Gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!

9 mei 2017

Onderzoek heeft ons al geleerd dat mensen met een verstandelijke beperking op hun 50ste net zo fit zijn als 70-80 jarigen zonder verstandelijke beperking. Veel mensen met een verstandelijke beperking bewegen te weinig, hebben vaker slaapproblemen en hebben geen gezond eetpatroon. De problemen zijn dus met onderzoek al goed in kaart gebracht, maar wat je nu precies moet doen om de problemen te verminderen is nog veel minder duidelijk onderzocht.

Belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl zijn ondersteuning van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert. Het project 'Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!' sluit aan bij deze voorwaarden en heeft tot doel een gezondheidsbevorderende omgeving te creëren en zorgprofessionals te scholen, zodat de cliënten beter kunnen worden 'verleid' tot een meer gezonde leefstijl.

Dit ontwikkelproject, dat loopt van 2017 tot 2021, richt zich op mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Extra aandacht binnen dit project zal uitgaan naar de vraag wat zorgorganisaties kunnen veranderen aan bestaande leefstijlinterventies waardoor deze succesvol geïmplementeerd, geborgd en overgedragen kunnen worden. Kortom van weten naar doen!

Dr. Aly Waninge, lector Participatie en Gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking Hanzehogeschool en dr. Thessa Hilgenkamp, bewegingswetenschapper Erasmus MC Rotterdam maken onderdeel uit van het projectteam. Zij zijn al jaren actief met het thema Gezonde Leefstijl. Zo is Aly mede-initiatiefnemer van de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking’. In deze innovatiewerkplaats werkt de Hanzehogeschool samen met circa 20 zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven aan nieuwe diensten en producten om deze specifieke groep mensen te helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. De deelnemende zorgorganisaties hebben zo al verschillende leefstijlinterventies en projecten opgezet.

Congresparade

Wil je meer weten over het project 'Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!'? Aly en Thessa verzorgen een duo-presentatie op de Congresparade Gezonde Leefstijl, Bewegen en Activeren in de VGZ (22 mei 2017). Daar geven zij een overzicht van actuele ontwikkelingen rond het thema Gezonde Leefstijl en krijg je een inkijkje in inspirerende praktijkvoorbeelden.

Congresparade Gezonde Leefstijl, Bewegen en Activeren in de VGZ >