Beleef- of beweegtuin in de zorg

26 september 2018 Beleef- of beweegtuin in de zorg

Een beweegtuin stimuleert ouderen en mensen met een verstandelijke beperking om regelmatig, op ongedwongen manier en met PLEZIER te bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter functioneren in het dagelijks leven en laten de bewoners zelfverzekerder voelen in hun algemeen dagelijks handelen. Minstens zo belangrijk is de sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een sterk sociaal karakter.

Yalp legt beleeftuinen aan met focus op de tuin, met daarin beweegaanleidingen die passen bij het niveau van somatische cliënten en mensen met dementie. In de praktijk betekent dit, dat 80% van de tuinen inmiddels dementie georiënteerd is.

Deze tuinen hebben gemeen dat er naast beweging, de zintuigen geprikkeld worden met geluid, muziek, geur of natuur. Regelmatig worden de projecten geïnitieerd door zorgorganisaties (ook fysiotherapeuten) en uitgevoerd met betrokkenheid van gemeenten. Bereidheid van gemeenten ligt er met name als er onder toezicht van een professional wordt bewogen. Alle Yalp beweegtuinen worden aangelegd in samenwerking met de expertise van Olga Commandeur en Yalp adviseur Mario Hofman, die zich bijna full-time inzet op de inzet van beleef- of beweegtuinen.

Voor meer informatie, zie: www.yalp.nl