamleider of een teamlid. Daarna vindt een observatie op de locatie plaats. Tijdens deze observatie is er aandacht voor zowel de gehele groep als de individuele cliënten. Vervolgens wordt in enkele korte (telefoon)gesprekken met persoonlijk begeleiders aanvullende informatie verzameld.

"Wat de medewerkers vooral aanspreekt, is het feit dat je zonder extra tijdsinvestering en begeleiding een flinke winst in een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking kunt behalen!" Chris Vleesman, projectleider Leefstijl en Vitaliteit bij Vanboeijen

De resultaten van de observatie en de gesprekken worden verwerkt tot een korte presentatie. In deze presentatie is veel aandacht voor dat wat al goed gaat. Uit ervaring blijkt dat het goed werkt om kleine veranderingen hierbij aan te laten sluiten. Tijdens deze terugkoppeling bepalen de teamleden waar ze mee aan de slag willen gaan.

Het uiteindelijk resultaat van de LeefstijlScan is:

  • Cliënten, persoonlijk begeleiders en verwanten kunnen laagdrempelig aan de slag met het thema Gezonde Leefstijl.
  • Verwanten ervaren de aandacht voor leefstijl en zien dat er aangesloten wordt bij de leefwereld en mogelijkheden van cliënten. Zij worden actief betrokken bij deze ideeën.
  • Het team ervaart wat het doorvoeren van kleine veranderingen kan opleveren.

Een LeefstijlScan vindt meestal plaats als onderdeel van een traject, waarbij intern mensen worden opgeleid zodat de aanpak binnen de organisatie wordt geborgd.

Kennismaken met de LeefstijlScan? Bezoek dan de Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg. Wil je zelf de LeefstijlScan inzetten? Neem dan contact op met Mariëlle Tromp van de Vitale Zorgverlener.

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg >