Een sensorisch waardevolle omgeving

3 september 2019 Een sensorisch waardevolle omgeving

Invloed van omgevingsprikkels

Als je inspeelt op de prikkelverwerking van de bewoner, vertoont hij minder ongeremd- en roepgedrag. Soms is dat door het toevoegen of juist vermijden van prikkels. Aanpassingen in het dagprogramma, manier van begeleiden en factoren uit de omgeving zoals geluid, licht en inrichting hebben invloed op het gedrag van de cliënt.

In de training Training Gedrag en invloed van omgevingsprikkels bespreekt Robert de Hoog, specialist Sensorische Informatieverwerking en Prikkelcoach, de invloed van omgevingsprikkels. Hij maakt je bewust van die prikkels die ontstaan door jouw handelen of aanwezig zijn in de directe leefomgeving.

Bekijk hieronder alvast de video over sensorisch waardevolle omgeving. Robert de Hoog vertelt op het CCE Podium over prikkelzoekers en prikkelmijders.

Robbert verzorgt tevens een workshop op de Congresparade Wel-Zijn in de laatste levensfase en een plenaire lezing op de Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis
en de Studiedag geregeld Ontregeld.