Bewegen aan tafel - 8 tips van Trees

16 april 2019 Bewegen aan tafel - 8 tips van Trees

Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Zo ook voor mensen met dementie. Bewoners van het verpleeghuis kennen op een dag echter veel passieve momenten. Bijvoorbeeld in afwachting van de lunch. Deze momenten zijn echter ideaal om even te gaan bewegen. Je hoeft niets aan de kant te schuiven en je kan meteen aan de slag. Maar hoe pak je het aan?

Belangrijk is dat de ouderen met plezier blijven bewegen. Kijk wat bij iemand past en ga op je gevoel af. Ga uit wat de bewoners met dementie nog wel kunnen. Alles wat men doet is prima. Er is nooit iets goed of fout, dus corrigeer niet. Ga de interactie aan en verleid de bewoners tot bewegen en actieve deelname. Contact maken is daarbij essentieel. Dat kan op verschillende manieren en zal bij elke bewoner anders verlopen!

Vraag niet of men wel of niet mee wilt doen, maar biedt iets aan wat hen alert maakt en/of prikkelt. Kijk of de bewoner reageert, iets gaat doen (hoe klein ook) en wat bij iemand past. Volg daarbij vooral je gevoel en maak bovenal plezier met elkaar.

Komt een bewoner in beweging, speel daar dan op in. Herhaal samen de oefening en nodig dan de andere personen aan tafel uit om mee te doen. Probeer bij die vorm te blijven, maar voeg er wel steeds iets aan toe. Bijvoorbeeld grotere of kleinere bewegingen – hoog of laag – links, rechts of naar midden – linker of rechterhand. Gebruik niet alleen je stem maar doe het ook voor. Zo prikkel / daag je de bewoner uit om mee te blijven doen. Degene die dat niet kunnen, doen wat ze doen.

Trees Werring-Lammers is al jaren actief als fysiotherapeut om meer bewegen in de woonkamers te stimuleren. Zo schreef zij onder andere het boek Spelenderwijs in beweging, actief aan tafel. Het boek staat vol met praktische tips en hoe je zelf met deze activiteiten aan de slag kunt.

8 tips van Trees om zelf aan de slag te gaan met bewegen aan tafel voor mensen met dementie:

  1. Stem gebruik, spreek uitnodigend, stimulerend en vrolijk.
  2. Zoek contact door aanraking.
  3. Materiaal uitdelen, het persoonlijk aanbieden van materiaal zorgt voor contact en aandacht.
  4. Muziek opzetten, muziek stimuleert beweging en kan helpen bij de oefeningen.
  5. Zingen en vooral samen zingen geeft de oefeningen een extra dimensie.
  6. Geluid: geluidbusjes, bal met belletje of tikken op tafel stimuleert aandacht en betrokkenheid.
  7. Voelen: koosbal / egelbal / sensibal zorgen voor extra prikkels die de bewoners kunnen activeren.
  8. Kleuren: kleuren dobbelsteen, gekleurde pitten zakjes enz. Extra kleur is niet allen vrolijker, het ondersteunt bewoners met minder zicht om ook deel te nemen aan de activiteiten.

Bovenal maak samen veel plezier!

Wil je zelf ervaren hoe je aan tafel bewegingsoefeningen kunt doen met jouw bewoners? Trees verzorgt vanaf 2019 ook trainingen voor StudieArena. mail ons indien je interesse hebt om alleen of als tema een verdiepende training te volgen.