Contact | StudieArena, Oostergracht 13-15, 3763 LX Soest | 035-5394005 | | meer info >
Van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving (Gearchiveerd)
20 januari 2014 | Bussum

Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo,

van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving


De herinrichting van de langdurige zorg is een feit. In de overgang van de AWBZ naar de Wmo is er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Hoe kunnen managers en bestuurders hier zo goed mogelijk op inspelen? En hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?


Deze vragen stonden centraal op het Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het congres werd georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en Vilans en vond plaats op 20 januari 2014 in het Spant! in Bussum. Dit programma is een voortzetting van het succesvolle Landelijk Congres Zelfregie en Eigen Kracht van juni 2013, aangevuld met actuele voorbeelden en thema’s.

MOVISIE en Vilans hebben recent in kenniskringen goede voorbeelden en ervaringen in kaart gebracht. Deze voorbeelden en ervaringen vormden de leidraad van het congresprogramma. Zo werd er ingegaan op de versterking van informele zorg en ondersteuning, zelfsturing, innovaties in arbeidsmatige dagbesteding, dagactiviteiten, wijkarrangementen en nog veel meer.

Het programma bood voor zowel beleidsmakers, bestuurders/managers als professionals sessies om kennis te delen en inspiratie op te doen voor in de eigen praktijk. De deelnemers konden in twee rondes een keuze maken uit elf uiteenlopende workshops en inspiratiesessies. Hierbij was zowel aandacht voor actuele ontwikkelingen als praktijkvoorbeelden.

Dowload PDF programma: <Congresprogramma van AWBZ naar Wmo.pdf>


NCRV - 'Altijd wat'

Meer informatie over de Participatiesamenleving, zie de uitzending 'Altijd wat' van de NCRV: <klik hier>.


print deze pagina

naar boven