Een sensorisch waardevolle omgeving

8 oktober 2018 Een sensorisch waardevolle omgeving

Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Aanpassingen in het dagprogramma, manier van begeleiden en factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt.

Op de Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' verzorgt Robert de Hoog, specialist Sensorische Informatieverwerking en Prikkelcoach, een sessie over de invloed van omgevingsprikkels. Hij maakt je bewust van die prikkels die ontstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Bekijk hieronder alvast de video over sensorisch waardevolle omgeving. Robert de Hoog vertelt op het CCE Podium over prikkelzoekers en prikkelmijders.